Home

Bekendmaking punten UGent farmacie

Bekendmaking van de examenresultaten. Examen-, Deliberatie- en proclamatiedata 2019-2020; Puntenbriefjes kan je raadplegen via Oasis. Je gaat als volgt te werk: 1) ga naar de site www.oasis.ugent.be en druk op enter. 2) log in met jouw ugent-code en paswoord (zelfde als voor de ugent-mail en minerva.ugent.be) 3). De farmacie is in wezen de wetenschap van de farmaca (geneesmiddelen). De farmacie is een toegepaste wetenschap, die scheikundige, biologische en natuurkundige methoden gebruikt voor de studie van therapeutisch waardevolle stoffen, met toepassingen in de geneeskunde, de voedingsindustrie en in alle sectoren waar aspecten van gezondheid aan de orde zijn Bekendmaking vanaf 7 uur 's ochtends op donderdag 1 juli 2021. Uitzondering voor studenten die het diploma behalen van Master in de Geneeskunde, Master in de Tandheelkunde en Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie : bekendmaking vanaf 7 uur 's ochtends op vrijdag 25 juni 2021. Resultaten tweedekansexamen We vragen alle studenten Farmaceutische wetenschappen de informatie en richtlijnen vanuit de UGent hieromtrent te lezen en op te volgen. Nieuws. 03-02-2021: Aanstelling Marthe De Boevre: 08-01-2021: Bezoek de UGent op de virtuele SID-in beurs: 07-01-2021: Twee UGent onderzoekers ontvangen 'Proof of Concept' beurs Niet gevonden wat je zocht? Administratieve zaken (attesten, kopie van je diploma, etc...), overkoepelende reglementen en faculteitsoverschrijdende diensten voor studenten vind je op de studentenpagina's van UGent

Bekendmaking van de examenresultaten — Faculteit

Bekendmaking van examenresultaten Puntenlijsten Na elk deel van de examenperiode worden de resultaten van de afgelegde examens aan de studenten meegedeeld via OASIS De studiekiezer van de UGent gebruikt third party cookies om statistieken over het gebruik van de site te genereren. De interuniversitaire master-na-masteropleiding Master in de industriële farmacie heeft als doelstelling apothekers te bekwamen in de diverse functies die een industrieapotheker in een farmaceutisch bedrijf op zich kan nemen Plagiaat wordt aan de UGent beschouwd als een vorm van fraude en een onregelmatigheid, die overeenkomstig het Onderwijs- en Examenreglement gesanctioneerd wordt. Als plagiaat wordt beschouwd: het presenteren als een oorspronkelijk product en onder eigen naam van (gedeelten van) een bron zonder bronvermelding De totaalscore voor de graad van verdienste is in de meeste gevallen het gewogen gemiddelde van de examenresultaten, waarbij de studiepunten als gewicht worden gehanteerd Bekendmaking examenresultaten ugent. In enkele faculteiten zijn er echter specifieke berekeningswijzen voor de score op 1000 (zie volgens de bepalingen van de faculteit ) onderzoek. Kom meer te weten over het onderzoek binnen het domein van farmaceutische wetenschappen. mee

Academische kalender UAntwerpen academiejaar 2015 - 2016. 8 februari Begin lessen tweede semester 12 februari Uiterste datum bekendmaking resultaten eerste semeste Wat Farmacie zo boeiend maakt, is dat je multidisciplinaire kennis gebruikt om uiteindelijk zieke mensen te helpen, of beter nog, om ziekte te voorkomen. Onze bacheloropleiding geeft je de wetenschappelijke basis voor een toekomstige carrière als veelzijdige zorgverlener en geneesmiddeldeskundige en wetenschapper On én offline in academiejaar 2020-21-> Lees meer. Privacyverklaring © 2021 Universiteit Gent; ELO Service Platform version developmen Specialisatieopleiding Industrie-apotheker (KULeuven-UGent-VUB-UA) Inleiding 1 1 Inleiding 1.1 Doelstelling van de specialisatieopleiding industriële farmacie Deze voortgezette opleiding heeft als doelstelling apothekers te bekwamen in de diverse functies die een industrie-apotheker, tewerkgesteld in een farmaceutisch bedrijf, op zich za Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van een kwaliteitsbeoordeling, die plaatsvond op 7 januari 2016. De leden van het panel waren prof. dr. Bart Van der Auwera (VUB, Faculteit Geneeskunde en Farmacie, opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen), prof. dr. Stefaan De Smedt (UGent, farmaceutische wetenschappen), apr

Bekendmaking punten. Download. Op het einde van een semester, krijg je als student een globale score op 20 voor een vak. Bij de berekening van deze score wordt er (mogelijks) rekening gehouden met een periodegebonden (examen) en niet-periodegebonden evaluaties (testen, practica, verslagen) Je komt met dit diploma terecht in tal van sectoren en functies waarbij communicatieprocessen en/of massamedia centraal staan. Je kan aan de slag bij de meer traditionele media, bv. als redactiemedewerker of journalist bij een krant, tijdschrift, de radio, televisie of online media, of bij bedrijven die zich focussen op nieuwe media (telecom, internet, app-ontwikkelaars)

Universiteit Gent: Bachelor of Science in de

Academiejaar: 2020 - 2021 Klik op het bijhorende om de examenrooster van een bepaalde richting te openen 1 DANKWOORD Graag wil ik een woordje van dank richten aan de mensen die hebben bijgedragen tot het bekomen van deze masterproef. Allereerst dank ik mijn promotor Prof. Dr. Rudi Goossens voor de begeleiding doorheen he Bekendmaking punten: op donderdag 4 februari om 9u kan je je punten raadplegen op Oasis. Eerstejaars kunnen hun (beschikbare) punten al op 1 februari raadplegen. Meer info vind je hier. Inloopweek: van maandag 8 februari t.e.m. zondag 14 februari vindt er een inloopweek plaats. Aan lesgevers is gevraagd om in deze week geen les te geven Tel.: 09 264 80 66 Fax: 09 264 80 71 e-mail: filipx.devos@ugent.be leeropdracht: Radiofarmaca en contrastverhogende producten (hoorcolleges en practica) Alain Dupont (VUB) Faculteit Geneeskunde en Farmacie, VUB (Campus Jette) Klinische Farmacologie en Farmacotherapie. AZ-VUB, Laarbeeklaan,101, BE-1090 Brusse Deze filosofie is verwerkt in de manier waarop de punten voor de NPGE's worden verrekend in het eindcijfer van het vak. Hierover lees je meer in de studiefiches van de verschillende vakken. Na de bekendmaking van de punten van elke evaluatie zal het monitoraat instaan voor de nodige feedback in de vorm van groepssessies

Bekendmaking examenresultaten — Faculteit Geneeskunde en

 1. Farma Ugent. 926 vind-ik-leuks. Dé plaats voor alle Farmacie-studenten aan de Ugent
 2. Heb je interesse in de studierichting farmaceutische wetenschappen? Bekijk hier wat de ijkingstoets voor deze opleiding inhoudt, ontdek of je over voldoende voorkennis beschikt of juist je kennis nog wat kan bijschaven en zorg zo dat je helemaal voorbereid aan je studie kan beginnen
 3. Belangrijke scharniermomenten zijn: bekendmaking punten na het 1e semester van 1BA, na het 2e semester van 1BA en na de 2e zittijd voor alle jaren. Studenten kunnen worden begeleid om op deze scharniermomenten de juiste keuzes te maken: continueren versus heroriënteren, GIT-trajecten, deeltijdse programma's, etc
 4. Master in de industriële farmacie (Leuven e.a.) Master in de klinische biologie (Leuven) Master in de ziekenhuisfarmacie (Leuven e.a.) Leraar. Leraar (programma voor studenten gestart vóór 2019-2020) (Leuven) Doctor. Doctoral Training in Biomedical Sciences (Leuven
 5. Monitoraat Faculteit Letteren en Wijsbegeerte UGent, Gent (Gent, Belgium). 677 likes · 2 talking about this · 4 were here. Dit is een pagina van de trajectbegeleiders en studiebegeleiders van de..
 6. de bekendmaking van de punten is er uiteraard mogelijkheid tot feedback en nabespreking van het zelfstandige werk. Mondeling examen Mondeling examen individuele paper: 4 punten groepspaper: 10 punten presentatie: 6 punten Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen kan men niet slagen voor het geheel van het.

Faculteit Farmaceutische Wetenschappe

Nieuw voorstel Elk nieuw voorstel kan enkel in samenwerking met een bedrijf of onderzoeksgroep. Om een nieuw voorstel in te dienen moet dit sjabloon worden ingevuld en elektronisch bezorgd worden aan de coördinator masterproef. Het is noodzakelijk dat het bedrijf Informatica-technisch begeleiding kan geven bij dit onderwerp.. Na advies van de werkgroep wordt een voorstel al dan niet aanvaard Het toelatingsexamen arts zal op dinsdag 6 juli 2021 plaatsvinden, het toelatingsexamen tandarts op woensdag 7 juli 2021.. Het examen zal digitaal en decentraal georganiseerd worden op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel.Op 15 juni 2021 verneemt elke ingeschreven deelnemer waar hij of zij het examen zal afleggen telecommunicatie, elektriciteit en farmacie. Om te beginnen voeren we bovendien hetzelfde onderzoek als Carletti et al. en vergelijken we onze resultaten. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de gerelateerde literatuur. Daarin geven we ten eerste de basisidee van de paper van Carletti et al. (2007) weer. Verder vermelden w Na de bekendmaking van je examenresultaten kan het zijn dat je met enkele vragen zit of nood hebt aan een gesprek. Je kan meldingen gekregen hebben over toleranties, (niet-)bindend studieadvies, weigeringen tot herinschrijving etc. Omdat deze procedures invloed hebben op de rest van je studieloopbaan, is het heel belangrijk dat je je hierover goed informeert en geen overhaaste beslissingen neemt

Donderdag 6 juli 2017, vanaf 17u30 Bekendmaking punten via Oasis Vrijdag 7 juli 2017, 10.00 - 12.30 u Feedback Ba2 / Ba3 en Masters Vrijdag 7 juli 2017, 14.00 - 16.30 u Feedback Ba1 Maandag 21 augustus 2017 Officieel begin van de tweede examenperiode Vrijdag 15 september 2017, vanaf 8.00 u Bekendmaking punten via Oasi Bekendmaking en planning. Bekendmaking. De data van de examenperiodes vind je terug in de academische kalender. Het examenrooster voor de eerste zittijd wordt ten laatste gepubliceerd op 4 december 2020. Het examenrooster werd aangepast in het kader van de COVID-19 maatregelen. Klik hier om de facultaire maatregelen en veranderingen te raadplegen Examensecretariaat Toegepaste taalkunde 2018-2019 1. Belangrijke data: Semester 1 Semester 2 Tweede zittijd Officieel begin examenperiode Maandag 7 januar

Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie stookplaatsen Industriële Scheikunde - Mercator A en Farmacie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Universiteit Gen HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen van 21 t/m 24 december 2020

voor studenten — Faculteit Farmaceutische Wetenschappe

Er is dus wel een interne bekendmaking binnen de POC's, maar de gegevens worden niet naar buiten gebracht, tenzij een terugkoppeling naar de studenten met de nodige context. Bossaert ziet twee redenen. 'Enerzijds zou er heel veel commotie kunnen ontstaan als de studenten kunnen zien dat een vak het voorgaande jaar een heel laag slaagcijfer had Met de onthaalweek in september willen we voor alle studenten een vlotte start garanderen. Tijdens de onthaalweek krijg je een voorstelling van HOGENT, de vtc@ugent.be - www.vtc.ugent.be www.UGent.be Examenregeling Toegepaste taalkunde Tweedekansexamenperiode 2014-2015 Belangrijke data Maandag 17 augustus 2015 Officieel begin van de tweedekansexamenperiode Vrijdag 11 september 2015, vanaf 8.00 u Bekendmaking punten/resultaten via Oasis Vrijdag 11 september 2015, 10.00 - 12.30 u Feedback Ba vtc@ugent.be - www.vtc.ugent.be www.UGent.be Examenregeling Toegepaste taalkunde Tweedesemesterexamenperiode 2013-2014 Belangrijke data Maandag 26 mei 2014 Officieel begin van de tweedesemesterexamenperiode Vrijdag 4 juli 2014, vanaf 8u00 Bekendmaking punten/resultaten via Oasis Vrijdag 4 juli 2014, 10u00 - 12u30 Feedback Ba

Bekendmaking van examenresultaten — Faculteit Psychologie

HOGENT maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies Je afstudeergetuigschrift ontvang je twee weken na de officiële bekendmaking van je resultaten via de post. Dit attest kan je alvast gebruiken om te solliciteren of om verder te studeren. Je originele diploma ontvang je een paar maanden later tijdens je diploma-uitreiking. Voor deze ceremonie krijg je nog een uitnodiging via je VUB-e-mail ii Abstract Introductie: Er is een stijging in de rapportage van het aantal SOA's in Vlaanderen.Deze centreert zich vooral bij jongvolwassenen (15 tot 24 jaar). Daarenboven wordt te weinig getest op SOA's waardoor de vraag rijst wat hier aan gedaan kan worden Het voorgestelde programma moet het UGent curriculum van het uitwisselingsjaar zo veel mogelijk benaderen. Gedurende het academiejaar moet je een pakket opleidingsonderdelen volgen ter waarde van 60 ECTS-punten (bij modeltraject)

Master of Science in de industriële farmacie

Info over examens en deliberaties — Faculteit Economie en

Nu de examenperiode stillaan op haar laatste benen loopt vraag ik me af hoe, waar, wannneer we de resultaten kunnen verwachten. Op minerva begin maart wellicht maar ik heb gehoord van iemand van een andere faculteit dat men de lettercodes afschaft en je meteen je exacte punten geeft klopt dit ook voor geschiedenis ba101: inleiding in de farmacie bacheloropleiding farmacie undergraduate school faculteit universiteit utrecht studiejaar periode (week inhoudsopgav Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 2 september 2014. Op 3 april 2014 ontving ik van het Kamerlid Voortman de Initiatiefnota «Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg» (Kamerstuk 33 895, nr. 2).In deze Initiatiefnota is aangegeven dat burgers informatie nodig hebben om zelf weloverwogen keuzes te maken binnen de zorg en dat die. De Ugent is alvast goed bezig: het aanbieden van veganistische maaltijden, weg-met-wegwerp bv. het gebruik van wegwerp soepbekers zijn al gedaald, duurzame energie- en mobiliteitsbeleid. Toch zijn er nog punten van verbetering, zo zijn sommige gebouwen al relatief oud, waardoor er qua energieverbruik voor verwarmingen etc. nog winsten te maken zijn - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: F.I. 91.01 site Farmacie-Boudewijn Studentenverblijf Boudewijn, Ottergemsesteenweg 460 te 9000 Gen

Waar zitten de slimste studenten? In welke opleiding in het hoger onderwijs leer je écht iets? De Campus Cup, een nieuwe quiz op Canvas, zoekt vanaf 27 mei een antwoord op deze vragen. 6 weken lang - 4 dagen per week - strijden 34 ploegen van Vlaamse Hogescholen en Universiteiten voor de felbegeerde Campus Cup Weet waar je staat, voor je naar de unief gaat! IJkingstoets.be helpt je daar graag bij! Bekijk de ijkingstoetsen en start voorbereid aan je academiejaar Check het overzicht van onze opleidingen: bachelors, graduaten, masters, banaba's, manama's, postgraduaten, educatieve opleidingen, afstandsonderwijs, ver Kijk jij ook vol spanning uit naar de bekendmaking van de punten? Jouw lectoren ook! Scoor de opleidingsonderdelen die jij volgde dit semester. Check je.. De UGent ziet de onderwijskwaliteitszorg als een intern zelfevaluatieproces, waarbij faculteiten en opleidingen de doelen die ze zichzelf hebben gesteld, aftoetsen aan de behaalde resultaten en op basis hiervan het beleid bijsturen. De portfolio's vormen een belangrijke schakel in dit proces

ba101: inleiding in de farmacie bacheloropleiding farmacie undergraduate school bètawetenschappen faculteit bètawetenschappen universiteit utrecht studiejaa Voel je je geroepen om jongeren te motiveren, inspireren en ondersteunen? In de opleiding Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs kies je voor twee van de 26 onderwijsvakken, samen goed voor zo'n 210 combinatiemogelijkheden (uniek in Vlaanderen). Wist je dat je een verplichte instaptoets moet afleggen om een lerarenopleiding te kunnen volgen Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen van 19 t/m 23 oktober 2020 Bekendmaking punten Donderdag 6 februari 2020 om 17.30 u Maandag 6 juli 2020 om 17.30 u Donderdag 10 september 2020 om 17.30 u Feedback Maandag 10 tot vrijdag 21 februari 2020 Dinsdag 7 juli 2020 en 14 augustus 2020 Enkel online Vrijdag 11 tot zaterdag 19 september 2020 Plechtige proclamatie voor de afgestudeerden van de masters en postgraduate

Ontdek het allemaal in onze digitale foyer! Je vindt er ons volledige opleidingsaanbod: graduaat, bachelor, bachelor na bachelor, master, master na master, afstandsleren, postgraduaten, specifieke lerarenopleiding, verkorte trajecten, navormingen en studiedagen 2.352 studenten of ruim een kwart van alle eerstejaars aan de KULeuven krijgen geen tweede kans in de richting waarvoor ze faalden. 600 van hen hadden het. De UGent biedt de opleiding Industrieel Ingenieur aan op twee locaties (hoger) onderwijs, overheid, chemie, milieu, voeding, farmacie, textiel, biotechnologie, bouw, kunststofverwerking, elektronica Je kunt aan de slag als productiemanager, onderzoeker, ontwikkelaar, de sterke punten en de werkpunten

Bekendmaking Examenresultaten Ugent

 1. In de eerste module van de cyclus 'Laboratoriumwaarden in de praktijk' maak je kennis met een aantal aspecten en achtergronden van de klinische biologie. In de eerste module bespreken we vier thema's. De plaats en het gebruik van zelf- en thuistesten zit verweven doorheen de module. De praktische casussen zijn afgestemd per beroepsgroep. > <p><u>Deel 1: Rode bloedcellen</u><br /> Het.
 2. 2 WAT TE DOEN ALS ?-je examenfaciliteiten wil aanvragen op basis van een bijzonder statuut: Het aanvragen van examenfaciliteiten moet gebeuren voor het eerste semester uiterlijk op 13 december, voor het tweede semester doe je dat uiterlijk op 15 mei, tenzij er een onverwachte functie-uitval is. Voor de tweede examenperiode gebeurt de aanvraag van de faciliteiten uiterlijk op
 3. Opgericht in 1961 is de Geneeskundige Kring, of kortweg GK geheten, een van de oudste studentenkringen van de Vrije Universiteit Brussel.Deze vereniging groepeert de studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen en (sinds het ter ziele gaan van de Tandheelkundige Kring in 2002) ook de laatste tandheelkundigen van de VUB-campus te Jette

Vanavond om 17.30 komen de punten online! Zal je studeren met een GIT en heb je vragen over leerkrediet, studievoortgang, curriculum enz? Neem dan morgen.. Hoe worden de verschillende opleidingsonderdelen georganiseerd, en welke lessen volg je op de campus of online? Raadpleeg voor alle universiteitsbrede informatie je studentenmailbox. Facultaire en opleidingsspecifieke informatie vind je op deze pagina en op Toledo. Check dagelijks de Toledo-pagina's voor de meest actuele info per opleidingsonderdeel Die punten zie ik - ik mag hopen dat de verzekeraars die ook zien - maar in essentie is het preferentiebeleid niet verkeerd geweest. Heeft dat geleid tot kaalslag? Het idee dat dit heeft geleid tot één grote nachtmerrie: no way. Helemaal niet, in 2008 zijn er apotheken bijgekomen, dus dat is gewoon niet het geval GF-web v6 ©2000 - 2020 • Vrije Universiteit Brussel • Faculteit Geneeskunde & Farmacie • Brussels Health Campus. Laarbeeklaan 103 • 1090 Jette, BE • Tel: +32 (2) 477 41 02 • Fax: +32 (2) 477 41 5

Masterproef informatica. De masterproef (30 studiepunten) - waarbij je je zelfstandig inwerkt in een gespecialiseerd en actueel onderwerp binnen één van de vele kennisdomeinen uit de informatica en daar grenzen probeert te verleggen - vormt samen met de stage het sluitstuk van de masteropleiding Je wilt nagaan hoe therapie en beweging een rol kunnen spelen als preventieve gezondheidszorg. Je ben geïnteresseerd in hoe een functionele stoornis of fysieke beperking mensen kan hinderen in een actieve en sociale levensstijl en hoe je hierin een rol kan spelen Biomedische wetenschappers zijn experts in de menselijke biologie. Dat domein kent de laatste decennia een snelle evolutie: denk aan de ontrafeling van het menselijk genoom, stamceltherapie, nieuwe technieken van beeldvorming en -verwerking

Academische kalender Universiteit Antwerpe

2) De lessen zijn in het Frans! Nee, de VUB ligt wel in Brussel maar de voertaal is Nederlands. Omdat we veel buitenlandse studenten aantrekken, meer dan elke andere universiteit, worden er ook vakken in het Engels en in het Frans aangeboden onderwijs‐ en examenreglement hbo5‐opleidingen graduaatsopleidingen bacheloropleidingen bachelor‐na‐bacheloropleidingen studiecontract 2019‐202 Bekendmaking recente ontwikkelingen in euthanasie in Vlaanderen Op dinsdag 17 maart nodigen wij u uit voor de bekendmaking van recente ontwikkelingen in euthanasie in Vlaanderen. Het onderzoek dat gepresenteerd wordt werd verricht door de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel & UGent (Prof Luc Deliens)

Farmacie Rijksuniversiteit Groninge

 1. Ufor
 2. Farmaceutische wetenschappen Vrije Universiteit Brusse
 3. Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag - fris
 4. Datum Examenresultaten Ugent
 5. Puntenblad Vrije Universiteit Brusse
 • Beste tentoonstellingen 2021.
 • Nachrichtenleicht podcast.
 • Honden verjaardag cadeau.
 • Luteïne en zeaxanthine.
 • Kennel van de Weiakkers.
 • Disneyland Paris Wikipédia fr.
 • Dikke alpaca wol.
 • Hotmail nieuw.
 • De Oude Haven openingstijden.
 • Facialis parese symptomen.
 • Hospitalisering.
 • Contacten van Windows Phone naar iPhone.
 • Centraal Onderzoek KFPS.
 • Tree patches osrs.
 • Armband voor as overledene.
 • Dutasteride prostaat.
 • Kleine vliegjes in huis.
 • Regering Duitstalige Gemeenschap.
 • Calorieën pannenkoek met spek en stroop.
 • Knife survival.
 • Sydney Wikikids.
 • Landal Twenhaarsveld wifi.
 • Citroen onder oksel.
 • Bobbejaanland bezoekers.
 • Radiator 80x80.
 • Basketbalvereniging Voorburg.
 • Mais koken ah.
 • Niet weten wie jezelf bent.
 • Karper uitzetten.
 • Opbergbox Xenos.
 • Gemeente Landgraaf.
 • Stellenbosch bezienswaardigheden.
 • BMW M5 2000.
 • Gemiddeld inkomen wereldburger.
 • Spaghetti pompoen oven.
 • Corellon enemies.
 • SGL AC Weert.
 • Starten met insecten kweken.
 • Papa Trui.
 • Tamaris winkels.
 • Secretaris generaal vn 2007.