Home

Wat zijn interactieve werkvormen

Interactieve werkvormen Deze kwaliteitskaart richt zich op taal en stimulerende interactie in de klas. De kaart is bedoeld voor leerkrachten, taalcoördinatoren, intern begeleiders en andere betrokkenen in het basisonderwijs. De kaart is een combinatie van wat wetenschappelijk gezien wenselijk is, en praktisch gezien haalbaar De kern van deze werkvorm is dat leerlingen zich eerst individueel inlezen in een onderwerp (een deel van de leerstof) om dit vervolgens in een expertgroepje verder uit te diepen. Tot slot delen ze als expert hun (nieuwe) kennis met andere leerlingen in de taakgroep. De werkvorm vereist wel wat voorbereiding van jou als docent Hierin staan 100 werkvormen om iedere bijeenkomst tot een succes te maken. Deze werkvormen zijn ingebracht door verschillende docenten en trainers van ICM. Het zijn werkvormen die zij al succesvol gebruiken. Dus bewezen en beproefd! De 100 werkvormen zijn overzichtelijk ingedeeld in 8 categorieën In deze blog worden 12 online werkvormen genoemd, die kunnen zorgen voor meer draagvlak en resultaat. De 12 werkvormen zijn opgedeeld in 6 thema's. Voor al deze werkvormen is het belangrijk om een tool te gebruiken waar je je team kan opdelen in kleinere subgroepen

Activerende werkvormen voor de online les: Expertgroepen

Dit is een vorm waar leerlingen een opdracht zelfstandig uitvoeren. Ze gaan zelf op onderzoek uit en lossen de leervragen op. Deze vorm zorgt ervoor dat de leerlingen hun eigen kennis gebruiken of op onderzoek uitgaan om tot een antwoord te komen. Ze worden hierdoor zelfstandig en vragen minder aan de leerkracht Werkvorm Roos van Leary Een activerende werkvorm die ervoor zorgt dat je meteen actief aan de slag gaat en na afloop de Roos kent, het effect ervaren hebt, en geoefend hebt in het toepassen hiervan. Met dank aan Irene Niessink. Werkvorm Roos van Lear Activerende werkvormen zijn werkvormen in trainingen waarin de deelnemers actief kennis en vaardigheden verwerven en verwerken. Een training met activerende werkvormen heeft doorgaans een veel hoger leerrendement, en wordt als leuker ervaren, dan trainingen waarin alleen een presentatie wordt gegeven

Activerende werkvormen zetten studenten actief aan het werk met de studiestof, waarbij ze academische vaardigheden ontwikkelen en waar-bij gebruik gemaakt wordt van situaties uit de praktijk. Deze werk-vormen prikkelen studenten om actief aan het werk te gaan met kennis. Een interactieve werkvorm kan op ieder moment van het onderwij Activerende werkvormen Voortgezet onderwijs J.H. Flokstra Enschede, maart 2006 VO/3076/D/06-32 Jij kunt je curriculum wat inhoud betreft wel dromen. Maar toch zou je soms iets meer willen meegaan met 'het digitale tijdperk'. Zonder afbreuk te doen aan de inhoud en het niveau van je lessen. Natuurlijk moet het gebruik van digitale werkvormen in het onderwijs geen doel op zich zijn, maar écht waarde toevoegen aan je les

Reeks webcolleges versterkt onderwijs op maat | ICTO bij FOO

Coöperatieve werkvormen, welke zijn er allemaal, en hoe pas je ze toe? Coöperatieve werkvormen zijn goede werkvormen om samenwerken te oefenen. Samenwerken is een vaardigheid die kinderen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Door met elkaar samen te werken praten kinderen met elkaar over de leerstof Interactie is belangrijk bij het leren van tweede taal. Vanwege coronamaatregelen is de groepsgrootte echter beperkt. Ook zijn niet alle deelnemers aan volwassenenonderwijs digitaal vaardig genoeg voor online onderwijs. Om hen toch in kleine groepen op anderhalf meter te laten samenwerken aan sociale- en taalvaardigheden, kunnen docenten vier interactieve werkwijzen inzetten: coöperatief. Interactief betekent letterlijk 'in beide richtingen verlopend'. Een communicatieproces verloopt interactief wanneer de verzender tijdens de communicatie ook ontvanger wordt en omgekeerd. De term is echter zeer breed en kan - bijvoorbeeld bij multimediaprogramma's - verschillende betekenissen hebben, gaande van interactie die voorgeprogra.. Activerende werkvormen zijn een uitstekende manier om hiervoor te zorgen. Voor wie aan de gang wil om zijn lessen interessanter te maken, hebben we een aantal praktische en veelgebruikte werkvormen op een rij gezet: Afhankelijk van wat de opdracht is kijk je welke rollen van toepassing zijn. 4 Kleurentest

12 verfrissende online werkvormen voor draagvlak en resultaa

Met deze werkvormen laat je mensen speels, energiek en interactief iets -meestal méér- over zichzelf delen. deelvaardigheden. Micro-teaching, oftewel de te leren stof opbreken in behapbare deelvaardigheden. Omdat veel vaardigheden te complex zijn om in één keer in zijn geheel te leren: bij je eerste autorijles mag je alleen sturen. energizer In dit artikel vind je de beste werkvorm met ideeën, vormen en links naar voorbeelden voor een interactieve presentatie. Hierdoor kun jij jouw publiek maximaal betrekken bij jouw presentatie of workshop. 'Ik weet dat ik interactief moet lesgeven, maar ho De lijst bestaat uit werkvormen die ik zelf toepas of heb gebruikt in mijn lessen. De lijst en mijn website bestaat al een aantal jaren, maar nu is er meer dan ooit de noodzaak om educatieve technologie in te zetten. Hoe triest deze aanleiding ook mag zijn het geeft vertrouwen voor de toekomst om digitale werkvormen meer en vaker in te zetten

Voor- en nadelen van interactieve en activerende

Welke didactische werkvormen kies je om trainingsdoelstellingen optimaal te bereiken? De leerdoelen van de training bieden houvast. Onderwijskundigen bepleiten activerende werkvormen.Alleen luisteren is niet voldoende; het is effectiever mensen ook te laten ervaren wat ze wél en niet kunnen Er zijn veel werkvormen die je kunt inzetten om online kennismaking en binding te stimuleren. Hieronder vind je een aantal voorbeelden ingedeeld naar: met wie/wat maak je kennis? (studenten onderling, docent en vak, gebouw, onderzoeksafdeling, campus) op welk moment maak je kennis? (in een online meeting, op een ander moment) hoe groot is de groep Tijdens de coronacrisis is je (thuis)werkdag gevuld met online meetings. Je bent de ene Teams-sessie nog niet uit of je springt de volgende Zoom-meeting in. Handig toch? Maar hoe organiseer je energieke sessies waarin je echt interactie en contact hebt? Involve ontwikkelde jaren geleden de interactie-organiser, en vond het hoog tijd om eens te kijken... Lees verder..

Didactische werkvormen - activerende werkvormen

Welke werkvormen zijn er? Er zijn vele soorten werkvormen, hier volgt een opsomming van veralgemeniseerde vormen: Doceren Vragen stellen (onderwijs leergesprek) Discussievormen Opdrachtsvormen Spelvormen Individuele begeleiding Demonstratie en oefening Er zijn nog meer vormen maar wanneer ik naar de kern kijk dan komt het op bovenstaande neer Door middel van interactief voorlezen betrek je kinderen meer. Kinderen krijgen zelf een rol in de activiteit en worden gemotiveerd om actief mee te doen. Hierdoor gaat de taal een veel grotere rol spelen bij het kind zelf. Daarnaast kun je met activiteiten meer aansluiten op de behoeften en voorkeuren van het kind Interactieve werkvormen zijn niet alleen geschikt voor projectmatig werken. Ook korte lesonderdelen kunnen interactief worden gemaakt, zoals de introductie van het lesthema, de bespreking van huiswerk of het overhoren van bestudeerde leerstof

Dat betekent dat je wat hebt te doen aan de sfeer en interactie. Iets wat vanzelf gaat tijdens een fysieke bijeenkomst, moet je nu zelf nog meer aanwakkeren. Daarom geven we je hierbij een aantal werkvormen om interactie te verkrijgen tijdens een online bijeenkomst. Handig voor trainingen en teambuilding! 1. Samen Tekene En wacht niet totdat je alles hebt verteld wat je wilde vertellen, maar doe na iedere deelonderwerp op zijn minst 1 interactieve werkvorm. Voorbeelden van interactieve werkvormen: Interactieve quiz: laat mensen staan of zitten om het goede antwoord te geven, petje op petje af, etc. Zelf vind ik het altijd een leuke om iedereen te laten staan en in een bepaald 'antwoordvak' plaats te nemen

Coöperatieve werkvormen: 17 werkvormen voor groepe

Een stellingenspel is een leuke interactieve werkvorm die je met de hele klas tegelijkertijd kunt toepassen. Je legt de leerlingen een stelling voor waar de leerlingen voor of tegen kunnen zijn. Wat belangrijk is, is dat je de leerlingen laat verwoorden waarom ze voor iets zijn of tegen iets zijn De complimentenbal - Vooral geschikt voor wat jongere kinderen, maar deze werkvorm kun je ook inzetten voor oudere leerlingen. Op een vaste dag in de week is het complimentenbal-dag. Het eerste wat de scholieren doen zodra ze in de klas zitten, is hun lade opentrekken om te kijken of daarin misschien de complimentenbal ligt Wel krijgen we ook dit punt steeds beter in de vingers. Een paar minuten van tevoren bellen we in en kletsen al wat met de eerste deelnemers. Druppelsgewijs groeit de groep tot we met ongeveer 30 mensen zijn. We kunnen van start! We hebben inmiddels aardig wat ervaring opgedaan met het ontwerpen en begeleiden van interactieve webinars Dan zijn dit de opties: neem contact op voor een in-company webinar; schrijf je in Leer in een uur de essenties van online werkvormen. Met dit interactieve webinar leer je welke tools je daarvoor kunt gebruiken en krijg je tips hoe dit online te faciliteren. Wat krijg je van ons? Een interactief webinar van precies 60 minuten via het.

Activerende werkvormen voor leerlingen van nu (1

 1. Activerende werkvormen zijn werkvormen voor een les of training waarin cursisten actief kennis of ervaringen opdoen. De evaluatiethermometer is een werkvorm waarmee cursisten concreet verwoorden wat ze geleerd hebben in jouw training. Evaluatiethermometer. Werkvorm Roos van Leary
 2. Interactieve en coöperatieve werkvormen 1 Werkvormen in tweetallen 01. Denken delen uitwisselen 02. Om de beurt Werkvormen in tweetallen of groepen 03. Check in duo s 04. Dobbelen 05. Drie-stappen-intervie
 3. pag. 6 Metrotaal: Mind the gap - Begeleidingsfiche : Interactieve en coöperatieve werkvormen 04. Dobbelen Toepassingen Deze werkvorm is in de eerste plaats geschikt voor het bevorderen van tekstbegrip door vragen te stellen en te beantwoorden over een gelezen tekst. Je kunt gebruik maken van verschillende soorten teksten

Vijf werkvormen om zelfstandig onderzoeken te stimuleren

Interactieve werkvormen voor online onderwij

 1. Flip je favoriete werkvormen. Vier voorbeelden van werkvormen die ik graag gebruik en hoe je deze online kunt gebruiken. 1. Stellingenspel. Ik ben wel fan van het stellingenspel: je vraagt deelnemers om op een denkbeeldige lijn te gaan staan en zo aan te geven in welke mate ze het met een stelling eens of oneens zijn
 2. Er zijn verschillende werkvormen voor reflectie en intervisie. Die werkvormen zijn te gebruiken om meer structuur en diepgang te geven aan de diverse reflectiemomenten die mogelijk zijn in het werk. Alle werkvormen helpen bij het stoom afblazen, energie opdoen en het leren uit ervaringen en van elkaar
 3. Wat eveneens werkt, is iedere deelnemer bijvoorbeeld een oranje kaartje te geven dat men in de lucht kan houden als men bij zichzelf bemerkt dat de energie terugloopt. Parkeer tijdrovende en irrelevante zaken. Vergaderingen verliezen vaak aan effectiviteit door discussies die te veel tijd in beslag nemen of eigenlijk niet echt relevant zijn
 4. 36 leermiddelen gevonden over actieve werkvormen, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen

Leerkracht: verschillende didactische werkvormen

 1. Interactieve werkvormen dragen bij aan een groter leereffect en maken de les leuker! Vind jij het soms lastig om een leuke werkvorm te creëren voor jouw online sessie? In deze cursus van twee sessies wordt hier aandacht aan besteed. Ook wordt er kort stilgestaan bij de juiste manieren van communiceren binnen het live online . Ontwikkeld i.s.m. Study2G
 2. Deze werkvorm heb ik uit Verbindend Vermogen van Marco Buschman. Het boek is een #1 management bestseller en in het boek beschrijft Marco een aantal werkvormen die verbinding met jezelf, met de ander, in een team en met de organisatie bevorderen. Deze activiteit bevordert: Inteamiteit Elkaar beter leren kennen op persoonlijk niveau In verbinding [
 3. Er zijn 17 coöperatieve werkvormen. Een aantal hiervan is voor de kl geschikt. Deze werkvormen worden hier beschreven. Mix & koppel. De kinderen krijgen een kaartje. Op dit kaartje staat iets wat bij het kaartje van een ander hoort, bijvoorbeeld jonge dieren en hun moeders of getallen en getalsymbolen. De kinderen lopen door de kring
 4. Dit is een wat rationelere werkvorm waarin de deelnemers aangeven welke factoren volgens hen bepalend zijn bij een bepaald probleem. Je begint met alle problemen op een post-it te schrijven en hangt ze bij elkaar op. Daarna categoriseer je deze aan de hand van de onderwerpen die belangrijk kunnen zijn voor het oplossen van het probleem
 5. In deze versie staan een aantal werkvormen die doubleren met de twee eerdere uitgaven: die zijn nu dus aangepast voor een digitale omgeving. Daarmee zijn de twee andere boeken, met elk maar liefst 120 oefeningen per stuk, niet in één klap achterhaalt: wie de online versie naast de conventionele versie legt en de aanpak van adaptatie herkent, kan ook veel van de andere werkvormen zelf nog.

Activerende Werkvormen werkvormen voor een trainin

Interactieve werkvormen in onderwijs bovenbouw Frans Tijdens dit onderzoeksproject voor leraren wordt gezamenlijk gewerkt aan het maken van lesmateriaal dat stoelt op activerende werkvormen voor het cultuur- en letterkunde onderwijs in de bovenbouwklassen Frans Interactieve presentatie laten maken? Een interactieve presentatie zorgt ervoor dat je interactie creëert met jouw doelgroep. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt dat doen door gebruik te maken van een interactief menu, waardoor je naar de desbetreffende slides kunt navigeren, wanneer het publiek daar om vraagt Een Werkvorm Training is een gestructureerde werkwijze om deelnemers iets te leren en is gericht op de leerdoelstellingen zoals kennis en inzicht, vaardigheden aanleren, persoonlijke ontwikkeling of teamsamenwerking.. De Werkvormen Training zijn op deze pagina gerubriceerd op leerdoelstelling en trainingsthema, op de boven- en onderstroom van veranderingsprocessen Dubbel E Acteerservice heeft in de loop der tijd een breed scala aan werkvormen ontwikkeld en verzameld die hun waarde in praktijk al geruime tijd bewijzen. De werkvormen die wij adviseren stemmen wij altijd nauwkeurig af op uw doelstelling en wensen. De werkvormen: Rollenspel, Regiemodel, Insprin In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de doelstelling was van het maken van het pakket: 'Interactief voorlezen, in een notendop!' Het onderzoek: 'Interactief voorlezen, in een notendop!' is uitgevoerd op OBS de Notenkraker. Onze taak was om goed zicht te krijgen op het huidige begrijpend luisteronderwijs in de onderbouw. De school wild

Opleidingsdag 2 staat in het teken van interactieve werkvormen. Wat zijn goede werkvormen voor het opstarten en kennismaken, het verzamelen van ideeën of standpunten, het kiezen en prioriteren van ideeën, het uitwerken van de ideeën, de besluitvorming en het krijgen van commitment,. Anke was deskundig, enthousiast, meedenkend, pro-actief en gedreven. Ze weet heel goed in te schatten wat de belangrijkste ingrediënten zijn voor het slagen van een congres. Ze heeft leuke ideeën, goede connecties en maakt scherpe prijsafspraken

Laat je dan inspireren op de interactieve werkvormen training. Onder leiding van Patrick Blauw en Patrick Schriel, het team achter Teambuilding met DISC, gaan we in deze werkvormen training samen aan de slag om nieuwe werkvormen te leren, te oefenen, én om elkaar hierin feedback te geven. 'Wat een geweldige dag gisteren. Veel gezien en geleerd! interactieve werkvormen maken het praten over complexe, multidisciplinaire De facilitator zorgt er als neutrale gespreksleider voor • Wat zijn de do's en don'ts voor de facilitator? t e t www.managementimpact.nl 19512 Omslag Hartelijk Gefaciliteerd.indd 1 16-07-19 12:33

Activerende werkvormen Actieve deelnemers in je trainin

7 werkvormen voor digitaal onderwijs Learnbea

Oproep: deel je ervaring met IVN werkvormen! Sta jij als IVN'er voor groepen met bijvoorbeeld excursies of cursussen? En heb je leuke interactieve werkvormen om natuurkennis over te brengen of de energie in de groep te houden? Deel dan jouw ervaringen en inspireer andere IVN'ers door heel Nederland Interactieve feedback. Verschillende overtuigingen mogen uitgeprobeerd worden om te zien wat het resultaat ervan is. Een werkvorm met een groot 'Aha!' gehalte. Theater Of schud ze wakker met een fijne energizer. Onze trainingsacteurs hebben een rugzak vol werkvormen en oefeningen; het zou zonde zijn als je daar niet maximaal gebruik van. Daarnaast heeft H5P Interactieve inhoud ook goede werkvormen om meer spelenderwijs aan de slag te gaan, zoals de Woordzoeker en Memory. Op die manier creëer je een aantrekkelijke leeromgeving voor je lerenden, waar ze behalve de werk- en oefenbladen ook interactieve online werkvormen vinden om te blijven leren Interactieve werkvormen per toepassing. In dit onderdeel van het Bronnenboek BSO/TSO, Gelijke onderwijskansen in de praktijk vindt u korte scenario's van interactieve werkvormen met voorbeelden van toepassingen in de lespraktijk. Hieronder staan deze fiches gegroepeerd per toepassing: Voorkennis activeren/nieuwsgierig maken. bekend-benieuwd.

Tijdens een bijeenkomst van de IPMA interessegroep Faciliteren binnen projecten en programma's (februari 2015) zijn we werkvormen gaan onderzoeken die hierbij kunnen helpen. 1. Analyseer de belanghebbenden Wie zijn de belanghebbende, wat zijn hun onderlinge relaties en wat zijn hun invloed, belang en houding ten opzichte van het project 4.2A WERKVORMEN VOOR EVALUATIES Het belangrijkste bij een evaluatie zijn uiteraard de vragen die je stelt. Wat wil je van de anderen weten om verder te kunnen, om je product te verbeteren of om het resultaat te kunnen presenteren? Naast de inhoud is ook de vorm belangrijk Tijdens de les kan je bij elke leerling meekijken en je ziet interactief onmiddellijk alles wat ingevuld wordt. Door de oplossingen in het oorspronkelijke document te steken heb je nadien ook veel minder verbeterwerk. Je kan ervoor kiezen om het behaalde resultaat ook onmiddellijk aan de leerling te laten zien zodat deze aan zelfcorrectie kan doen Bij deze werkvorm gaan leerlingen eerst individueel aan de slag met een onderwerp, waarbij zij allemaal een nummer van 1 t/m 4 krijgen. Vervolgens wisselen zij in een groepje van vier uit wat ze weten of hebben gevonden. Hierna noemt de leraar een nummer, waarna de leerlingen met dat nummer aan de klas presenteren wat er in het groepje is.

Activerende werkvormen zijn belangrijk voor leerlingen, en vooral voor jongens. Wanneer jongens onvoldoende geactiveerd worden, verslapt hun aandacht en doen ze niet meer actief mee met de les. Werkvormen waarbij van leerlingen een actieve rol wordt gevraagd zijn daarom belangrijk Deze situaties kunnen aanleiding zijn om eens wat langer stil te staan bij de werkvormen die je gebruikt en het effect dat je ermee sorteert. Tien doelstellingen Het boek bevat maar liefst 120 verschillende, interactieve werkvormen, geordend naar tien doelstellingen werkvormen Werkvormen De Talenten Generator gebruikt beproefde werkvormen passend bij de trajecten die wij doen. Ook ontwerpen wij onze eigen werkvormen, spellen en interventies. Soms zijn dit geheel nieuwe werkvormen en soms kiezen we ervoor om reeds bestaande samen te voegen om tot een meer effectieve werkvorm met meer impact te komen. Hieronde Modellen en werkvormen voor Intervisie: Essentieel voor intervisie zijn goede modellen en werkvormen. Bij de werkvormen die ik gebruik vind ik structuur, creativiteit en plezier belangrijk. In mijn boek 'Morgen doe ik het nog beter' staan 63 werkvormen. Hieronder een selectie werkvormen uit het boek samen met een aantal nieuwe werkvormen H5P biedt ruim 40 digitale werkvormen, waaronder vraagtypen, interactieve presentaties, tijdlijnen en interactieve video's. Circa 30 daarvan zijn opdrachttypen, waarbij de student een doel moet bereiken of antwoord moet geven op een vraag

Coöperatieve werkvormen, welke zijn er allemaal, en hoe

Werkvormen in de online sessie Interactie komt niet vanzelf. Als online trainer kun je dit sturen. Het opzetten van een boeiende online les is niet anders dan in een klassikale setting. Belangrijk is variatie aan te brengen in de aangeboden werkvormen. Per werkvorm kun je vervolgens verschillende middelen inzetten Er zijn veel verschillende werkvormen en tools die je kunt inzetten om je doel te bereiken (1). Voorbeelden van werkvormen Wanneer een organisatie aan de slag gaat met het formuleren van een nieuwe strategie, kun je de deelnemers als introductie bijvoorbeeld vragen om een voorwerp te laten zien wat symbool staat voor deze nieuwe strategie

Welke interactieve werkvormen zijn in coronatijd geschikt

Online werkvormen als jobcrafting, verandercommunicatie, luistersessies, creatieve sessies. Het kan allemaal online. En dat was dit jaar al fijn om te ervaren. Dat het werk, min of meer gewoon, door kon gaan. Maar ik merk ook dat het méér dan tijdelijke alternatieven zijn. Ik zie verschillende voordelen die ik graag vast wil houden In het collegejaar 2020/2021 is fysiek onderwijs niet altijd mogelijk. Organiseer onderwijs op afstand en kies werkvormen die online uitvoerbaar zijn. We geven hiervoor tips en handvatten. Extra aandacht is er voor veilig gebruik van ICT in het onderwijs Hopelijk heb je na het lezen van dit artikel een beetje een idee hoe je een effectieve brainstormsessie kunt inrichten door wat simpele tips en brainstorm werkvormen. Er zijn natuurlijk nog vele andere brainstorm werkvormen, als we zouden willen zouden we daar wel een heel boek over kunnen schrijven

Deze training levert jou en jouw organisatie op dat tijdens bijeenkomsten met groepen mensen actief betrokken zijn. Dat zij 'samen in de boot stappen en er weer uit' met gedragen resultaten. Je weet na afloop van deze training hoe je met interactieve werkvormen projecten in een stroomversnelling brengt Spelvorm inzetten als didactische werkvorm Als leerkracht ben je soms de lesmethode een beetje zat. Iedere dag weer dezelfde rekenboeken uit de kast trekken wanneer je eigenlijk zin hebt in wat nieuws. Vaak worden spellen gedaan als afwisseling tussen de lessen, of in pauze's en vrije tijd, maar vaak kun je er ook een leerdoel aan koppelen Laura van den Ouden is verkozen tot NOBTRA Trainer van het Jaar 2019-2020, zij geeft Train de Trainer en Opleidingskunde aan (zelfstandige) trainers, HR en Academies. Zij heeft 5 boeken geschreven over het vak van leren & Ontwikkelen, waaronder het E-book voor 100 online werkvormen.Ze is regelmatig gastspreker op (buitenlandse) congressen

Betekenis 'interactief' Je hebt gezocht op het woord: interactief. in·ter·ac·t ie f ( bijvoeglijk naamwoord, bijwoord ) 1 onderling samenwerkend : een interactief computerprogramma dat vragen stelt aan de gebruiker, waarop deze moet antwoorde Zo blijft je les interactief en verhoog je het leerrendement. Kom je er avlacademie@nki.nl of bereikbaar via 2902 Een gedeelte van deze werkvormen komen ook in het Grootwerkvormboek voor de Zorg terecht dat wij schrijven met 2knowhow en in Vraag een deelnemer kort zijn voorpaginanieuws voor te lezen en wat hij hier zelf spannend in. 3 Werkvormen en leermiddelen met inzet van ICT Bij het inrichten van ons onderwijs kunnen we kiezen uit vele werkvormen en leermiddelen. We kiezen hierbij voor ICT-toepassingen als die iets toevoegen. We onderscheiden meerdere werkvormen waarbij ICT gebruikt kan worden en die op vele manieren ingezet kunnen worden. In dit hoofdstuk kome

Volgens Melisse (2014) is activerende didactiek een verzamelbegrip voor alles wat een leraar inzet binnen de les om de (denk)activiteit van zijn leerlingen te prikkelen. Deze vorm van didactiek is gericht op de ordening van het lesaanbod en de werkvormen die hierbij worden ingezet Dirkse-Hulscher en A. Talen (2007). In dit boek worden 120 interactieve werkvormen beschreven en gerangschikt naar doel. In dit onderzoek zijn 17 werkvormen uit dit boek als inspirerende werkvormen opgenomen, voor zover zij een nuttige aanvulling betekenen op hetgeen door NME organisaties als inspirerende werkvormen is aangeleverd Methodieken en werkvormen Wat ik voor je kan betekenen, lees je op deze pagina. maak een afspraak. Lichaam en geest horen bij elkaar. Inmiddels is het idee dat lichaam en geest één zijn, algemeen aanvaard. Dat neemt niet weg dat we dat als twee totaal verschillende delen in ons leven kunnen ervaren De werkvormen in dit Groot Online Werkvormen-boek zijn op dezelfde manier beschreven als de werkvormen in Het Groot Werkvormenboek deel 1 en 2. elke werkvorm beslaat een linker- en rechter-pagina. op de rechterpagina vind je het waarom van de werkvorm en concrete stappen voor de begeleiding. op de linkerpagina staan tips Interactieve werkvormen. 22 augustus 2018. Auteur: Judith van Hooijdonk. Wilfred Rubens heeft op zijn blog een paper (pdf) gedeeld met 273 interactieve technieken. De suggesties van Kevin Lee zijn onderverdeeld in een aantal categorieën. Niet bij alle werkvormen wordt ict ingezet

Video: Interactief - 7 definities - Encycl

De workshop 'interactieve teamconversaties' is een speeltuin voor medewerkers die verandering, innovatie, interactie en teamgedragenheid als hun sleutelwoorden zien! 1. Wat zijn interactieve teamconversaties? Bij interactieve teamconversaties gaan deelnemers via creatieve interactieve werkvormen met elkaar in dialoog Veel leerkrachten geloven wel dat filosoferen in de klas leuk en leerzaam kan zijn, maar zien niet voor zich hoe ze met hun grote groep zo'n kringgesprek kunnen voeren. Toch kan het heel leuk zijn en is het echt wel mogelijk. Het is hierbij wel belangrijk om veel te variëren in werkvormen. In dit blog krijg je een aantal opstarttips

Het werken met woordwolken is een werkvorm die je misschien wel vaker inzet. Het geeft je een indruk van reeds bekende kennis of wat al is geleerd. Het is daarmee een mooie vorm als het activeren van voorkennis of het reflecteren en evalueren Je ervaart interactieve werkvormen, relfecteert hierop en kijkt wat jij ermee kan in jouw context met jouw doelgroep. Je gaat aan de slag met het opstellen van een workshopdraaiboek voor jouw case in jouw context 15/11/2019 09:30 15/11/2019 12:00 Vlaamse Jonge Ondernemingen Europe/Brussels Workshop Interactieve werkvormen. Deze workshop wordt door omstandigheden uitgesteld naar het tweede trimester. Nieuwe data: zie clicla-inschrijvingsmodul De trainers van Hartelijk Gefaciliteerd zijn senior facilitators en putten uit hun eigen ervaringen met ontwerpen en begeleiden van interactieve bijeenkomsten. Zij delen do's en dont's en praktische tips. Je ervaart zelf diverse werkvormen waarop we vervolgens samen reflecteren. Je oefent met faciliteren en werkvormen tijdens de opleidingsdagen Interactieve werkvormen per toepassing. Didactische werkvormen 183 Users. Houd je eigen tips & tricks bij! Jullie meenemen in principes, voorbeelden & mogelijkheden mbt Interactieve Werkvormen, om jullie te voeden voor jullie eigen workshops Verzamelen: waar staan jullie mbt het onderwerp Alle werkvormen op een rij

10 activerende werkvormen - Landelijke Organisatie voor

Wat is de betekenis van werkvorm? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 3 betekenissen van het woord werkvorm. Door experts geschreven De verschillende werkvormen in deze gids zijn makkelijk te raadplegen, zijn logisch gerangschikt en liggen dus klaar voor gebruik. Alleen nog toepassen dus! Dit toepassen blijkt nog niet zo gemakkelijk; het daadwerkelijk gebruiken van andere didactische werkvormen vraagt enige flexibiliteit, creativiteit en vooral durf van de docenten Er zijn veel verschillende soorten verhalen, verhalen hebben verschillende leidmotieven, ze hebben een opbouw en makene gebruik van de 5 W's, Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom. Bij verhalen vertellen kan gebruik gemaakt worden van bestaande verhalen, verhalen n.a.v. iets of ze kunnen volledig aan de fantasie van de verteller(s) zijn ontsproten Maar wat zijn eigenlijk de mogelijkheden qua werkvormen en welke ICT-Tools passen daar bij? Er zijn teveel mogelijkheden om allemaal in deze handreiking op te nemen. Daarom tref je hier een selectie aan van de werkvormen die volgens recent onderzoek effectief zijn en geschikt zijn voor het onderwijs in de humanities. Opbou

Taakbekwaam onderbouw - Anouk Bluemink9 tips voor interactieve webinars | Ennuonline

werkvormen.info Overzicht werkvormen

Didactische vaardigheden zijn niet alleen belangrijk voor docenten. Ook op het werk heb je deze nodig. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie die je verzorgt voor medestudenten of op het werk. Of bij het inwerken van een collega. Ook in gewone gesprekken gaat het erom iets duidelijk uit te leggen zonder dat je gesprekspartner in slaap valt

Herbestemming schoolgebouw Wesenthorst - ColourfieldsCorrie Tijsseling
 • Mondriaan schilderij.
 • Natuurgetrouwe tekening oog.
 • Dino gemist.
 • Fotograaf Harderwijk.
 • Hoe lang duurt een gebroken hart.
 • Ygritte death.
 • Kermisloterij Voorhout.
 • Taalontwikkeling 25 maanden.
 • Landelijke meubels Brabant.
 • Zwart rokje Maat 86.
 • Bestrijden cicaden rhododendron.
 • Warenwet contact.
 • Skelet huren.
 • Koemelkvrije babyvoeding Kruidvat.
 • Bulo rolluikkast cijferslot.
 • Groothoeklens canon Marktplaats.
 • Benicio Del Toro wife.
 • Camping Middelburg met zwembad.
 • Radio 2 Live stream URL.
 • Wie is jarig op 13 mei.
 • Nieuwe horror serie Netflix 2020.
 • Vererving kanaries.
 • Goedkope golfplaten.
 • Randstad Gouda.
 • Dragon Ball Z New.
 • Volkswagen T2 gadgets.
 • Pathé Thuis abonnement.
 • Etos L'Oréal shampoo.
 • Plakkerige ontlasting oplossing.
 • Mahler 7e symfonie.
 • Speelkleed HEMA buiten.
 • Anti tragus piercing pijn.
 • Reconstructie Amerika.
 • Latijnse naam schedel.
 • Kan geen mail versturen met Outlook.
 • Eenheden fysica.
 • Metalen pen graveren.
 • Kroegen Tilburg corona.
 • Lidl halfvolle melk houdbaar.
 • DR WOLFF Alpecin.
 • Jeff Hanneman.