Home

Dilemma betekenis

Een dilemma (Oudgrieks διλήμματος, dilēmmatos, twee voorstellen) is een situatie of probleem waarin uit twee of meerdere even onaantrekkelijke (of aantrekkelijke) alternatieven moet worden gekozen. De keuze kan daarom niet alleen op logische gronden gemaakt worden Een dilemma is een moeilijke keuze Een dilemma is wanneer je twijfelt tussen 2 (of meer) opties of keuzes die gelijk lijken te zijn. De keuzes zijn allemaal even aantrekkelijk of onaantrekkelijk. Het [..] Bron: wat-betekent.nl Dilemma (van het Grieks di-lambanein: uiteen-nemen) is in algemene zin een keuzesituatie waarin de actor wordt geconfronteerd met twee handelingsmogelijkheden A en B, die hij beide op grond van goede redenen als wenselijk, verplichtend dan wel ontoelaatbaar ervaart. Redenen om een keuze voor A dan wel B te maken ontbreken

di·l e m·ma (het; o; meervoud: dilemma's) 1 lastige keus tussen twee onaangename zake Het woord dilemma komt van het Latijnse dilemma, dat 'tweestelling' betekent. Het Latijn heeft het weer ontleend aan het Griekse di- ('twee') en lemmata ('veronderstellingen'). Iemand die voor een dilemma staat, moet dus kiezen uit twee veronderstellingen/mogelijkheden. Publicatiedatum: 13-04-201 De term dilemma duidt gewoonlijk een keuze aan uit twee of meer alternatieven, die even (on)aantrekkelijk zijn. De keuze kan daarom niet op alleen logische basis gemaakt... •moeilijke keuze. moeilijke keuze tussen twee dingen vb: hij stond voor een dilemma: moest hij gaan schaatsen of gaan kaarten? Synoniem: tweestrij Een dilemma is wanneer je twijfelt tussen 2 (of meer) opties of keuzes die gelijk lijken te zijn. De keuzes zijn allemaal even aantrekkelijk of onaantrekkelijk. Het is moeilijk een keuze te maken tussen deze keuzes, en er ontstaat dus een dilemma. About The Author. Wat is / Wat betekent / Wat is de betekenis van

Dilemma - Wikipedi

 1. Wat een dilemma. Wat een dilemma. Ik houd van duidelijkheid. Iets mooi verbloemen en hopen dat iemand de hint snapt werkt gewoon niet bij mij. Ik houd ook van regels. Ik vind het dan ook fijn dat - nu ik zwanger ben - gewoon duidelijk is wat ik niet mag eten zoals: rauwe vis of vlees, rauwe kiemgroente en rauwmelkse kaas
 2. Een ethisch dilemma is een situatie waarbij iemand verschillende keuzen tot handelen heeft die betrekking hebben op moraliteit. Deze beslissing kan uitmonden in onwenselijke situaties. Een ethisch dilemma bevat altijd verschillende waarden. Deze dilemma`s worden vooral gebruikt om aan te tonen dat het utilisme tot onwenselijke situaties leidt
 3. Voorbeeld ethisch dilemma. Iemand doden is niet ethisch verantwoord, maar dat is iemand pijn doen ook niet. Toch zal een arts zijn patiënt soms bewust pijn moeten doen: ten behoeve van een behandeling. Omdat hier de gezondheid op het spel staat, worstelt de arts niet met een ethisch dilemma
 4. Een dilemma is wel dat je een keuze moet maken tussen wat theoretisch zou moeten en wat de klant wil, of je kantoor. Helemaal een goed dilemma heb je als er ook nog jouw persoonlijke mening naar voren komt. Vaktechnisch perfect, je klant is tevreden, maar jij hebt er nog geen goed gevoel over
 5. Neem kennis van de definitie van 'dilemma'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'dilemma' in het grote Nederlands corpus

Een lemma (meervoud lemma's of lemmata) of trefwoord is het woord waarop een begrip in bijvoorbeeld een woordenboek of een encyclopedie kan worden opgezocht. Een overzicht van lemma's vindt men in de [.. De betekenis van dilemma vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van dilemma gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Voorbeelden van ethische dilemma's. Iedereen kent wel dilemma's uit zijn eigen zorgpraktijk. Een aantal voorbeelden: Wat is een goede balans tussen autonomie (vrijheid, eigen regie geven) en bescherming van kwetsbare mensen (veiligheid, voorkomen van risico's, vrijheidsbeperking) De zes dilemma's in Ethiek in de zorg zijn een opstap naar informatie over actuele ethische thema's. Bekijk bijvoorbeeld wat ethiek te maken heeft met recht. Of lees over ethische afwegingen bij de inzet van technologie. Aan bod komt ook de vraag of werken volgens het protocol heilig is en hoe zich dat verhoudt tot persoonsgerichte zorg

Een moreel dilemma is namelijk een specifiek soort moreel probleem. Een moreel probleem houdt in dat er problemen zijn met de moraal. Je morele intuïtie geeft aan dat er iets niet oké is (alhoewel je hier wel kritisch op moet zijn, omdat je intuïtie niet feilloos is) De kern van het dilemma is dat het voor beide verdachten samen weliswaar beter is om te zwijgen, maar dat elke verdachte alleen aan zijn eigen voordeel denkt. Bovendien kunnen ze niet met elkaar communiceren. Ongeacht wat de ander doet, is het voor elke verdachte beter om te bekennen Een dilemma biedt de mogelijkheid om stil te staan, pas op de plaats te maken en je af te vragen: doen we wel de juiste dingen en doen we de juiste dingen op de goede wijze? Vaak zijn botsende normen en waarden in het geding. Zorg is onlosmakelijk verbonden met ethiek. Ethiek is het expliciteren van normen en waarden die inherent zijn aan zorg

Een moreel (of ethisch) dilemma ontstaat als er een botsing is tussen verschillende morele waarden. Het kiezen voor de ene waarde gaat dan ten koste van de andere waarde Duivelse dilemma. Dat is waar Mark Rutte voor stond voordat hij de maatregelen aankondigde omtrent het Coronavirus. Een duivelse dilemma is een dilemma dat voor zoveel moeite zorgt, dat je er figuurlijk hoofdpijn van krijgt Vertalingen van 'dilemma' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen Ik moet bij zes krantenartikelen verschillende vragen beantwoorden. Een van de vragen is 'wat is het ethisch dilemma?' en een andere vraag is 'wat is het moreel principe?' Ik vind het moeilijk om het verschil tussen deze twee vragen te ontdekken. Wie kan mij helpen? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

Betekenis Dilemma

Wat is de betekenis van Dilemma - Ensi

Online vertaalwoordenboek. EN:dilemma's. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Dilemma's van verpleegkundigen en verzorgenden 5 Inhoudsopgave Samenvatting 7 1 Inleiding 11 1.1 Afbakening van thema en vraagstelling 12 1.2 Werkwijze 13 1.3 Zorg verlenen als morele praktijk 14 1.4 Begrippen: van 'morele ervaring' tot 'ethiek' 14 1.5 Voor wie is dit signalement bedoeld De jonge alumni in de zaal gingen in gesprek over hun eigen dilemma's. Existentiële vragen. Een gevoel dat Anna van Gaans (25) herkent. Ze is net klaar met haar studie Civiel Recht en werkt als bedrijfsjurist bij een reisorganisatie. 'Het gaat me dus allemaal redelijk voor de wind. Toch vraag ik me af wat ik met de rest van mijn leven wil Na 10 ingevulde dilemma's krijg je individuele feedback op je persoonlijke profiel. Dat profiel kan wijzigen, afhankelijk van jouw antwoorden op de dilemma's. De DilemmApp begon in 2014 als een app speciaal voor accountants in business, maar is sinds juli 2019 bedoeld voor alle accountants. Zelf een dilemma aandrage ↑dilemma in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ dilemma op website: Etymologiebank.nl ↑ Woordenboek der Nederlandsche taal (1864-2001). ↑ NRC Guus Valk 15 februari 2016 ↑ Suzanne Vermeer All-inclusive (2006), A. W.

Dilemma is een rubriek in het V&VN magazine, het verenigingstijdschrift van de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) dat 8 keer per jaar uitkomt. In overleg met de commissie Ethiek van V&VN mogen we deze rubriek op de website Zorgethiek.nu overnemen dilemma-methode van Moreel Beraad en daarna via de Socratische methode. Tot slot vindt u een woordenlijst met uitleg van belangrijke begrippen uit/van de 'Participatiemaatschappij' en een literatuuroverzicht. Casus Mevr. E. is 73 jaar. Mevr. heeft twee kinderen, een zoon en een dochter

Opdracht over Morele dilemma's voor het vak levensbeschouwing. Dit verslag is op 27 april 2001 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo Professioneel betrokken als hulpverlener. Afstand en nabijheid is een leerpunt voor iedere hulpverlener. Of u nu coach bent, stage-begeleider, trainer, maatschappelijk werker, predikant, huisarts, docent, verpleegkundige, therapeut, haptonoom of mediator: het is van belang om met de juiste distantie met uw klant of cliënt om te gaan Moreel dilemma: wat zou jij doen? Wat is je intuïtie waard? Leestijd 4 minuten — Do 9 januari 2014 Rick Berends Programmamaker. Stel je voor. Je loopt toevallig langs een treinspoor en hoort plots het geluid van een snel naderende trein

Gratis woordenboek Van Dal

Het gevangenis dilemma toont aan dat samenwerken op de lange termijn de meeste winst oplevert. Stel dat Bonnie en Clyde samen afspreken om te zwijgen en zich aan deze afspraak houden. Na twee jaar zijn ze vrij en ze plegen samen weer een overval. Ze weten nu van elkaar dat ze zich de vorige keer aan de afspraak hebben gehouden Met de maatschappelijke betekenis kunnen merken een sterkere positionering creëren. Bij het bepalen van de maatschappelijke betekenis van een merk of een purposeful positioning, één van de topics van MarketingLive, doet zich een aantal dilemma's voor.. Dat bleek tijdens het onlangs gehouden expert seminar op Nyenrode Het vals dilemma is een drogreden. Het vals dilemma wordt in het latijn 'argumentum ad ignorantiam' genoemd: argument van onwetendheid. Bij een vals dilemma stel je dat er maar twee mogelijkheden zijn waaruit je gehoor gedwongen is te kiezen, terwijl er in feite acceptabele alternatieven zijn maar dat vermeld je niet Het gevangenendilemma Het dilemma tussen ondernemen en besturen Uiterst waardevol maar close reading vereist Consequenties van decentralisatie Consequenties voor personeelsmanagement Randvoorwaarden van concernbesturing Conclusie het gevangenendilemma Een beroemd paradigma in de sociale wetenschappen is het zogenaamde gevangenendilemma: een model voor sociale situaties waarin het voor.

Dilemma Onze Taa

Aan de slag met de dilemma's . Test jouw ethisch inzicht aan de hand van deze dilemma's. Bedenk wat jouw antwoord op de situatie zou zijn en waarom. Naast het dilemma vind je tips en handvatten. Dilemma 1: Mag een zoon zijn vader een verstandelijke beperking en dementie vastbinden voor een knipbeurt In deze bijdrage vind je de 13 vragen die je kunt stellen om tot een zo goed mogelijk onderbouwd moreel oordeel te komen. Als je de vragen uit dit stappenplan stelt en de antwoorden meeweegt bij je oordeelsvorming, kunnen anderen je veel verwijten, maar niet dat je nauwelijks onderzoek hebt gedaan toen je je mening vormde prisoners' dilemma: Nederlands: gevangendilemma. Situatie uit de speltheorie waarbij personen of partijen moeten trachten om zonder overleg met de anderen van de groep, zonder informatie en kennis van het gedrag van de anderen, tot een optimale beslissing te komen. De theorie laat zien dat in sommige strategische situaties, waarin beide partijen individueel hun beste strategie kiezen, het. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Dilemma inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Dilemma en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina. Wieger van Dalen ISBN: 9789001795542 http://www.ethiekdebasis.noordhoff.nl © 2013 Noordhoff Uitgevers b

dilemma Nederlands woordenboek - Woorden

Dilemma's. Tijdens de bijeenkomsten bespreken de DI's met ethici, juristen, medisch specialisten, psychologen en transplan-tatiecoördinatoren de dilemma's bij orgaandonatie aan de hand van casussen, die door de DI's zijn geconstrueerd. De discussie over medische, ethische en juridische aspecten van orgaan Veel kinderen met laagopgeleide ouders krijgen niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen. Zo blijft talent onderbenut. 'Vergelijken we kinderen met dezelfde intelligentie, dan zien we dat leerlingen met laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar een lager onderwijsniveau

Er wordt mee bedoeld dat religie langzamerhand aan betekenis verliest binnen de samenleving. Mensen krijgen andere ideeën over hoe ze om kunnen gaan met levensvragen. Religie verschuift - met name sinds de tweede helft van de 20e eeuw - steeds meer naar de privésfeer of ze verdwijnt voor een deel helemaal uit de samenleving 2012 belooft dus een jaar vol dilemma's te worden. In zes artikelen gaan we uitgebreid in op de belangrijkste, waar bedrijven volgend jaar, hoe dan ook, een antwoord op moeten vinden. Hieronder de zes dilemma's op een rij. Bron: Onderzoek MT-lezers, november 2011 Centrale dilemma's Er zijn drie centrale dilemma's die op elk moment in het proces van veranderen een rol spelen: a deel en geheel, b inhoud en betekenis, en c ratio en emotie. 1.4 Linksom of rechtsom? Hiermee zijn in het kort de vier elementen en dilemma's uit ons model aangestipt. Cruci In sommige gevallen kan het erg belangrijk en gunstig zijn voor de samenleving als een gevangenen dilemma wordt opgelost. In dit filmpje bespreken we een aantal mogelijkheden om tot een oplossing te komen. In deze lesvideo geven we je, aan hand van 3 voorbeelden, antwoord op de volgende vragen:Welke oplossingen zijn er voor het gevangenen dilemma?Wat is (geloofwaardige) zelfbinding?Wat zijn. De zorgvuldigheidseisen bij euthanasie zijn geen harde juridische voorschriften, maar een vertaling van ethische normen. Afhankelijk van levensvisie worden die anders gewaardeerd. Dat zou consequenties moeten hebben voor de praktijk, zegt rechtsgeleerde Fenna Dorgelo

Betekenis Lenormand kaart van het kruis

Ethiek: morele keuzes De mens is een moreel wezen - dat wil zeggen dat we dagelijks veel keuzes moeten maken. Zeker in zorg, dienstverlening en onderwijs, waar machtsongelijkheid vaak een rol speelt: tussen hulpverlener en zorgvrager, tussen overheid en burger, tussen leraar en leerling en ouders dringen zich meer dilemma's op. vier dilemma's van de vele dilemma's die organisaties en hun communicatieprofessionals kunnen aantreffen hebben wij vier dilemma's geïdentificeerd die de betekenis achter het gedrag van verschillende culturen omvatten en die door globalisering en digitalisering steeds belangrijker worden. alle cul This 10 minutes short film was part of the Dutch series KORT 2005!Just before a truck hits a ten-year-old boy everything comes to a standstill. A man who is.

Wat betekent dilemma? - Wat Betekent

Wat is goed, wat is kwaad? Wat bepaalt of iets goed of kwaad is? Wat is het goede leven? Ethiek is een van basisonderwerpen van de filosofie. Van het Griekse ἦθος (èthos - norm of gewoonte) slaat ethiek op normen, waarden, gebruiken of gewoonten.De ethiek is dus de leer van wat ethisch of moreel is Prominente Nederlandse filmmakers zetten in korte films hun personages voor een keuze tussen kwaden. In hun films vertalen zij actuele thema's in persoonlijke dilemma's. Bij de ontwikkeling van hun films worden zij bijgestaan door prominente Nederlandse filosofen, schrijvers en wetenschappers. Wat zij met elkaar gemeen hebben is de wil om met hun werk iets te veroorzaken dat beklijft en dat. Dilemma's zijn er in alle vormen en maten: privé, in het werk, zakelijke, politieke, ethische, morele en filosofische dilemma's. Zolang als de mens als denkend wezen bestaat heeft hij waarschijnlijk moeten omgaan met dilemma's. Het verhaal va Het gelijk genaamde project leidde tot 7 dilemma's die organisaties tegenkomen bij het werken aan optimale vrijheid voor hun cliënten. 1. Simpel en complex. Werken aan vrijheid begint met nadenken over de betekenis ervan en het loslaten van oude patronen die belemmerend werken. De realiteit van de cliënt, familie en zorgmedewerkers is leidend

Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'dilemma', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Betekenis van 'dilemma' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. state of uncertainty or perplexity especially as requiring a choice between equally unfavorable option dilemma dat dertigers hebben bij het nemen van beslissingen omtrent de verdere loop van hun leven, Weg van een wereld die steeds groter en complexer wordt, steeds voller aan meningen, ideeën en betekenis ook. Naar een plek waar alles simpel en overzichtelijk is. Het verleden bijvoorbeeld. Dilemma's gebruiken. Naast deze 12 dilemma's zijn er natuurlijk nog veel meer verschillenden te bedenken. Het is in ieder geval leuk om ze voor jezelf langs te lopen en te kijken waar je staat. Misschien verras je jezelf met je standpunten, vooral als je extreem moet kiezen Maatschappelijke betekenis: succesfactoren en dilemma's (1) Tijdens Marketing Live op 7 juni is purposeful positioning één van de topics. Een must voor marketeers, die up to date willen blijven. Over dit onderwerp werd onlangs ook een expert seminar gehouden op Nyenrode

Een dilemma is een moeilijke keuze tussen precies twee mogelijkheden waarbij het meestal om iets groots of iets belangrijks gaat. Het doet zich vaak voor dat deze twee keuzes beide aantrekkelijk of even onaantrekkelijk zijn Interpersoonlijk Dilemma: De Complete Boodschap © Created Date: 8/4/2017 12:25:06 A 'betekenis-been'van de hulpverlener. Bij het doe-been is afstand noodzakelijk omdat het overzicht, structuur en controle geeft. Bij het betekenis-been is nabijheid en betrokkenheid noodzakelijk omdat hierdoor de cliënt zich begrepen voelt, er ruimte is voor het ontstaan en delen van beleving en betekenis en de therapeut direct handelt Het split incentive dilemma is het verschijnsel dat (duurzaamheids)maatregelen niet worden gerealiseerd doordat de motieven van de gebouweigenaar (verhuurder) en de huurder niet overeen komen. De eigenaar betaalt voor het verduurzamen van een gebouw, terwijl de huurder profiteert van de voordelen, bijvoorbeeld door een lagere energierekening

PPT - Geloof of Wetenschap Een vals dilemma? PowerPointNatuurlijke hulpbronnen meer duurzaam gebruiken

Wat een dilemma - Accountantweek

Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc De Van Dale-betekenis (o.a.) schept verwarring en geeft de volgende definities van ra·cis·me (het; o) theorie die de superioriteit van een bep. ras verkondigt discriminatie op grond van iemands ras De eerste betekenis gaat voorbij het ideologisch karakter van het begrip (het is een -isme), maar besteedt ook geen aandacht aan de zeer belangrijke factor 'macht' De betekenis 'lijfspreuk' is verouderd. Gebruikelijk is het woord alleen nog in de wiskunde, voor 'aanname, hulpstelling waarvan de juistheid in afwachting van nader bewijs wordt aangenomen', en in de lexicografische betekenis 'trefwoord' en bij uitbreiding ook 'heel woordenboekartikel'. Zie ook → dilemma

Ethisch dilemma - definitie - Encycl

Keuzes en dilemma's Eind april, begin mei 1943 deed zich tijdens de bezetting van Nederland een ommekeer voor. De Duitsers riepen honderdduizenden mannen, die in 1940 gemobiliseerd waren geweest, op om in Duitsland te gaan werken dilemma: Een keuze moeten maken uit twee mogelijkheden, beiden even aantrekkelijk of even onaantrekkelijk. Dit soort keuzeproblemen komen vaak voor in de politiek, de economie en bij het beleggen De 6 dilemma's in Ethiek in de zorg zijn een opmaat naar informatie over actuele ethische thema's. Bekijk bijvoorbeeld wat ethiek te maken heeft met recht. Of lees over ethische afwegingen bij de inzet van technologie. Aan bod komt ook de vraag of werken volgens het protocol heilig is en hoe zich dat verhoudt tot persoonsgerichte zorg Ethische dilemma's in de zorg. Drie alleenstaande oude dames krijgen in de NCRV-documentaire Ik ben Alice bezoek van een zorgrobot. Kan een robot een band met iemand opbouwen en een mens van vlees en bloed vervangen? Hallo. Ik ben Alice. Ik ben een zorgrobot. Hoe heet u

Fawaka of Faka (Betekenis/definitie van/wat is) » VolkabulaireDementees is poëzie in de bundel ‘Een beetje boos mag best

The Social Dilemma laat de kijker achter met een dubbel gevoel. Enerzijds is het een aangrijpende wake-up call met gevoel voor maatschappelijke urgentie. Anderzijds heeft de documentaire iets weg van een Black Mirror aflevering gesponsord door Big Tech 2.0 De Nederlandse taal heeft erg veel lastige woorden. Hier vind je een overzicht van moeilijk te schrijven, moeilijk uit te spreken en lange woorden. Je vindt de veelgemaakte fouten en de betekenis van het woord Nederlands Uitspraak. Geluid: demonstreren (hulp, bestand); Woordafbreking. de·mon·stre·ren; Woordherkomst en -opbouw [1] Een formele ontlening uit het Latijn, mogelijk via het Oudfrans demonstrer in de betekenis van 'aantonen', sinds 980. [2] De scholastische of wetenschappelijke betekenis van 'aantonen met argumenten', is beïnvloed door Duits demonstrieren, voor het eerst.

 • Bazart.
 • Topper hoeslaken 90x200.
 • Pelle helpt.
 • Periorbitale chirurgie.
 • Undercoating auto.
 • Blog tips voor beginners.
 • Cureren synoniem.
 • Nacho's borrelhapje.
 • Ons Amsterdam Quiz.
 • DEGIRO Bitcoin kopen.
 • Brillen trends 2021 heren.
 • Piazzale Michelangelo parkeren.
 • Autostoel zitting aanpassen.
 • Verschil wifi en WiDi.
 • Italië Agenda 2020.
 • Zitten zwangerschap.
 • Waarom 2e Kerstdag.
 • Tuin van Bezinning.
 • Anti tragus piercing pijn.
 • Jakarta bezienswaardigheden.
 • Timberland Baby SALE.
 • Recept met tonijn en pasta.
 • Geen toegang tot OneDrive.
 • Strabisme behandeling.
 • Merijn Tol kind.
 • San Jose California bezienswaardigheden.
 • Star Wars Quotes nederlands.
 • Brasserie Vlaardingen.
 • Beste firewall 2020.
 • Bestelwagen ombouwen tot paardenvervoer.
 • Dikke sjaal.
 • Auto wassen met groene zeep.
 • Gouden leeuw, Wilbur Smith.
 • Kineret bijsluiter.
 • Gevolgen vluchtelingen Europa.
 • Vliegtickets New York.
 • Kamera Express Tilburg gesloten.
 • Sportclub Enschede Facebook.
 • Sleutelhanger met foto graveren.
 • Pathé Tilburg.
 • 9tot3.