Home

Kinkhoest

Kinkhoest-explosie Barneveld, ouders krijgen extra

Kinkhoest is een ziekte van de neus, keel en longen. De oorzaak is een bacterie. Kinkhoest kan heftige hoestbuien geven, vooral bij kinderen. Bij het hoesten kan er veel slijm uit de keel in de mond komen. Baby's kunnen er ernstig ziek van worden. Jongeren en volwassenen worden niet erg ziek Kinkhoest of pertussis is een infectieziekte van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door een bacterie, Bordetella pertussis (bacil van Bordet-Gengou), die vooral wordt overgebracht door de druppeltjes die bij hoesten ontstaan.Kinkhoest is zeer besmettelijk: basaal reproductiegetal van 12 à 17 Kinkhoest wordt ook wel pertussis genoemd. Kinkhoest is een besmettelijke bacteriële infectieziekte van de bovenste luchtwegen, die hevige hoestaanvallen veroorzaakt. Bij kinkhoest raken de luchtpijp en de bronchiën ontstoken, hetgeen wordt veroorzaakt door de bacterie, Bordetella pertussis Kinkhoest is een infectie aan de luchtwegen die wordt veroorzaakt door een bacterie. Kinkhoest is een besmettelijke ziekte. De bacterie maakt een gifstof aan. Hierdoor ontstaan hoestbuien die tot 3-4 maanden kunnen aanhouden. Daarom wordt kinkhoest ook wel de '100-dagenhoest' genoemd Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte van de luchtwegen die begint met een verkoudheid. De oorzaak van kinkhoest is een bacterie met de naam Bordetella pertussis. In Nederland worden kinderen gevaccineerd tegen kinkhoest. Symptomen van kinkhoest lijken in eerste instantie op een verkoudheid en pas na twee tot drie weken worden de symptomen van.

Kinkhoest, ook bekend als pertussis, is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen elkaar besmetten door hoesten. Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor jonge baby's. Die kunnen heel benauwd worden en uitgeput raken. In Nederland overlijden bijna ieder jaar één of twee baby's aan kinkhoest Kinkhoest (pertussis): oorzaak, symptomen en behandeling Kinkhoest is een zeer besmettelijke, soms ernstige bacteriële infectie van de luchtwegen. De verschijnselen treden in drie stadia op, die ieder een paar weken duren. Iedereen kan besmet worden, maar bij zuigelingen en jonge kinderen kan het hoesten de ademhaling gevaarlijk belemmeren

Ik heb kinkhoest Thuisart

 1. Kinkhoest: antimicrobiële behandeling is alleen aangewezen als in de naaste omgeving zuigelingen of hoogzwangeren aanwezig zijn ter preventie van secundaire ziektegevallen: bij kinderen azitromycine 1 dd 10 mg/kg gedurende 3 dagen; bij volwassenen azitromycine 1 dd 500 mg gedurende 3 dagen; bij zwangerschap en lactatie erytromycine 4 dd 500 mg gedurende 7 dagen
 2. Bescherm je baby tegen kinkhoest. Haal de 22 wekenprik. Ondanks het coronavirus gaat de 22 wekenprik door. Heb je klachten van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts? Of heeft iemand anders uit je gezin klachten? Blijf dan thuis en stel de afspraak uit tot je beter bent
 3. Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte van de luchtwegen en wordt gekenmerkt door hevige en aanhoudende hoestbuien. Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Deze bacterie leeft in de mond, de neus en de keel van een besmet persoon. Kinkhoest treft vooral jonge kinderen
 4. Kinkhoest wordt ook wel de '100-dagenhoest' genoemd. De kinkhoestbacterie zit in de keel en besmetting gaat door middel van druppeltjes die bij het hoesten ontstaan. Je kunt elkaar dus eenvoudig besmetten door te hoesten, niezen of gewoon te praten

Kinkhoest - Wikipedi

 1. Kinkhoest is een ziekte van de keel, neus en longen. Het komt door een bacterie. Klachten zijn verkoudheid en veel hoesten met heftige hoestbuien. Kinkhoest gaat na 2 tot 4 maanden over. De meeste kinderen krijgen prikken tegen kinkhoest. Ook als zwangere kunt u een prik halen. Uw baby is dan vanaf de geboorte meteen beschermd
 2. Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die aan het begin van de vorige eeuw vaak voorkwam en toen regelmatig dodelijke slachtoffers maakte. Vanaf die tijd werd de hygiëne, voeding en huisvesting verbeterd, waardoor de ziekte halverwege de vorige eeuw al bijna niet meer dodelijk en veel milder was geworden
 3. Kinkhoest is een bacteriële luchtweginfectie. Kinkhoest is een besmettelijke infectie van de luchtwegen. Deze infectie wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis en uit zich vooral in een kenmerkende hoest die vaak wel 3-4 maanden aanhoudt.In de volksmond wordt de ziekte dan ook wel 'honderd-dagen-hoest' genoemd
 4. Kinkhoest wordt overgebracht door patiënten met een symptomatische infectie. Recent zijn er aanwijzingen dat B. pertussis ook door personen met een asymptomatische infectie kan worden overgebracht. Het is niet bekend óf en in welke mate asymptomatische infectie in de praktijk bijdraagt aan de verspreiding van kinkhoest (Srugo et al. 2000, Warfel et al. 2014, Althouse and Scarpino 2015.

Kinkhoest: symptomen, besmettelijk, vaccinatie

 1. Kinkhoest komt steeds vaker weer voor. Ondanks de DKTP-vaccinatie neemt het aantal gevallen toe. Ook mensen die zijn ingeënt tegen kinkhoest kunnen de ziekte toch nog krijgen. Vijf vragen over kinkhoest
 2. Kinkhoest is een kinderziekte die zich kenmerkt door hevige hoestaanvallen. Het begint als een gewone verkoudheid. Het kind heeft een loopneus en een droge hoest (zie ook: hoesten bij kinderen). Maar na één tot twee weken komt het hoesten in heviger wordende aanvallen en krijgt het kind het steeds benauwder
 3. Kinkhoest Kinkhoest is een acute en zeer besmettelijke ziekte. Omdat het een zeer ernstige ziekte is, wordt ertegen ingeënt. Dankzij dit DKTP-vaccin komt het nauwelijks nog voor bij kinderen in Nederland en België. Kinkhoest neemt vanaf 1996 bij volwassenen echter steeds meer toe, en treft dus ook mensen die hier tegen zijn ingeent

Wat is het? Kinkhoest lijkt op een hardnekkige verkoudheid, maar is in werkelijkheid een besmettelijke aandoening van keel, luchtpijp en neus. De infectie wordt overgedragen doordat de bacterie bij hoesten, niezen en praten in de lucht komt en door anderen wordt ingeademd Kinkhoest is een erg besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De bacterie maakt een gifstof aan. Hierdoor ontstaan hoestbuien die wel maanden kunnen doorgaan. Voor jonge baby's kan kinkhoest gevaarlijk zijn. Baby's kunnen het erg benauwd krijgen en in ademnood komen Kinkhoest is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. In Nederland worden kinderen ingeënt tegen kinkhoest. Toch komt kinkhoest regelmatig voor bij kinderen en volwassenen. Baby's kunnen erg ziek worden van kinkhoest

Vragen en antwoorden kinkhoest RIV

 1. Kinkhoest bij een kind verloopt in verschillende fasen: Het begint met een gewone verkoudheid, een loopneus, niezen, een beetje koorts en een lichte hoest. Binnen 2 weken wordt de hoest zwaar en volgen er hoestaanvallen, gekenmerkt door een gierende ademhaling en het ophoesten van taai slijm
 2. Kinkhoest is een luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door de bacterie bordetella pertussis. Deze ziekte is zeer besmettelijk gedurende de eerste drie tot vier weken. In tijden dat er nog niet tegen kinkhoest gevaccineerd kon worden, was het een belangrijke doodsoorzaak. Daarom is kinkhoest sinds 1952 in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen
 3. Kinkhoest is al besmettelijk voordat iemand weet dat hij kinkhoest heeft. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen kinkhoest krijgen. Heeft je kind kinkhoest? Vertel het dan aan de leidster of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van kinkhoest bij hun kind
 4. Kinkhoest kan vooral voor baby's levensgevaarlijk zijn. Het vaccin tegen kinkhoest valt onder het Rijksvaccinatieprogramma. Toch eist de ziekte ieder jaar een a twee dodelijke slachtoffers in Nederland. In de jaren veertig, voordat er werd gevaccineerd, waren dat er rond de 150
 5. Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie. Besmetting vindt plaats van mens op mens door hoesten en niezen. Kinkhoest is besmettelijk. Kinkhoest is heel besmettelijk, vooral in de eerste periode als de hoestbuien nog niet zijn begonnen

Kinkhoest of pertussis is een acute bacteriële infectieziekte van de luchtwegen. Door hoesten, niezen en praten komt de bacterie in de lucht (via druppeltjes uit de ademhalingsorganen) en kan je besmet raken. Kinkhoest treft vooral baby's, maar komt de laatste jaren ook vaker voor bij adolescenten en volwassenen Kinkhoest. Het aantal meldingen van kinkhoest bij GGD Noord- en Oost-Gelderland blijft hoog. De klachten van patiënten lijken erger geworden in de afgelopen jaren. Dat komt door een nieuwe bacteriestam (P3) die ziekmakender is en waartegen de huidige vaccins niet of minder goed werken Kinkhoest is vooral voor de allerkleinsten gevaarlijk, vertelt Pim van Gool, voorzitter van De Gezondheidsraad. Het is een vervelende ziekte, ook voor volwassenen. Maar voor hen is het niet. Kinkhoest is zeer besmettelijk en wordt overgebracht door hoesten. De besmettelijkheid begint vlak voor de eerste hoestbuien en duurt vervolgens nog 3-4 weken. De tijd tussen de besmetting en de eerste merkbare verschijnselen (incubatietijd) van kinkhoest, is meestal 7 tot 10 dagen en nooit langer dan 21 dagen

Kinkhoest lijkt in het begin vaak op een gewone verkoudheid. Daarna volgen heftige hoestbuien en moeite met ademhalen. Lees meer over besmetting, symptomen en voorkomen van kinkhoest op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Kinkhoest kan erg gevaarlijk zijn voor jonge baby's of kinderen onder 1 jaar die niet of onvolledig volgens het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt zijn. Een zwangere met kinkhoest kan vlak na de bevalling de baby besmetten. Zij moet contact opnemen met de huisarts

Kinkhoest is een luchtweginfectie veroorzaakt door B. pertussis. Het typische beloop van ongecompliceerde kinkhoest kent drie fasen: een catarrale fase, een paroxysmale fase en een reconvalescentiefase. In de catarrale fase lijkt er sprake te zijn van een banale milde bovenste-luchtweginfectie. Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. De bacterie wordt onder andere overgedragen door te hoesten, niezen en praten. Mensen die besmet zijn verspreiden zo kleine druppeltjes met de bacteriën. De bacterie maakt vervolgens een giftige stof aan, waardoor de hoestbuien ontstaan ↑kinkhoest in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ kinkhoest op website: Etymologiebank.nl ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b

Hoe herken je Kinkhoest? Alle symptomen op Gezondheidsplein

Kinkhoest | LCI richtlijnen

Kinkhoest. De vaccinatie die je als zwangere vrouw kunt krijgen, is er een tegen kinkhoest. Kinkhoest klinkt misschien als een ouderwetse ziekte, maar van de 170 baby's die het krijgen, belanden er elk jaar zo'n 120 in het ziekenhuis vanwege kinkhoest Kinkhoest (pertussis) is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. De aandoening leidt in eerste instantie tot ontsteking van het ademhalingsapparaat: het strottenhoofd, de luchtpijp en de luchtwegen. Kinkhoest wordt bij kinderen gekenmerkt door hevige hoestbuien die eindigen in een lange, gierende inademing Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die ernstige hoestbuien kan veroorzaken. Het is vooral gevaarlijk is voor jonge baby's die nog niet zijn gevaccineerd. Een goede manier om pasgeboren baby's tegen kinkhoest te beschermen is om vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoestvaccinatie te geven

Kinkhoest op reis. Kinkhoest komt over de hele wereld voor. Wereldgezondheidsorganisatie WHO schat dat er jaarlijks zo'n 45 miljoen mensen kinkhoest krijgen en er ongeveer 400.000 mensen aan overlijden. Als u met jonge kinderen op reis gaat, zorgt u dan dat ze in ieder geval een kinkhoest vaccinatie hebben gehad Ook als u kinkhoest heeft gehad, kunt u toch opnieuw kinkhoest krijgen. Vooral jonge baby's die nog niet zijn ingeënt kunnen erg ziek zijn door kinkhoest. Ook kinderen met ziekten van longen, hart of spieren kunnen erg ziek worden van kinkhoest. Zwangere vrouwen die kinkhoest hebben, moeten met hun huisarts overleggen Kinkhoest. In het Rijksvaccinatieprogramma wordt tegen 12 infectieziekten gevaccineerd. Kinkhoest is daar een van. We beschrijven de symptomen van kinkhoest, complicaties, besmetting en hoe vaak kinkhoest voorkomt. Wie wel wordt gevaccineerd maar de ziekte toch krijgt, heeft over het algemeen minder (ernstige) symptomen en complicaties Kinkhoest Kinkhoest of pertussis is een ernstige, besmettelijke ziekte van de luchtwegen die vooral voor baby's gevaarlijk is, en zelfs dodelijk kan zijn. Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Door hoesten, niezen en praten komt het virus in de lucht (via druppeltjes uit de ademhalingsorganen) en kan je besmet.

Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella pertussis en soms door Bordetella parapertussis. De bacterie maakt een gifstof aan, hierdoor ontstaan hoestbuien die drie tot vier maanden kunnen aanhouden. Kinkhoest wordt daarom ook wel de '100-dagenhoest' genoemd Kinkhoest kan gevaarlijk zijn voor kinderen jonger dan 1 jaar. Als je meer dan 34 weken zwanger ben en na 28 weken niet opnieuw bent ingeënt, de pasgeborene is dan niet beschermt tegen kinkhoest. Kinkhoest behandeling. Kinkhoest moet vanzelf genezen Kinkhoest is een infectieziekte die zich voordoet in de luchtwegen en zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomt. De eerste verschijnselen ervan lijken vaak op een reguliere verkoudheid met af en toe een lichte hoestbui, waardoor de patiënt en zijn omgeving de ziekte vaak niet als zodanig herkennen Kinkhoest is een besmettelijke ziekte. Vooral gevaarlijk voor baby's die nog niet zijn ingeënt. Of die nog niet genoeg prikken hebben gehad. Inenting (vaccinatie) van baby's kan pas vanaf zes weken na de geboorte. Een goede manier om pasgeboren baby's tegen kinkhoest te beschermen is: het inenten van zwangere vrouwen

22 wekenprik voor zwangere vrouwen - FransePoel

Kinkhoest is een levensbedreigende aandoening, zeker bij jonge zuigelingen.Ze kan ook blijvende schade aan longen en hersenen veroorzaken. Volwassenen maken de ziekte vaak onopgemerkt door of onder de vorm van een aanhoudende hoest Kinkhoest is een zeer besmettelijke infectie van de bovenste luchtwegen. Deze infectie wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis en uit zich vooral in hoestbuien die een maand tot soms drie maanden kunnen aanhouden. Kinkhoest wordt daarom in de volksmond ook wel de '100-dagen-hoest' genoemd Oorzaak kinkhoest. Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordatella Pertussis. Als je kinkhoest hebt, draag je deze bacterie in je keel. Door hoesten, praten of niezen komen er kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht terecht. Anderen kunnen deze druppeltjes inademen en worden zo besmet Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Kinkhoest kan beginnen met koorts, verkoudheid en hoesten. Na ongeveer 2 weken ontstaan de typische hoestbuien, vooral 's nachts Kinkhoest is een hardnekkige ziekte. De Gezondheidsraad adviseert nu om iedereen in te enten die op het werk in contact komt met kinderen tot zes maanden oud

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Jonge baby's die nog niet ingeënt zijn, zijn de eerste maanden nog niet of onvoldoende beschermd tegen kinkhoest. Juist bij jonge baby's kan kinkhoest ernstig verlopen. Overleg met uw arts of met de GGD tot wanneer u besmettelijk bent Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die bij zowel volwassenen als kinderen kan voorkomen. De aandoening gaat gepaard met verkoudheid, niezen en hoestbuien en kan ernstige complicaties met zich meebrengen. Volwassenen krijgen vaak met een mildere vorm te maken dan kinderen en baby's. We vertellen je in dit artikel meer over de kinkhoest symptomen, complicaties en de behandeling

Online vertaalwoordenboek. EN:kinkhoest. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Kinkhoest en jonge baby's. Kinkhoest kan ernstige hoestbuien veroorzaken. Het wordt ook wel de '100 dagen hoest' genoemd. Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge baby's. Zij kunnen longontsteking of hersenschade krijgen en er zelfs aan overlijden. Elk jaar worden er zo'n 128 baby's met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis Vertalingen van 'kinkhoest' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen Vertalingen in context van kinkhoest in Nederlands-Engels van Reverso Context: Het bleek een uitbraak van kinkhoest

Kinkhoest en vaccineren Rijksvaccinatieprogramma

Kinkhoest bij volwassenen en ontwikkelt en loopt cyclisch, eventueel in verband met deze functie een nieuwe golf van de ziekte, sinds het jaar 2000 is kinkhoest weer heel frequent gast in veel ontwikkelde landen, te ontslaan perfecte gezondheid, sociale omstandigheden en zelfs vaccinatie Alle vrouwen die in Nederland wonen en 22 weken of langer zwanger zijn, kunnen bij ons gratis de prik tegen kinkhoest halen. We organiseren hiervoor inloopspreekuren op meerdere plekken in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zo is er altijd een locatie bij jou in de buurt. De locaties en data vind je hieronder Global Difterie, tetanus en kinkhoest (DTaP) vaccin Market (2021-2026) status en positie van wereldwijd en belangrijke regio's, met perspectieven van de fabrikanten, regio's, soorten van het product en end industrie; Dit rapport analyseert de bovenste bedrijven in de hele wereld en de belangrijkste regio's, en splitst de Difterie, tetanus en kinkhoest (DTaP) vaccin markt per product type. Vertalingen in context van Kinkhoest in Nederlands-Frans van Reverso Context: Ik hoop dat uw kinderen zijn hersteld van hun kinkhoest, meneer Higgins

Productinformatie Vaxelis | Rijksvaccinatieprogramma

Ernstige complicaties maken kinkhoest gevaarlijk Kinkhoest is een bacteriële infectie van de luchtwegen, veroorzaakt door Bordetella pertussis. Meest opvallend zijn de aanvallen van langdurige, heftige droge hoest die weken kunnen aanhouden. De ziekte lijkt eerst op een verkoudheid, maar na 1-2 weken treden de uitputtende hoestaanvallen op. Behalve de hoestaanvallen kunnen ernstige. Kinkhoest is een infectieziekte van de bovenste luchtwegen. De medische term voor kinkhoest is pertussis. Als het kind ergens een zwakte in het afweersysteem heeft, kan het gevoelig zijn voor de verwekker van de symptomen die wij kennen als de ziekte kinkhoest. De kinkhoest gaat gepaard met de aanwezigheid van de bacterie Bordetella Pertussis Kinkhoest kan ernstige hoestbuien veroorzaken. Het wordt ook wel de '100 dagen hoest' genoemd. Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge baby's. Zij kunnen longontsteking of hersenschade krijgen en er zelfs aan overlijden. Elk jaar worden er zo'n 128 baby's met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis. Waarom een prik tegen kinkhoest Kinkhoest kan ernstige hoestbuien veroorzaken en is gevaarlijk voor baby's. Door te weinig zuurstof kunnen ze ademnood, longontsteking of hersenschade krijgen. Per jaar worden er ongeveer 120 baby's met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis en het komt zelfs voor dat een baby eraan overlijdt Kinkhoest Kinkhoest kan ernstige hoestbuien veroorzaken. Het wordt ook wel de '100 dagen hoest' genoemd. De ziekte is gevaarlijk voor jonge baby's. Zij kunnen longontsteking of hersenschade krijgen en er zelfs aan overlijden. Elk jaar worden er zo'n 170 baby's met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis

tabel-hartenvaatziekten - de Domus Medica Gezondheidsgids

Kinkhoest (pertussis): oorzaak, symptomen en behandeling

Kinkhoest . Hier klikken voor bekijken in diashow, op foto klikken voor grote weergave. Nieuwe website beschikbaar ! Met ingang van 1 januari is een nieuwe website beschikbaar, met afbeeldingen van een hogere resolutie, betere schema's en meer details. HEMATOMORPHOLOGY.info . Klik op de link. Vaccinatie tegen kinkhoest voor zwangere vrouwenVrouwen krijgen tijdens de zwangerschap een 22 wekenprik tegen kinkhoest aangeboden. Hierdoor bescherm je je baby meteen vanaf de geboorte tegen kinkhoest. Deze vaccinatie kun je (gratis) op afspraak bij JGZ halen het gesprek voeren met de zwangere vrouw over kinkhoest en de maternale kinkhoestvaccinatie; de context van maternale kinkhoestvaccinatie begrijpen. Het doorlopen van de e-learning kost ongeveer 1 uur. Je hoeft de e-learning niet in een keer af te ronden, dit kan in meerdere sessies

Vaccinatieschema baby's | Rijksvaccinatieprogramma

Video: Acuut hoesten NHG-Richtlijne

huisartsenpollare

22 wekenprik Rijksvaccinatieprogramma

En dat kinkhoest juist voor baby's heel ernstig kan zijn? Met een vaccinatie tijdens je zwangerschap kun je jouw kind meteen vanaf de geboorte beschermen tegen kinkhoest. De 22 wekenprik haal je bij een consultatiebureau bij jou in de buurt.. Bel voor een afspraak: 088-01 00 55 Zonder 22 weken prik is de baby in de eerste twee maanden na de geboorte dus niet beschermd. Dit juist de leeftijd waarop kinkhoest voor ernstige gevolgen kan zorgen, vooral bij prematuren. Daarom is de prik ook al vanaf de 22e week van de zwangerschap te halen. Zo heeft ook een eventuele te vroeg geboren baby baat bij de vaccinatie

Natuurroute | TPA Wandelen

Kinkhoest - Kind en Gezi

Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge baby's die nog niet zijn ingeënt. Vanaf 16 december 2019 krijgen vrouwen tijdens de zwangerschap een 22 weken prik aangeboden. Hierdoor zijn baby's meteen vanaf de geboorte beschermd tegen kinkhoest. Kinkhoest kan ernstige hoestbuien veroorzaken. De ziekte is gevaarlijk voor jonge baby's Vanaf eind 2019 krijgen vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoestvaccinatie aangeboden. Hierdoor zijn baby's meteen vanaf de geboorte al beschermd tegen kinkhoest. Staatssecretaris Blokhuis heeft dit besluit in juli 2018 genomen. Wanneer de kinkhoestvaccinatie wordt aangeboden, verloopt de vergoeding via het RIVM Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie. Besmetting vindt plaats van mens op mens door hoesten en niezen. Kinkhoest is besmettelijk. Kinkhoest is heel besmettelijk, vooral in de eerste periode als de hoestbuien nog niet zijn begonnen. Hoestende patiënten zijn nog drie tot vier weken nadat het hoesten is begonnen besmettelijk

Kinkhoest - Een zeer besmettelijke kinderziekte - Peuteren

Kinkhoest is een besmettelijke luchtweginfectie veroorzaakt door de bordetella pertussis bacterie. In Nederland worden de meeste kinderen volgens het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen kinkhoest. Desondanks komt kinkhoest in Nederland regelmatig voor bij zowel kinderen als volwassenen. Mede dankzij de vaccinatie is dat meestal in een milde. Kinkhoest wordt ook wel de ziekte van 100 dagen genoemd. Dit is omdat je 100 dagen hoest. Niemand houdt bij wanneer het hoesten begint en we zeggen al snel 'het heerst' en 'iedereen is verkouden'. Maar pas op! Kinkhoest ligt op de loer en het neemt onschuldige kindjes van ons af

Kinkhoest Thuisart

>>Indien volwassenen langer dan 2 weken ernstig hoesten dient er altijd rekening te worden gehouden met kinkhoest. Ook voor kinderen - en volwassenen - die de ziekte overleven, kan de ziekte leiden tot blijvende handicaps. Door het zich buiten adem hoesten lopen kinderen blauw aan en raken totaal uitgeput Kinkhoest kan ernstige hoestbuien veroorzaken en is gevaarlijk voor baby's. Ze kunnen longontsteking, ademnood of hersenschade krijgen door te weinig zuurstof. Jaarlijks worden er ongeveer 120 baby's met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis

Kinkhoest - NVK

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie. Besmetting vindt plaats van mens op mens door hoesten en niezen. Besmettelijk. Kinkhoest is heel besmettelijk, vooral in de eerste periode als de hoestbuien nog niet zijn begonnen Kinkhoest, een typische kinderziekte, wordt beschouwd als een specifieke bronchi(oli)tis veroorzaakt door Bordetella pertussis. Het ziektebeeld kent meerdere stadia: het catarrale (waarin de ziekte het meest besmettelijk is), het paroxismale en de reconvalescentie

Wat is kinkhoest? Kinkhoest is een erg besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Kinkhoest is overdraagbaar van mens op mens. De tijd tussen besmetting en de eerste verschijnselen is meestal zeven tot tien dagen. Kinkhoest begint vaak met klachten die lijken op een gewone neusverkoudheid. Daarna begint het hoesten kinkhoest, tetanus en polio. Door deze bescherming komt kinkhoest veel minder vaak voor. Ook een kind dat de inenting gehad heeft, kan kinkhoest krijgen. De ziekte is dan wel minder ernstig, hierdoor wordt de ziekte vaak niet herkend als kinkhoest. Sommige kinderen kunnen langdurig last hebben van hardnekkige hoestbuien Het vaccin is ook gratis voor:. zwangere vrouwen;; volwassenen die zich, naar aanleiding van een herhalingsinenting tegen tetanus en/of difterie, laten vaccineren met het drievoudig combinatievaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest.; Je arts moet in dat geval het vaccin rechtstreeks bestellen bij de Vlaamse overheid.Om je te laten inenten met het gratis vaccin, mag je het dus niet zelf.

 • Laminaat Rotterdam.
 • Luchtkwaliteit monitor.
 • Korte bruidsjurken 2019.
 • Ons Amsterdam Quiz.
 • Geitenvlees recept Marokkaans.
 • Windsurfshop Belgie.
 • 1 cent Tikkie.
 • Holi Hindoeïsme.
 • Snel pennen bedrukken.
 • Woonboerderij betekenis.
 • Hoe ontstaan mammatus wolken.
 • Politie haaglanden contact.
 • Kosten kunststof kozijnen vrijstaande woning.
 • Cijfers bedrijfsbranden.
 • Verloop Tweede Wereldoorlog.
 • Pascale Hutton.
 • Aura library rls.
 • Openingstijden Natural High.
 • Bouwplannen Akersloot.
 • Navelbreuk baby nhg.
 • HMC ziekenhuis.
 • Medellín.
 • Yamaha Virago.
 • Dienblad plastic Blokker.
 • Grimm volledige uitgave.
 • Master Electrical Engineering.
 • Hitlerjugend na de oorlog.
 • Hondshaai of zeepaling.
 • McLaren F1 shop.
 • Oijense Zij Noord kavels.
 • Bruiloft fotograaf Zeeland.
 • Adapter mini displayport.
 • Vietnam vakantie.
 • USB lampje action.
 • Berenklauw verboden.
 • Amber alert hagerman.
 • Martin jørgensen.
 • Clip Mr Bean.
 • Skipas Tirol prijzen.
 • Call of Duty WW2 Intertoys.
 • 2 span paarden te koop.