Home

Wanneer recht op WW

Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering? Rijksoverheid

U heeft minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden recht op een WW-uitkering. In 2019 is dit 24 maanden Als u normaal gesproken slechts zes uur per week werkt en u wordt voor drie uur ontslagen, dan bent u wel werkloos volgens de WW. Verder mag uw werkgever niet verplicht zijn om uw loon door te betalen Om recht op WW te hebben, moet u aan de wekeneis voldoen. U voldoet aan de wekeneis als u 26 weken heeft gewerkt. Deze 26 weken moet u hebben gewerkt in een periode van 36 weken voor de week van uw werkloosheid. In dat geval krijgt u minimaal 3 maanden een WW-uitkering. Soms heeft u recht op een langere WW-uitkering U heeft recht op WW als u werkloos raakt vanuit een dienstverband en aan de volgende voorwaarden voldoet: U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal zo als u bij een werkgever in dienst bent of was. Als u de AOW-leeftijd bereikt, bent u niet meer verzekerd. U verliest 5 uur of meer van uw werk per week

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering? - Ontslag

 1. stens 26 weken gewerkt? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden
 2. Dan kunt u vanaf 1 week voor uw eerste WW-dag een WW-uitkering aanvragen. Pas dan hebben wij de salarisgegevens van uw werkgever ontvangen die we nodig hebben om over uw uitkering te beslissen. Wij kunnen u dan snel laten weten of u recht heeft op een WW-uitkering. Vraag een WW-uitkering wel tot uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aan
 3. Als u geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunt u een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen
 4. Rechten. Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering? Heb ik recht op vakantie met een WW-uitkering? Heb ik als grensarbeider recht op een WW-uitkering? Welke uitkeringsrechten en arbeidsrechten hebben werknemers op het Nederlands continentaal plat (NCP)
 5. Als u dan voldoet aan alle voorwaarden waarop uw oude uitkering kan herleven, dan heeft u vanaf 1 juli 2020 weer recht op uw oude uitkering voor een periode van 6 maanden. Aanvragen WW-uitkering Bijzondere situaties bij voortzetting uitkerin
 6. De duur van de WW-uitkering is standaard drie maanden vanaf het moment dat het recht op de uitkering is ontstaan. Daarnaast wordt er één extra maand recht op de WW-uitkering opgebouwd per volledig kalenderjaar dat het arbeidsverleden meer dan drie kalenderjaren was

In de volgende situaties heeft u, ondanks dat u geen werkgever heeft, toch recht op een ziektewetuitkering: U bent uitzendkracht en ziek. U bent oproepkracht of invalkracht en ziek. U heeft een fictief dienstverband en bent ziek (voor o.a. thuiswerkers, musici en artiesten) Tussen 2016 en medio 2019 is de duur van de WW geleidelijk ingekort voor mensen met een arbeidsverleden van meer dan 24 jaar (dit zijn mensen van 42 jaar en ouder). Voor jongere werklozen geldt een kortere WW duur. U heeft minimaal 3 maanden recht op een WW-uitkering. De duur van de WW hangt af van uw arbeidsverleden Niet iedereen die werkloos is, heeft automatisch recht op een WW-uitkering. Volgens de wet moet u aan een aantal voorwaarden voldoen om een WW-uitkering te kunnen krijgen. 1. U moet verzekerd zijn voor de WW Let op: als uw werkgever onverplicht uw loon doorbetaald, heeft u volgens de regels wel recht op een WW-uitkering, ook al wordt de uitkering niet daadwerkelijk aangevraagd. In deze bijzondere situatie is het verstandig om juridisch advies in te winnen. U loopt mogelijk het risico om uw recht op een veel langer durende WW-uitkering te verliezen. 3

Heb ik recht op een WW-uitkering? Het Juridisch Loke

 1. Neemt u zelf ontslag? Dan kunt u meestal geen WW krijgen. Als u wordt ontslagen meestal wel. Lees meer over wat u moet doen en wat uw werkgever moet doen. Maar ook of u recht heeft op een transitievergoeding, wat een beëindigingsovereenkomst is en wanneer uw werkgever een ontslagvergunning moet aanvragen
 2. imaal vijf of in ieder geval de helft van uw aantal werkuren per week
 3. Wanneer je (gedeeltelijk) werkloos bent geraakt, heb je waarschijnlijk recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet: de WW-uitkering. Deze uitkering vraag je aan bij het UWV. Je komt in aanmerking voor een WW-uitkering als je niet door je eigen schuld werkloos bent
 4. imaal 26 weken gewerkt

Wanneer heb je recht op een WW-uitkering? Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: Je raakt werkloos vanuit dienstverband; Je bent verzekerd voor werkloosheid (Je bent hier meestal voor verzekerd bij een dienstverband Wanneer heeft men recht op een WW-uitkering Tegenwoordig ziet men steeds vaker dat mensen in de WW terecht komen, maar wanneer heeft men recht op WW. In dit artikel bespreek ik wanneer men recht heeft op WW, dus wanneer krijgt men een WW-uitkering. Aan de hand van een aantal wetsartikelen wordt dit duidelijk gemaakt Indien laatstelijk het recht op uitkering op grond van artikel 20, eerste lid, onderdeel d, is geëindigd, herleeft het recht op uitkering met ingang van de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer een aanvraag tot herleving van het recht op WW-uitkering indient met inachtneming van het tweede lid en de in het derde lid genoemde termijnen

Kan ik een WW-uitkering krijgen? UWV Particuliere

Je hebt dan nog recht op een WW-uitkering voor acht uur. Als er vier uur of minder verschil is, vervalt de WW-uitkering helemaal. Als jouw uitkering gebaseerd is op minder dan tien uur per week, ontvang je een gedeeltelijke WW-uitkering, als je meer dan de helft van het aantal uren verliest Om recht te hebben op een uitkering na je ontslag moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid. Via de verplichte werknemersverzekering Werkloosheidswet (WW) ben je als werknemer verzekerd tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De werkgever houdt de WW-premie in op het loon Om recht te hebben op een IOAW-uitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: U heeft de totale WW-uitkering gebruikt. U heeft meer dan 3 maanden recht gehad op een WW-uitkering. U bent op 50-jarige leeftijd of later werkloos geworden Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering? Hoe lang en hoe hoog is deze uitkering? U leest het in dit onderdeel

Hoelang heb ik recht op een uitkering? UWV Particuliere

 1. Wanneer heeft men recht op een WW-uitkering Tegenwoordig ziet men steeds vaker dat mensen in de WW terecht komen, maar wanneer heeft men recht op WW. In dit artikel Zorgtoeslag 2019 omhoog U krijgt in 2019 waarschijnlijk meer zorgtoeslag dan in 2018
 2. Werkloosheid, werkloos, werkloosheidswet: blij word je er niet van. Maar hé, werkloos zijn kan iedereen overkomen. In dit artikel vind je belangrijke info over WW aanvragen, of je recht hebt op een uitkering en hoe het zit in de bijstand
 3. Verwijtbaar werkloos: alsnog geen recht op WW. Nu je weet of je recht hebt op een WW-uitkering en hoelang deze uitkering duurt, moet de WW nog geldend gemaakt worden. Simpelweg betekent dit, dat je enkel voor een WW-uitkering in aanmerking komt wanneer je buiten jouw schuld om werkloos bent geworden
 4. ste 5 uur per week aan werk verliest - u een contract heeft van

De WW-uitkering. U bent onlangs werkloos geworden en nu vraagt u zich af of u recht heeft op een WW-uitkering. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. U leest er hieronder kort en bondig meer over. Voorwaarden voor een WW-uitkering na ontslag. U moet verzekerd zijn voor werkloosheid Volgens de WW is iemand werkloos als hij ten minste vijf of ten minste de helft van zijn arbeidsuren per kalenderweek heeft verloren, alsmede het recht op onverminderde doorbetaling van zijn loon over de verloren uren én hij beschikbaar is om arbeid te aanvaarden Om een WW-uitkering te krijgen moet je ten minste 26 van de 36 weken voorafgaand aan je werkloosheid gewerkt hebben. Wanneer je aan deze voorwaarden voldoet, kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een WW-uitkering Hoe lang duurt de WW-uitkering De WW-uitkering bedroeg vóór 1 januari 2016 maximaal 38 maanden. Het maximum wordt in de periode van 1 januari 2016 tot 1 april 2019 stapsgewijs (met één maand per kwartaal) volgens de afbouwregeling teruggebracht naar 24 maanden

Wanneer kan ik een WW-uitkering aanvragen? UWV

 1. Wanneer u uit deze (nieuwe) dienstbetrekking wordt ontslagen en een nieuw WW-recht hebt opgebouwd, maar geen nieuw bovenwettelijk recht, dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een herleving van uw bovenwettelijke uitkering. Ziekte-uitkering. Een ziekte-uitkering is een aanvullende uitkering op uw ZW-uitkering die u van UWV ontvangt
 2. der snel rechten op. Zij krijgen gedurende 10 jaar per gewerkt jaar recht op één maand WW
 3. Dit houdt echter niet in dat u recht heeft op 3 jaar WW want het maximum aantal maanden is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Om 3 jaar te krijgen, zou u 36 jaar gewerkt moeten hebben en dat heeft u niet

WW-uitkering Rijksoverheid

Mijn volledige ww heb ik opgebruikt toen ik bij mijn vorige werkgever werd ontslagen in 2010. De laatste betaling was in maart 2012. Ik had al weer een baan (voor minder uren) vanaf mei 2011 en heb mijn ww als aanvullend inkomen door laten lopen. Nu wordt ik weer ontslagen en voldoe ik in ieder geval aan de weken eis. Maar nu kom ik er volgens mij achter dat ik ook weer aan de jaren eis voldoe Wanneer heb ik recht op een werkloosheidsuitkering? U heeft recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) als u aan de volgende voorwaarden voldoet: • Verzekerd voor werkloosheid U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal zo als u bij een werk- gever in dienst bent of was. Als u de AOW-leeftijd bereikt, bent u niet mee Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf Reparatie van de WW, hoe zit dat? De vakbonden hebben met het kabinet afspraken gemaakt over de reparatie van de WW-duur. Daardoor heb je weer langer recht op WW als je werkloos wordt

Vaststellingsovereenkomst en WW uitkering? Gratis controle

Op 1 november 2015 hervat deze werknemer het werk, waardoor het recht op een WW-uitkering eindigt. De resterende uitkeringsduur is op dat moment 37 maanden. Met ingang van 1 mei 2016 wordt deze werknemer weer werkloos. Omdat de werknemer dan zes maanden heeft gewerkt, ontstaat een nieuw recht op een WW-uitkering Wanneer heeft men recht op een WW-uitkering Tegenwoordig ziet men steeds vaker dat mensen in de WW terecht komen, maar wanneer heeft men recht op WW. In dit artikel Kleding verkopen op marktplaats Vaak heb je kleding in de kast liggen die je eigenlijk nooit meer draagt Wanneer WW. U heeft recht op een WW-uitkering als u werkloos bent, u aan de zogenaamde 'weken-eis' voldoet en er geen reden is tot uitsluiting bestaat. Indien u echter verwijtbaar werkloos bent, kunt u wel recht hebben op een WW-uitkering maar dan kunt u toch dit recht (gedeeltelijk) niet uitoefenen

Om recht te hebben op een WW-uitkering dient u bovendien aan de volgende criteria te voldoen: 1. U bent werkloos U bent werkloos wanneer u: minimaal vijf arbeidsuren per week verliest (of als u minder dan tien uur per week werkte, minimaal de helft van de totale arbeidsuren) geen recht meer hebt op loon over die verloren arbeidsuren beschikbaar bent om passende arbeid te accepteren, door te solliciteren 2 Uitkeringsduur WW uitkering is aan regels gebonden U hebt, als u aan de eisen voldoet, minimaal recht op een basisuitkering van 3 maanden en van maximaal 38 maanden. Een WW-uitkering kan worden verlengd tot maximaal 38 maanden voor mensen die voldoen aan de jareneis

Als u minder dan 26 weken (een half jaar) gewerkt heeft, dan herleeft uw 'oude' WW-uitkering. Als u meer dan 26 weken gewerkt heeft, dan heeft u nieuwe rechten opgebouwd en heeft u recht op een nieuwe WW-uitkering. Een voorbeeld. Petra is 38 jaar en is werkloos geworden Wanneer heeft u mogelijk recht op een aanvullingsuitkering binnen deze regeling? Als u een WW-uitkering heeft die gestart is na 1 juli 2019 én u op het moment van ontslag dat u in dienst was bij een werkgever in de sector M&T. U vindt meer informatie op de website van M&T

Vraag en antwoord WW-uitkering Rijksoverheid

Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering? De WW is een verplichte verzekering voor werknemers op grond van de Werkloosheidswet (WW). U kunt in een aantal situaties met de WW te maken krijgen: U bent uw dienstverband helemaal kwijtgeraakt; U bent uw dienstverband gedeeltelijk kwijtgeraakt Stichting PAWW regelt een aanvulling op uw aflopende WW of loongerelateerde WGA-uitkering. Het leven zit vol met verrassingen, helaas ook onaangename. Werkloos of ziek worden wil natuurlijk niemand. Maar het gebeurt. Gelukkig kunt u van de overheid dan een WW of loongerelateerde WGA-uitkering krijgen

Eerder een WW-uitkering en weer werkloos UWV Particuliere

Europese burgers die werken in een andere EU-lidstaat krijgen straks na een maand recht op een het was vorige week niet duidelijk wanneer het na een maand recht op de WW, nu is dat na een. Wanneer bestaat recht op een WW-uitkering Om aanspraak te kunnen maken op deze uitkering, moet u voldoen aan de zogenaamde referte-eis. In de afgelopen 36 weken moet u minimaal over 26 weken loon hebben ontvangen. Het maakt hierbij niet uit als u bijvoorbeeld maar één dag in de betreffende weken gewerkt hebt Wanneer je werkloos wordt en om die reden een ww uitkering aanvraagt dan moet je aan een aantal eisen voldoen. Een van die eisen is de 26 weken eis of de '26 uit 36 weken eis'. Deze houdt in dat je in de 36 weken voorafgaand aan je ontslag of de beëindiging van je contract minimaal 26 weken gewerkt moet hebben Wanneer recht op WW? WW krijg je enkel onder bepaalde voorwaarden. De volgende eisen zijn van toepassing: Je bent werkloos en verliest minstens vijf werkuren per week. Werkte je minder dan tien uur per week, dan moet je minstens de helft van je werkuren verloren hebben. Leeftijd jonger dan 65 jaar. Er is geen doorbetaling van de verloren werkuren U recht heeft op een uitkering (ZW, WW, WAO, WIA, WAZ, Wajong of Wamil) of als u van uw werkgever tijdens het tweede ziektejaar een deel van uw loon ontvangt, en ; U een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar, dat tot uw eigen huishouden behoort en waarvoor u kinderbijslag ontvangt, en ; Uw inkomen lager is dan 90% van het geldende minimumloon; Als u in de categorie 'ongehuwden' (alleenstaande) valt, heeft recht op een toeslag als

WW-uitkering Wet & Recht

Voor het verkrijgen van kennis, keuzehulp of advies en het gebruiken bij kopen, toepassen, regelen of bestudere Deze voorwaarde geldt tot 1 januari 2020. Vanaf 1 januari moet je minstens 60 jaar en 4 maanden oud zijn om aanspraak te maken op IOW. Je hebt een WW- of WGA-uitkering gehad, maar deze is afgelopen. De IOW loopt tot 1 januari 2024 Werkloosheidsuitkering. Wie werkloos wordt in Nederland heeft recht op een werkloosheidsuitkering, zoals geregeld in de Werkloosheidswet (WW). Om hiervoor in aanmerking te komen, moet iemand ten minste vijf arbeidsuren per week zijn kwijtgeraakt, of minstens de helft van het aantal arbeidsuren, en daarvoor loon hebben ontvangen; beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt; werkloos zijn geworden. Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering? 1. Je bent niet door jouw eigen schuld werkloos geworden. Heb jij zelf ontslag genomen? Dan heb je geen recht op de WW. 2. Je bent verzekerd voor werkloosheid. Dit ben je meestal als je in loondienst bent/was bij een werkgever. 3 Om in aanmerking te kunnen komen voor een WIA-uitkering, moet u in elk geval verzekerd zijn voor de WIA. Dit is het geval wanneer: u werkzaam bent op grond van een arbeidsovereenkomst bij een Nederlandse werkgever. Dit geldt ook wanneer u een tijdelijk dienstverband hebt, u werkt als uitzendkracht of op basis van een oproepcontract

Hierdoor heeft de aanvullingsgerechtigde geen recht op een IOAW- of IOW-uitkering. Om na afloop van de private aanvullingsperiode toch nog in aanmerking te kunnen komen voor een IOAW- of IOW-uitkering is erg het belangrijk dat deze uitkering al eerder, namelijk als de wettelijke WW of loongerelateerde WGA op zijn einde loopt, aangevraagd wordt Wanneer je al een WW-uitkering ontvangt, ontvang je mogelijk automatisch een toeslag. Krijg je geen toeslag? Dan kun je via bovenstaande link de toeslag aanvragen. Hier dien je in te loggen door middel van je DigiD. In dit geval heb je wellicht recht op een aanvullende bijstandsuitkering Tip: Stappenplan WW. UWV heeft een handig hulpmiddel dat u ondersteunt bij het regelen van uw WW-zaken: Het Stappenplan WW op uwv.nl: hierin staat wat u rondom uw WW-aanvraag moet doen en wanneer u dat het beste kunt doen. Ook ziet u wanneer u een reactie van UWV kunt verwachten Wanneer heb ik als uitzendkracht recht op een vast contract? Door de cao duurt het als uitzendkracht langer voordat u recht heeft op een vast contract. In fase C of fase 4 krijgt u een vast contract. Dit is maximaal na 5,5 jaar. Bent u geholpen met deze informatie? Ja Nee. Terug. Wat fijn om te.

Recht op WW? Bij onvrijwillig ontslag heeft u recht op een WW-uitkering. Bij ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst moet goed beschreven staan dat het ontslag onvrijwillig was + op initiatief van de werkgever Ontslag mag echter niet wanneer er sprake is van discriminatie. Een werknemer, die bijvoorbeeld ziek of zwanger is, mag in de proeftijd ontslagen worden, maar de arbeidsongeschiktheid mag niet als reden opgegeven worden. Als werknemer heb je altijd recht op een schriftelijke verklaring over het ontslag in de proeftijd Duur WW-uitkering maximaal 24 maanden U bent 44 jaar of jonger. De duur van de WW-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden en uw leeftijd. Tot 2016 bouwt u voor ieder gewerkt jaar 1 maand WW op. Vanaf 2016 bouwt u voor ieder gewerkt jaar ½ maand WW op. Stel u bent op 18- jarige leeftijd begonnen met werken Wanneer recht op transitievergoeding én WW? Iedereen die 2 jaar of meer in dienst is geweest en wordt ontslagen, heeft recht op een transitievergoeding. Ook bij ontslag tijdens ziekte (ná twee jaar), als je boventallig bent verklaard of als je contract niet wordt verlengd. Je krijgt dan een transitievergoeding én WW Antwoorden. Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?- Ontslag.nl ontslag.nl. Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?WW-uitkering snel berekenen?Via deze rekenmodule kunt u uitrekenen hoe hoog en hoe lang uw WW-uitkering is.Vaststellingsovereenkomst checken. Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe.. Aanvulling Ww Uitkering Na Nieuwe Baan Met Lager.

Wie aan deze voorwaarden voldoet heeft recht op drie maanden WW. Recht op een langer durende WW-uitkering ontstaat pas als men ook aan de jareneis voldoet: een loon hebben ontvangen gedurende ten minste 208 uur in ten minste vier jaar van de laatste vijf jaar voor de eerste werkloosheidsdag De Werkloosheidswet (WW) biedt werkloze werknemers met voldoende arbeidsverleden in bepaalde gevallen een werkloosheidsuitkering. De WW wordt onderscheiden in drie pijlers: het recht op een WW-uitkering, het geldend maken van het recht op een WW-uitkering, en de betaling van de WW-uitkering. Om te bepalen of u recht heeft op deze uitkering, dient u uw situatie te toetsen aan bepaalde. Om voor de loongerelateerde uitkering in aanmerking te komen moet je voldoen aan de wekeneis, dat betekent dat je van de laatste 36 weken er 26 gewerkt moet hebben. Iedereen die aan deze eis voldoet heeft recht op minimaal drie maanden WW-uitkering Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering? Wat is de duur en hoogte van mijn WW-uitkering? Wat zijn mijn plichten als ik een WW-uitkering heb? Hoe werkt een bezwaarprocedure bij UWV? Heb ik recht op bijstand? Aan welke regels moet ik mij houden in de bijstand? Hoeveel bijstand krijg ik als ik samenwoon? Kan ik bijzondere bijstand krijgen Zodra u weer 26 weken heeft gewerkt en daarna uw baan verliest, heeft u opnieuw recht op een WW-uitkering. Het risico van verwijtbare werkloosheid bij baanwissel is gedurende de eerste 26 weken. Daarna heeft u namelijk sowieso 26 weken gewerkt en daarmee recht op een WW-uitkering. Zelf uit dienst tijdens ziekte = GEEN WW-uitkerin

Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering?, hoe lang krijg

Wanneer heb ik recht op een ziektewetuitkering

Esmee, Het recht op WW bestaat alleen wanneer een werknemer minder dan 35% wordt afgekeurd. Daarnaast wordt een WW-uitkering toegekend wanneer er sprake is van uren-verlies en niet zozeer bij het beëindigen van het dienstverband. Reageer. Altena. januari 18, 2017 20:01. 1.1.1.1.2. 2 Als je aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet, dan heb je recht op minimaal drie maanden WW. Als je minimaal vier van de afgelopen vijf jaar hebt gewerkt, dan kun je langer recht hebben op een WW-uitkering. Het maakt dus ook bij de berekening van de lengte van de WW-uitkering niet uit of je werkzaam bent geweest onder een 0 uren contract Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Volgens de WW is er sprake van een werknemer als er een privaatrechtelijke dienstbetrekking is. Bij een DGA of een andere bestuurder is er twijfel of er sprake is van een dienstbetrekking omdat de gezagsverhouding ontbreekt Naar mijn weten heeft u geen recht op ww. U bent immers niet ontslagen en zit niet zonder werk en dus ook niet zonder inkomsten. Het is immers ook niet zo dat als u nu een andere baan zou nemen bij een ander bedrijf met minder uren, u de overige uren alsnog vergoed zou gaan krijgen van de ww Bestuurlijke boete - Wat is een bestuurlijke boete, wanneer kan die worden opgelegd en wat kan ertegen worden gedaan? Sociale zekerheid. Bijstandsuitkering - Alles over uw rechten met betrekking tot een bijstandsuitkering. WW-uitkering - Over wanneer u recht heeft op WW, wanneer niet en over hoe lang en hoe hoog de uitkering is

Vanaf 1 week voor uw laatste werkdag kunt u uw WW-uitkering aanvragen. Dan hebben wij de salarisgegevens die nodig zijn voor de beslissing over uw uitkering. Vraag een WW-uitkering tot uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aan Hoe lang je WW krijgt, hangt af van hoe lang je hebt gewerkt. Vanaf 1 januari 2016 is de maximale periode dat je een uitkering ontvangt stapsgewijs verlaagd van 38 maanden naar 24 maanden. Let op: De opbouw van de WW is veranderd. Je kreeg voor 1 januari 2016 voor ieder jaar dat je had gewerkt 1 maand WW

WW weer 3 jaar en 2 maanden voor sommige werknemers

Uw werkgever moet uw loon doorbetalen tot het einde van uw opzegtermijn. Pas daarna gaat uw eventuele WW-uitkering in. Bij een ontslag via de kantonrechter bepaalt de kantonrechter wanneer uw arbeidsovereenkomst precies eindigt Ontslag proefperiode en recht op ww uitkering. Door Tom Spitters op 29 januari 2010 Een ontslag in de proefperiode of proeftijd kan voor de werknemer een lastige situatie opleveren. De proeftijd is onderdeel van de arbeidsovereenkomst en ligt wettelijk vast Petra heeft dan nog geen nieuwe WW-rechten opgebouwd. Wel herleeft haar 'oude' uitkering en heeft zij dus nog recht op 15 maanden WW. Maar er kan natuurlijk ook een situatie ontstaan dat u wel langer gewerkt heeft dan 26 weken (u bouwt dus nieuwe WW-rechten op), maar dat u niet meer voldoet aan de zogenaamde jareneis (de 4-uit-5-eis)

Recht op WW bij vrijwillig vertrek? - Van GelderenSociaal recht - de betekenis volgens Winish Ganesh

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering? - Jude

In principe kun je als 18-jarige WW krijgen , mits je voldoet aan de eisen. Aangezien een 18-jarige waarschijnlijk niet voldoet aan de 'jareneis', is de duur van de uitkering beperkt tot 3 maanden. Ook moet er sprake zijn geweest van een echt arbeidscontract met salaris, niet van een stagevergoeding Europese burgers die werken in een andere EU-lidstaat krijgen straks na een maand recht op een werkloosheidsuitkering in dat land. Daartoe zijn onderhandelaars van het Europees Parlement, de..

Wanneer ben ik werkloos volgens de WW? - Jude

De periode van een werkloosheidsuitkering (WW) wordt vanaf 1 januari 2016 tot 2019 stapsgewijs verkort van 38 naar 24 maanden. In cao's kunnen werkgevers en vakbonden afspraken maken om de WW-periode te verlengen, met ten hoogste 14 maanden. Deze verkorting geldt niet voor personen die vóór 1 januari 2016 werkloos worden Het recht op een WW-uitkering ontstaat van rechtswege wanneer de werknemer aan de daartoe in de wet genoemde voorwaarden voldoet. Dat wil zeggen het hebben van de hoedanigheid van werknemer, verlies van arbeid, verlies van aanspraak op loon, het beschikbaar zijn voor het verrichten van werkzaamheden, het voldoen aan referte-eisen en het niet van toepassing [

Alles over ontslag en uw rechten bij ontslag UWV

De IOAW en IOW uitkeringen kunnen lopen tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Vervalt het recht op een IOAW- of IOW-uitkering? Werknemers die vóór 1 januari 1965 zijn geboren kunnen na afloop van hun WW-uitkering een IOAW-uitkering aanvragen bij de gemeente. Die uitkering bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon (bijstandsniveau) De Centrale Raad van Beroep heeft op 6 september 2017 in vijf zaken uitspraak gedaan over de vraag wanneer een prepensioen in mindering mag worden gebracht op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering).. Uitgangspunt is dat zo'n prepensioen in mindering wordt gebracht op de WW-uitkering. Daarop bestaat een uitzondering, namelijk als de betrokkene dit prepensioen al ontving vóórdat hij.

Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering? arag

Dan heb je recht op het minimum van 3 maanden WW-uitkering. Heb je in de 5 jaar voor je werkloosheid minimaal 4 jaar gewerkt, dan heb je recht op een langere uitkering. Wil je meer weten, neem dan contact met een van onze juristen via 0900-1411, dan helpen we je direct verder Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering? U bent werkloos of u bent een deel van uw werkuren kwijtgeraakt. U moet minimaal 5 uur per week zijn kwijtgeraakt. Werkte u minder dan 10 uur per week? Dan moet u minimaal de helft van uw uren zijn kwijtgeraakt Om het recht op WW niet te verspelen, dienen werknemers die van baan wisselen een reëel vooruitzicht te hebben op een dienstverband van ten minste 26 weken bij hun nieuwe werkgever. Na die periode heb je namelijk een nieuw recht opgebouwd voor de Werkloosheidswet (je voldoet weer aan de referte-eis)

Rechthebbende - de betekenis volgens Winish GaneshAan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening - VDKBWanneer krijg ik een ziektewetuitkering? | Het Juridisch Loket

Als je nergens meer recht op hebt dan rest er de bijstand van de gemeente. Als je een koopwoning hebt die te koop staat kan de gemeente je bijstand als lening geven. Na de verkoop zal je het eea moeten terugbetalen. Kortom allemaal ingewikkeld genoeg. Het beste is een contract voor minimaal 26 weken te krijgen waardoor je altijd een ww- recht. Als je 21 jaar bent en net 4 maanden aan het werk bent na je studie. Heb je dan recht op een ww uitkering? Je voldoet namelijk niet aan de wekeneis. maar omdat je daarvoor student was kan dat ook niet. Heb ik dan toch op de een of andere manier recht op een ww uitkering? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Sinds vorige week maandag ben ik gelukkig weer aan het werk en hoef ik niet meer een uitkering te trekken bij het uwv. Ik had recht op een ww uitkering tot en met september van dit jaar. Kan ik,mocht ik toch weer werkloos worden voor september,weer vallen op het recht op de ww uitkering tot september? Hoe zit dat in elkaar? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland WW Wanneer je werkloos wordt kan je soms een WW-uitkering aanvragen. Deze uitkering ontvang je alleen wanneer je in de laatste 36 weken minstens 26 weken hebt gewerkt, dit mag ook een bijbaantje zijn geweest. Ook moet het aantal uren dat je aan werk verliest minimaal 5 uren zijn

 • Prentenboek thema lichaam.
 • Volvo Selekt Duitsland.
 • Nivolumab resultaten.
 • Pathé Tilburg.
 • Regering Duitstalige Gemeenschap.
 • ROC Light aanvragen.
 • Ethernet kabel.
 • LEGO Technic 42070 B model instructions.
 • Visit Croatia corona.
 • Pirates of the Caribbean At World's End Trailer.
 • 032013011 v1442k2 07.
 • Ik heb een boot engels.
 • Plantaardig eten recepten.
 • Waarde nikkelen guldens en rijksdaalders.
 • WordPress security.
 • Hazelnoot meringue taart.
 • Marco Verhoef lengte.
 • Rolstoelbasketbal Dames.
 • SSX Tricky characters.
 • Hoe een presentatie beginnen.
 • Opkoper gezocht.
 • Krav Maga Westland.
 • Injector trekker.
 • Lunchroom leidschenhage.
 • Eekhoorntjesbrood hond.
 • Antibacteriële zalf zonder recept.
 • Heimdall god.
 • Groentetaart met feta.
 • Feestzaal Nieuwkerken.
 • Welke kleur kies jij liedje.
 • Immo Knokke.
 • De Buitenplaats Geldermalsen.
 • Dr Phil license.
 • Bedplassen straf.
 • Kappersstoel met pomp.
 • Nike Off White release.
 • Hondengeleider politie.
 • Wraak nemen betekenis.
 • Selle Royal zadel Drifter Plus.
 • Rolex Oyster Perpetual 39.
 • Kleine vlinderstruik.