Home

1 Petrus 4 7 11

Veertigdagentijdkalender - Bestel nu grati

1 Petrus 4:7-11 En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Read verse in Statenvertaling (Dutch 1 1 Petrus 4:7-11 In de vorige verzen hebben we geconstateerd dat de gelovige lezers van deze brief te maken hebben gehad met kwaadsprekerij en onderdrukking omdat zij niet langer meer meededen met de brasserijen die zo gewoon waren in die tijd. Volgens het 3e vers wandelden de mensen in losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen e

4. Leven en lijden als Christenen. 1 Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo Hebr. 12:1. wapent gij u ook met dezelfde gedachte, Rom. 6:7. namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde;. 2 Rom. 14:7. 2 Kor. 5:15. Gal. 2:20. Efez. 4:24. 1 Thess. 5:10. Hebr. 9:14. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God. 1 Petrus 4 1 Petrus 4. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 3. 3 1. 3:1 . Ef. 5:22 Hebr. 11:7 2 Petr. 2:5 aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen,.

priscilla the crossbreed, solaire of astora, queen of

1 Petrus 4 « 1 Petrus 3 11 Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid Psalm 98: 4: Lezen : 1 Petrus 4: 1-11: Zingen : Psalm 65: 1, 3: Zingen : Psalm 89: 19: Zingen : Psalm 103: 8, 9: Gemeente, voor de laatste keer in dit jaar komt God met Zijn Woord tot ons. Onze tekst kunt u vinden in 1 Petrus 4 vers 7: En het einde van alle dingen is nabij; zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Wij schrijven onder de tekst:. 4 1 4:1 Rom. 6:7 Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. 2 4:2 1 Joh. 2:16-17 Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil. 3 4:3 Tit. 3:3 U hebt al genoeg tijd verspild aan. 1 Petrus 4:7 > Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 1 Petrus 4:7 wederkomst rust bidden. NBV . Lees 1 Petrus 4 online. Het einde van de wereld is dichtbij. Wees dus verstandig en denk na over wat je doet. Dan kun je tot God. 1 Petrus 4. Een heilig leven leiden 1 Christus heeft dus als mens voor ons geleden. 11 Als je iets zegt, zorg er dan voor dat je net zo spreekt als God Zelf zou doen. Als je dient, doe dat dan vanuit de kracht die God geeft. Want dan zal in alles God worden geprezen.

8 1 Thess. 5:6; 1 Petr. 1:13; 4:7 Wees nuchter en waakzaam; Job 1:7; Luk. 22:31 want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9 Efez. 4:27 ; Jak. 4:7 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders 5:9 uw broeders - Letterlijk: uw broederschap. in de wereld opgelegd wordt (1 Petrus 4, 7-11) Johan en Freek zijn van jongs af bevriend. Als jongens gaan ze samen naar de school met de bijbel. Na hun middelbare schooltijd scheiden hun wegen. Johan kiest voor theologie en wordt dominee. Een beroemd spreker is hij nooit geworden 1 Petrus 4:7 > Het einde van alle dingen komt al bijna. Wees dus verstandig en houd je hoofd erbij. En blijf vooral bidden. 1 Petrus 4:7 wederkomst rust bidden. BB . Lees 1 Petrus 4 online. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 1.

1 Petrus 4:7-11 - SVV - En het einde aller dingen is nabij

Home » Bijbelverklaring » Nieuwe testament » 1 Petrus » 1 Petrus 4 » 1 Petrus 4:7-11. Hier vinden wij een ontzagwekkende leer en een daaruit getrokken gevolgtrekking. De leer is: het einde aller dingen is nabij. De schrikkelijke verwoesting van de kerk en het volk der Joden, door onzen Zaligmaker voorzegd, is nu zeer nabij, bijgevolg is de tijd van hun vervolgingen en van uw lijden zeer kort Vragen bij 1 Petrus 4:1-11 1.) Er is voor een gelovige een verschil tussen vroeger en nu. Vroeger werden we beheerst door verkeerde verlangens. Nu door ons geloof in Christus beheersen die verlangens ons niet meer. Je doet anders. Je gedrag is anders. Wat merk je van verandering in wat je doet of in j

HSV - 1 Petrus 4 - De eerste algemene brief van de apostel

Rooms & Suites | Grand Sukhumvit Hotel Bangkok

1 Petrus. Bijlagen: 20050504 Tekststudie 1 Petrus 4_7-11.pdf. Reactie toevoegen. Uw naam. Onderwerp. Comment * Meer informatie over tekstopmaak. CAPTCHA. Door deze vraag te beantwoorden kunnen wij nagaan of je een écht mens bent. Ben je lid? Log dan in, dan krijg je deze vraag nooit meer Petrus schrijft dat het einde van alles nabij is. Welke rol speelt dat in jouw geloof? En welke gevolgen heeft dat voor je levenshouding? Bid jij wel eens samen met een broeder of zuster? Hoe lijkt je dat? In 1 Pet.4:7-11 staan mooie woorden over de gemeente. Op welke onderdelen zou onze gemeente kunnen groeien? Wat zou jij daarin kunnen betekenen This is 1. Petrus 4:7-11 by İzmit Protestan Kilisesi on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them 1 Petrus 4 : 7-11(7)Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.(8)Tetapi yang terutama: k.. Stream Afrikaans: 1Petrus 4:7-11 (Gemeentelewe in die grendelstaat) by Baptistekerk Kempton Park from desktop or your mobile devic

1 Petrus 4 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

 1. 1 Petrus 4:7. Petrus had de Heer Jezus, de Zoon des mensen, zien komen in Zijn Rijk (Mattheüs 16:28 en 17:1). Dat had een blijvende indruk op hem gemaakt zodat hij nog tientallen jaren erna (2 Petrus 1:16) zich erop beroept als bewijs dat hij van de werkelijkheid getuige was en geen verzonnen fabels was nagevolgd
 2. 21-11-2011. Punt 1. Het einde aller dingen. Punt 2. Het beoefenen van de godsvrucht. Punt 3. Het betrachten van de liefde. 1 Petrus 4: 7 - 8. 1 Petrus 4. 7. En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden. 8. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken
 3. Maandag 1 Petrus 4: 7 Het eind van de wereld is dichtbij. Wees dus verstandig en denk na over wat je doet. Dan kun je tot God bidden. Petrus geeft in deze verzen een aantal richtlijnen. Als gemeente is het verstandig om op die manier met elkaar om te gaan
 4. 1 Petrus 4:8-11 Het Boek (HTB). 8 En bovenal moet u elkaar blijven liefhebben, de liefde bedekt immers heel veel zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen. 10 Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door. 11 Wie in de gemeente spreekt, moet dat doen alsof God door hem spreekt
 5. Inderdaad vertaalt de Septuaginta daar met precies dezelfde termen die ook in 1 Petrus 2:11 worden gebruikt: paroikos kai parepidêmos. In Genesis 23:4 is de samenstelling geer wetosjav opgevat en weergegeven als een hendiadys: 'Ik woon maar als vreemdeling bij u'. Zoiets is ook gedaan in 1 Petrus 2:11: 'vreemdelingen die ver van huis.
 6. http:www.uitgeverijdaniel.nl 6 Jakobus 4 71 Vriendschap met de wereld | verzen 1-6 71 Opdrachten | verzen 7-10 77 Tegen oordelen en roemen | verzen 11-17 82 Jakobus 5 87 Waarschuwing voor de rijken | verzen 1-6 87 Geduld | verzen 7-12 92 Gebed | verzen 13-20 97 De eerste brief van Petrus 105 Inleiding 105 1 Petrus 1 110 Zegenwens | verzen 1-2 110 Een levende hoop | verzen 3-5 11
 7. 1 Petrus 4 Dutch Staten Vertaling 1 Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; 2 Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven

1 Petrus 4 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Pastor Jason Stover predigt in der Arche Lübeck über 1 Petrus 4,7-11 C. B. In de Bongerd 11. 6241 JE Bunde. 043. www.stemvandegoedeherder.nl. s. Serie Jezus volgen (6) Zondag 26 februari 2017 . Thema: je toewijding 1 Petrus 11 4,7- Inleidin Luister online de preek terug over 1 Petrus 4:7-11 (1 Petrus, deel 6). Kom ook naar de kerk, gewoon zoals je bent. Evangelische gemeente in Halle, Vlaams-Brabant De eerste brief van Petrus (vaak kortweg 1 Petrus genoemd) behoort tot de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel.Traditioneel wordt aangenomen dat de brief rond 60 n.Chr. werd geschreven door de apostel Petrus vanuit Rome.Anderen dateren de brief later; zij beschouwen de inhoud niet zozeer als een weerspiegeling van het begin van de vroegchristelijke traditie, maar veelmeer.

1 Petrus 5:7-11 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; Read verse in Statenvertaling (Dutch 7-dec-2017 - Deze pin is ontdekt door Nicole Burgwal-Dörenberg. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest schriftlezingen 1 Petrus 2:19-25 en 4:1-6. tekstlezing 'Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend.' (1 Petrus 4:1) zingen Gezang 177:1,2,6, 1 Preek ds G. Zomer - 1 Petrus 4 : 7-19 Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, Als je onze tekst voor de eerste keert aanhoort, zou je kunnen denken: dat kan wel eens een erg sombere preek worden. Typisch een preek over oordeel en gericht. En dat ligt ons over het algemeen niet zo 11 augustus 2013 In iedereen is de Geest aan het werk!) 1 Korintiërs 12:1-11 Jos Douma 04 05 2014 Om te lezen 1 Korintiërs 12:1-11 1 Korintiërs 12:12-31 Efeziërs 4:7-16 Romeinen 12:1-8 1 Petrus 4:7-11 Voor een geloofsgesprek 1. Hoeveel Geest is er in onze ge-meente? En in jou? 2. Welke gaven zie je in onze ge-meente functioneren? Welke die

11 Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in.. Home » Bijbelverklaring » Nieuwe testament » 1 Petrus » 1 Petrus 4 » 1 Petrus 4:12-19. De gedurige herhaling van raad en vertroosting voor Christenen, als lijders beschouwd, in elk hoofdstuk van dezen brief, wijst er op dat het grootste gevaar, waarin deze nieuwe bekeerden waren, ontstond uit de vervolgingen, waaraan zij blootgesteld waren, die het Christendom omhelsd hadden 1 Petrus 4. 4:1 Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, 4:11 Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht,.

Start

PrekenWeb - Ds. D.W. Tuinier - 1 Petrus 4 : 7

Vergelijk: Lk 4:5-7 . ² Zij die op hun uitzichtloze weg tot het rampzalige einde voortgaan en die degenen lasteren die daarin niet wensen mee te gaan, krijgen uiteindelijk te doen met de Rechter Yeshua Masjiach. Tot Cornelius en diens huisgezin had Petrus al eerder gezegd dat hij door God is aangesteld als Rechter van levenden en doden. Zoals gebruikelijk was voor Messiaanse koningen als. Verkondiging gehouden op 28 mei 2017 (jeugddienst), 1 Petrus 4,1-11 (uit: Bijbel in gewone taal) Ds. H.C. Mulderij. Kort vraagje: Wie vindt christenen saai? Vingers? En hoe denken jullie dat mensen buiten de kerk hierop reageren? Voor veel mensen kan het lijken dat christenen saai zijn, want ze mogen niks 1 1 Petrus 4:12-19 In deze 1e Petrus brief komt het thema 'lijden' verschillende keren terug. Iedere keer benadrukt Petrus het verschil tussen lijden dat je overkomt door eigen schuld en het lijden dat je overkomt omdat je in de Here Jezus gelooft w19.05 6-7; w11 15/6 20-23; w07 15/6 19-20; w06 1/4 20; w06 1/6 6; w00 1/7 28-29; w97 15/7 13; w94 1/10 15-20; w93 15/5 20; om 37-38; w86 15/8 14 w85 15/11 23-7; w83 1/12 19; w80 1/12 15-16; bw 141-7; w78 15/4 28; w74 701; w73 5, 445, 693-5, 728; w72 112, 143, 347; or 49; w69 591; li 172; si63 251; w65 432; w64 618; w63 22, 338, 599; w62 369, 432, 665; w61 331, 460; w60 269, 580; w59 521; w53.

Lees hier de Bijbeltekst: 1 Petrus 4:1-7 *(de geluidskwaliteit van deze dienst is minder goed dan normaal vanwege een technisch mankement) 11:00 Kerkdienst J.P. Ouwehand @ Ilpendam. Kerkdienst J.P. Ouwehand @ Ilpendam. jan 17 @ 11:00 - 12:00 jan. 24. zo. 2021. 09:30. Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers We lazen 1 Petrus 5:1-9 De tekst is 1 Petrus 5:1-4 Het thema is: Geroepen om te hoeden de passie waarmee het plaatsvindt de profilering waardoor het plaatsvindt het perspectief waarin het plaatsvin Schildwolde, 10 maart 2013. 1 Petrus 4:7-11. Jaarthema 'voor elkaar'. Preek over het spreken van Gods woorden. 1pet4.1

1 Petrus 4 vers 7 En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden. Prediking gehouden tijdens oudjaar Helaas heeft deze geluidsopname wat rui Lezing: 1 Petrus 4: 7-11 Moment van inkeer en verstilling Lied 158a . Author: Jeroen-C Created Date: 5/3/2016 3:04:39 PM. Genesis 4-5: Genesis 1-11 (7/14) 14-08-2008: Prof. dr. W.J. Ouweneel: Genesis 6-7: Genesis 1-11 (8/14) 14-08-2008: Prof. dr. W.J. Ouweneel: Genesis 8-9: Genesis 1-11 (9/14) 1 Petrus (7/12) 08-09-2008: Ds. A.C. Uitslag: 1 Petrus 4:1-6: 1 Petrus (8/12) 08-09-2008: Ds. A.C. Uitslag: 1 Petrus 4:12-17: 1 Petrus (9/12) 08-09-2008: Ds. A.C. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen..

Zondag 11 okt 2020 om 10:00 uur KoepelkerkOnline Jaarthema: Jezus maakt ons één Thema: Het is Zijn tijd (1 Petrus 4:7-9) Voorganger: Cornelis Hamstra Intro Welkom 'Thema: Jezus maakt ons één' Votum en groet - 'Met open armen' - Vluchtkerk Kindermoment - 'Daarom bidden wij' - Kinderopwekking 97 Gebe 1 Petrus 4:12-14; 5:6-11 Swaarkry en beproewing bevestig geloof. Sections of this page. Accessibility Hel Op zaterdag 14 juli 2007 was 1 Petrus 4:7-8 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl Playlists from our community. Classified Ads Help needed for podcast Lessen en lesmateriaal voor de kleuterleerkracht

1 Petrus 4 (NBV) - EO

Schriftlezing: Johannes 14:15-26 - Handelingen 1:4-11 Datum: 17 mei 2015 De kroningsdag van Jezus! Hemelvaartsdag Schriftlezing: Filippenzen 2:5-11 - Handelingen 1:4-14 Datum: 14 mei 2015 Een moeitevolle en kostbare roeping! Serie Petrus; Avondmaaldienst Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-25 - 1 Korinthe 6:19-20 Datum: 3 mei 2015 PS! Paaslessen om. 1 Kronieken 4,9-10 Het gebed van Jabes 09-04-2015 Matteus 13,31-32 Gods koninkrijk wordt nooit kleiner. 27-04-2015 Handelingen 1,1-11 Het teken van de wolk 14-05-2015 Efeze 1,13-14 De verzegeling met de heilige Geest 24-05-2015 1 Petrus 4,12-16 Gelukkig wie lijden om Christus' wil. 31-05-2015 Romeinen 12,2 God verandert mensen. 22-06-201 Stream 8. April 2018 - 1. Petrus 4,10-11 - Prof. em. Dr. Armin Mauerhofer by Feg Zürich from desktop or your mobile devic

CuBra Cultureel Brabant Fotografie Brabants Licht Van de

Vragen, overdenkingen en achtergronden over de Bijbel, Bijbel. Oude Testamen Overzicht van de gepubliceerde zondagslezingen uit het lectionarium met commentaren door Jean Bastiaen Exodus 11:1-10 en Lukas 19:29-40 14 maart Dicht op de huid Exodus 7:8-25 7 maart Feest in de woestijn Exodus 5,6,7:1-7 28 februari Geen welgebaande weg Exodus 4:18-31 21 februari Vuur dat niet verteert Exodus 3:1-18 7 februari Het geboortekaartje pas laat verstuurd Exodus 2:1-10 31 januari Bij name gekend Exodus 1 24 januari (dienst van. Originally a 7-hectare (17-acre) vineyard, the estate was owned by the Arnaud family since the end of the 18th century, and the name first appears in records from 1837. In the 1868 edition of Cocks & Féret, under listing Crus bourgeois et 1ers artisans Pétrus was ranked behind Vieux Château Certan and alongside Château Trotanoy. Some vintages of this period were labelled Petrus-Arnaud

1:17-21 Wandelt in de vreze Gods (met geloof en hoop op Hem). 1:22-25 Hebt elkaar lief, u die wedergeboren bent. 2:1-11 Afleggen. Geestelijke groei. 2:11-17 Onthouding en goeddoen. 2:18-25 vermaningen aan de huisknechten. 3:1-6 vermaningen aan de vrouwen. 3:7 vermaningen aan de mannen. 3:8 vermaningen aan allen. 5:1-4 vermaningen aan de oudsten Populaire tags. melodie kerst oudjaar David mus Oberndorf psalmboek nieuwjaar huwelijk liefde. 1 Petrus 4 : 11 Liederen. Hij is verheerlijk Met Dagelijks Woord begint je dag goed! Ontvang GRATIS een bijbeltekst in je email of op je telefoon. NBV, NBG'51, Statenvertaling of Willibrordvertaling

1 Petrus 4:7 - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses

 1. Petrus (Grieks: Πέτρος, Petros, (grote) steen, rots; Aramees: Kefas) (Galilea, geboortedatum onbekend - Rome(?), ca. 64) was volgens het Nieuwe Testament een van de twaalf apostelen van Jezus.Petrus was zijn bijnaam, die hem door Jezus werd gegeven. Oorspronkelijk heette hij Simon of Simeon. Om die reden wordt hij ook wel als Simon Petrus aangeduid of (één keer) als Simeon Petrus
 2. 1 Petrus 4:7 - En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid. (translation: Afrikaans 1953
 3. CHAPTER 4. Christian Restraint. * 1 Therefore, since Christ suffered in the flesh, arm yourselves also with the same attitude (for whoever suffers in the flesh has broken with sin), 2 so as not to spend what remains of one's life in the flesh on human desires, but on the will of God. 3 For the time that has passed is sufficient for doing what the Gentiles like to do: living in debauchery.
 4. Bekijk Petrus Steenkampweg 4-A in Uithoorn op Huispedia. Ontdek de woningwaarde, maandlasten, bereikbaarheid en de buurt Dorpscentrumcentrum. De woning heeft een oppervlakte van 66 m2
 5. 1 Petrus 5:1-7 NBV 1 Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus' lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht - niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar.

Video: 1 Petrus 4 - BasisBijbe

HSV - 1 Petrus 5 - De eerste algemene brief van de apostel

 1. Petrus 1) Apostel 2) Belgisch biermerk 3) Beschermer der vissers 4) Beschermer van de vissers 5) Bier van hoge gisting 6) Bijbelboek 7) Bijbelboek (n.t.) 8) Bijbelse man 9) Bijbelse naam 10) Deel van de bijbel 11) Deel van het nieuwe testament 12) Discipel 13) Een der apostelen 14) één van de apostelen 15) Een van de twaalf apostele
 2. 2 Petrus 2 . 1. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig v 2. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden
 3. 1 Maccabees 2 Maccabees 3 Maccabees 4 Maccabees 1 Esdras 2 Esdras Prayer of Manasseh Psalm 151 The New Testament Matthew Mark Luke John Acts Romans 1 Corinthians 2 Corinthians Galatians Ephesians Philippians Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Hebrews James 1 Peter 2 Peter 1 John 2 John 3 John Jude.
OHP-Buddhismus (7)-00137-buddhismus7_f-v3_4

Ga in Gods kracht - preek 1 Petrus 4: 10-11 ds

1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, 2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.. 3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn. Zie 2 Petr. 1:1. 2 Petr. 1:1 SIMEON PETRUS, een dienstknecht en apostel van JEZUS CHRISTUS, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker Jezus Christus: m Ez. 18:32; 33:11. 1 Tim. 2:4 En in 5:10 sluit Petrus af met een geweldig sterke tekst, om in te lijsten en vooral je eigen te maken en ook om elkaar ermee moed in te spreken: dia 7. amen. liturgie morgendienst zondag 19 juni 2016 thema: Lijden als roeping. votum en groet zingen: Ps. 42: 1,5,6 Levensliederen 1. Als een hulpeloze hinde, die naar stromend water smacht 1 Petrus-1- 1de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in... verblijven verspreid in - diaspora, zie 'n bijbelse encyclopedie; de uitverkoren vreemdelingen in de diaspora van... 3ain zijn grote barmhartigheid conform, in overeenstemming met, naar (1951) zijn grote barmhartigheid. 3bde opstanding...(a)uit de dood, (b)waardoor wij leven in hoop (a)in NT vaak meervoud zonder lidwoord.

Catholica Omnia: Pope Pius XII, The Great

1 Petrus 4:7 - BB - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses

1 Petrus 1. 1:1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, 1:7 Opdat de beproeving uws geloofs, 1:11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was,. Johannes Petrus Cornelis VERBEEK is geboren op 12 mei 1883 in Hof van Delft, zoon van Johannes VERBEEK en Maria Martina van der VEN. Hij is getrouwd op 22 augustus 1917 in Naaldwijk met Maria Paulina Barbara OLSTHOORN, ze kregen 8 kinderen. Hij is overleden op 10 april 1962 in De Lier. Deze informatie is onderdeel van van op Genealogie Online 4 1 Dewijl dan Christus voor ons 1 in het vlees 2 geleden heeft, a zo 3 wapent gij u ook met dezelfde gedachte, b namelijk dat 4 wie in het vlees geleden heeft, die heeft 5 opgehouden van de zonde; 2 c Om nu niet meer naar de begeerlijkheden 6 der mensen, maar naar den wil van God den tijd 7 die overig is in het vlees, te leven zij Hem en anderen, zoeken te behagen, vóór henzelf (vers 7). Voed de schapen Alhoewel 1 Petrus 5:1-4 speciaal slaat op ouderlingen, is deze tekst een hulpmiddel voor alle gelo-vigen om te begrijpen wat de verantwoordelijkheden zijn van de ouderlingen om de kudde te dienen (vs. 3-4) Hendrik Petrus Berlage was een Nederlands architect en stedenbouwkundige. Inhoud. 1 Werken. 1.1 nummer 21, pp. 142-146. Sanders & Berlage (11 juni 1884) 'Het Volkskoffiehuis aan de Ruyterkade', Bouwkundig Weekblad, 4e jaargang, nummer 24, p. 161. Sanders & Berlage (7 februari 1885) 'Bij de plaat', Bouwkundig Weekblad, 5e jaargang, nummer 5.

Arbl-Okkultismus (1)-00079-okkultismus1-v1_2

1 Petrus 4:7-11 - Matthewhenry

 1. Vragen bij 1 Petrus 4:1-11 - MJSchuurma
 2. 1 Peter 4:7-11 - Accomplish the Will of Go
 3. Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 11 - KP
 4. 1 Petrus 4 NBG51 Bijbel YouVersion - Bibl

1 Petrus 4:1-11 Anders zijn: gericht op anderen

 1. 1 Petrus 1 - Nieuwe Testament - Statenvertalin
 2. 1 Petrus 1 (NBV) - EO
 3. 1 Petrus 4 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel
 4. De Levende Steen en de levende stenen - Jos Doum
 5. 1 Petrus 4:7-11 Navigators Studentenvereniging Ensched
 6. 1. Petrus 4:7-11 on Vime
 7. 1 Petrus 4 : 7-11 - YouTub
StSpartan warrior cartoon stock vector
 • MiG 31 price.
 • Primera webshop.
 • Minimumprijs artikel.
 • Taarten Schagen.
 • 12 gauge.
 • Levertumor hond prognose.
 • Watertoren Rimburg camping.
 • Auto uitlenen formulier.
 • Off White Presto.
 • Binding of isaac special room.
 • Angel Has Fallen cast.
 • Experiment van Hertz.
 • Grootste man ter wereld schoenmaat.
 • Surinaamse achternamen omgedraaid.
 • Venn diagram maken Online.
 • World Series MLB.
 • Bestrijden cicaden rhododendron.
 • Zuidkust Ierland.
 • Curiosity Killed the Cat youtube.
 • Stay alive lyrics.
 • Politie kostuum.
 • Aanrecht schoonmaken met azijn.
 • Babygym speeltjes.
 • Vulvacarcinoom.
 • Het Laar 7 Ommen.
 • Wat is een documentaire.
 • Bak Spelletjes Gratis.
 • Home Assistant vs Domoticz.
 • Vollemaansgezicht Dexamethason.
 • Klachten Xpert Clinic.
 • Aardappel gezond.
 • Natuurfotografie reizen.
 • Online Volume Booster.
 • Betaalrekening betekenis.
 • Lippen tekenen.
 • Horner syndroom.
 • Fijne week gif.
 • Casino Blankenberge openingsuren.
 • Poetin vrouw.
 • Match score berekenen.
 • Visa free countries Schengen.