Home

Regering Duitstalige Gemeenschap

De Duitstalige Gemeenschap (genaamd Ostbelgien) Belgium

 1. De Duitstalige Gemeenschap (genaamd Ostbelgien) De Duitstalige Gemeenschap oefent haar bevoegdheid uit in de gemeenten van de provincie Luik die het Duitse taalgebied vormen. In de Duitstalige Gemeenschap wordt de wetgevende macht uitgeoefend door een parlement en een regering. Het parlement van de Duitstalige Gemeenschap bestaat uit 25 leden
 2. istratie van de regering is ondergebracht in het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. Het bestaat uit circa 160 personeelsleden en is ingedeeld in verschillende afdelingen
 3. isters. De
 4. istratie, scholen en rechtbanken de Duitse taal is. De DG ligt in het oosten van België, beslaat een oppervlakte van 854 km² en grenst aan Duitsland, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg
 5. De Duitstalige Gemeenschap is bevoegd in de 9 Duitstalige gemeenten, die samen het Duitse taalgebied in België vormen. Er wonen ca. 71.300 inwoners, voor de overgrote meerderheid Duitstalig. Zowel de raad als de regering van de Duitstalige Gemeenschap zijn gevestigd in Eupen. De gemeenten binnen de Duitstalige Gemeenschap
 6. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap is de volksvertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap in België en zetelt in Eupen. Het parlement telt 25 leden en wordt iedere vijf jaar, tegelijk met de verkiezingen voor het Europees Parlement gekozen
 7. ister-president Oliver Paasch, de liberale PFF en de socialistische SP

Duitstalige Gemeenschap - Wikipedi

Minister-president van de Duitstalige Gemeenschap In de Oostkantons wordt de voorzitter van de regering van de Duitstalige Gemeenschap minister-president van de Duitstalige Gemeenschap genoemd. Deze functie bestaat sinds 1981. De huidige minister-president van de Duitstalige Gemeenschap is Oliver Paasch (ProDG) De regering van de Federatie Wallonië-Brussel oefent de uitvoerende macht uit. Ze is samengesteld uit maximaal acht leden, de minister-voorzitter inbegrepen. Ten minste één minister heeft zijn woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De andere gemeenschappen van ons land zijn de Duitstalige Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap is het parlement van de Duitstalige Belgen. Het controleert de regering van de Duitstalige Gemeenschap, en is bevoegd voor de gemeenschapsmateries van het duitstalige gebied van België. Kaperberg 8 4700 Eupen Griffier: Stephan Thoma De regering van de Duitstalige Gemeenschap verwacht dat het begrotingstekort dit jaar 30 miljoen euro zal bedragen, en in 2021 bijna 13 miljoen euro

De Duitstalige Gemeenschap Vlaanderen

De drie gemeenschappen zijn bevoegd voor persoonsgebonden materies zoals cultuur, onderwijs, welzijn, gezondheid, sport en taal:. de Vlaamse Gemeenschap; de Franse Gemeenschap; de Duitstalige Gemeenschap.; De drie gewesten zijn bevoegd voor de grondgebonden materies zoals milieu, ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, infrastructuur, economie en werkgelegenheid In de Duitstalige Gemeenschap blijft de regering van SP, PFF en ProDG aan de macht. Het is de eerste keer dat een uittredende coalitie zichzelf opvolgt in het oosten van het land.... Karl-Heinz..

DG.be - De Duitstalige Gemeenschap

Duitstalige Gemeenschap - Wikikid

De regering van de Duitstalige Gemeenschap, vroeger bekend als de executieve van de Duitstalige Gemeenschap, is het uitvoerend bestuur van de Duitstalige Gemeenschap in België in het oosten van de provincie Luik.. De regering bestaat uit een minister-president en momenteel drie andere leden. De belangrijkste bevoegdheden van de regering zijn het opstellen van decreten en de uitvoering van. Nieuw: 20 november 2020 - Principieel akkoord Vlaamse Regering - Opzegging van het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen (VR 2020 2011 DOC.1268/1 De Duitstalige Gemeenschap is de kleinste van de drie gemeenschappen in de federale staatsstructuur van België. Ze wordt ook vaak als `Duitstalige Gemeenschap van België` omschreven (Duits: Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens), vooral in contacten met het buitenland. Zowel de raad als de regering van de Duitstalige Gemeenschap zijn. Lees alle nieuws en commentaar over de Regering van de Franse Gemeenschap op de nieuwssite van De Standaard De Duitstalige gemeenschap. De regering van de Duitstalige Gemeenschap, vroeger bekend als de executieve van de Duitstalige Gemeenschap, is het uitvoerend bestuur van de Duitstalige Gemeenschap in België in het oosten van de provincie Luik

Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Wikipedi

 1. De Duitstalige gemeenschap. De regering van de Duitstalige Gemeenschap, vroeger bekend als de executieve van de Duitstalige Gemeenschap, is het uitvoerend bestuur van de Duitstalige Gemeenschap in België in het oosten van de provincie Luik. Nieuw!!: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en Regering van de Duitstalige Gemeenschap · Bekijk.
 2. istratie van de regering is ondergebracht in het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap
 3. Daarin liggen ook de negen Duitstalige gemeenten. Die vormen dus geen eigen gewest. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest strekt zich uit over het grondgebied van de negentien gemeenten van Brussel. De gewesten en gemeenschappen hebben een eigen parlement en een eigen regering. Lees meer over de parlementen en regeringen in Belgi

Duitstalige Gemeenschap Vanaf 2019 zal elk nieuwgeboren kind dat in de Duitstalige Gemeenschap woont, een vast basisbedrag krijgen, aangevuld met enkele toeslagen. Het nieuwe systeem treedt op 1 januari 2019 in werking en zal door de Overheidsdienst van de Duitstalige Gemeenschap worden beheerd De regering van de Duitstalige Gemeenschap, vroeger bekend als de executieve van de Duitstalige Gemeenschap, is het uitvoerend bestuur van de Duitstalige Gemeenschap in België in het oosten van de provincie Luik

De Duitstalige gemeenschap krijgt er binnenkort een reeks bevoegdheden bij die vandaag nog bij het Waals gewest zitten. De regering van beide entiteiten hebben daarvoor vrijdag een reeks. De Duitstalige Gemeenschap van Belgie beschikt over een eigen parlement ( Rat ) en regering ( Regierung ) . De noordelijke gemeenten van de DG liggen bij Eupen, de zuidelijke bij Sankt Vith. De DG heeft 70.000 inwoners. Het Duits is er officiele taal. Links DG www.dg.be. BRF www.brf.b De regering neemt beslissingen collegiaal, dit wil zeggen samen en eenparig (als college). De administratie van de regering is ondergebracht in het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.Het bestaat uit ca. 160 personeelsleden en is ingedeeld in verschillende afdelingen

Achtergrond. Het ministerie werd opgericht tijdens de tweede Belgische staatshervorming van 1984, nadat de Duitstalige Gemeenschap haar eigen uitvoerende macht, de regering van de Duitstalige Gemeenschap, had gekregen.Als beheersautoriteit is het ministerie ondergeschikt aan de regering. Het bereidt de beslissingen van de overheid voor en zorgt ook voor de administratieve afhandeling achteraf De Vlaamse regeringsvorming was al een moeilijk verhaal, dat van de federale regering is helemaal complex, in de Duitstalige Gemeenschap lijkt alles altijd vlot te gaan. Een vlotter werkend politiek bestel lijkt het. Juist, maar de wegen bij ons zijn klein. Iedereen kent iedereen. En de partijen komen snel tot een overeenkomst De Duitstalige Gemeenschap is de kleinste van de drie gemeenschappen in de federale staatsstructuur van België. Ze wordt ook vaak als 'Duitstalige Gemeenschap van België' omschreven , vooral in contacten met het buitenland. Sinds 2017 noemt de Duitstalige Gemeenschap zichzelf Oost-België .[1 De gemeenschappen gaan over zaken die te maken hebben met personen: cultuur, onderwijs, welzijn, gezondheid, sport en taal. Er is een Vlaamse Gemeenschap, een Franse en Duitstalige gemeenschap. Federale niveau. Deze gewesten en gemeenschappen hebben hun elk hun eigen regeringen en parlementen om die taken uit te voeren en wetten op te stellen Krachtens artikel 139 van de Grondwet kunnen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en het Parlement van het Waalse Gewest, op voorstel van hun respectieve regeringen, in onderlinge overeenstemming en elk bij decreet beslissen dat het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap in het Duitse taalgebied geheel of gedeeltelijk bevoegdheden van het Waalse Gewest uitoefenen

De Duitstalige Gemeenschap (Duits: Deutschsprachige Gemeinschaft; Frans: Communauté germanophone) is de kleinste van de drie gemeenschappen in de federale staatsstructuur van België.Ze wordt ook vaak als 'Duitstalige Gemeenschap van België' omschreven (Duits: Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens), vooral in contacten met het buitenland.Sinds 2017 noemt de Duitstalige Gemeenschap zichzelf. De Duitstalige Gemeenschap heeft zoals elke gemeenschap een wetgevende en uitvoerende macht. De wetgevende macht is het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. Het parlement telt 25 leden. Uit deze leden van het parlement wordt dan de uitvoerende macht gekozen, de regering van de Duitstalige Gemeenschap. De uitvoerende macht telt 4 leden, de minister-president en zij Aanstelling. Aangezien er geen staatshoofd beschikbaar is op het niveau van de gemeenschappen en gewesten, is de gewoonte gegroeid dat de leider van de grootste partij na de verkiezingen het initiatief neemt om een regering te vormen. Wanneer hij erin slaagt een regering te vormen, stelt hij het regeerakkoord voor aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, dat vervolgens de ministers. De Duitstalige Gemeenschap. 5 deelregeringen en 1 federale regering. Elke deelstaat heeft zijn eigen regering. Uitzondering: de deelstaten Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams gewest hebben samen één Vlaamse regering. Zodoende zijn er 5 deelregeringen en 1 federale regering in België. De federale regering neemt beslissingen voor het hele land De Duitstalige gemeenschap (officieus: Ostbelgien) beschikt over een parlement van 25 leden, die rechtstreeks verkozen worden. Voorts zijn er ook nog acht niet-verkozen leden aanwezig (o.a. uit het Europees parlement en de Luikse provincieraad). De Duitstalige regering bestaat uit vier ministers

Nu al akkoord over regering Duitstalige gemeenschap

De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Regering van de Duitstalige Gemeenschap in de persoon van haar minister-president en de minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden; Komen het volgende overeen : Artikel 1. - Definities. In dit samenwerkingsakkoord wordt verstaan onder Duitstalige Gemeenschap: start eigen doelgroepenbeleid vanaf 1 januari 2019 - nieuwe subsidies AktiF- en AktiF-PLUS. Uit het Belgisch Staatsblad van 10/07/2018. Gepubliceerd op 27/08/2018. De Regering van de Duitstalige Gemeenschap lanceert een nieuw doelgroepenbeleid vanaf 1 januari 2019.. Besluit van de Regering houdende sluiting van de zitting 2019-2020 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, van September 03, 2020 Ministerieel besluit tot beëindiging van bepaalde maatregelen vermeld in het besluit van de Regering van 9 april 2020 tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de kinderopvang, van September 01, 202 De Duitstalige gemeenschap krijgt er binnenkort een reeks bevoegdheden bij die vandaag nog bij het Waals gewest zitten. De regering van beide entiteiten he..

Minister-president van de Duitstalige Gemeenschap - Wikipedi

Regering van de Duitstalige Gemeenschap Binnenland. Gisteren om 21:30 Hof van beroep stelt oordeel over Uber uit Gisteren om 20:30 Vertraging in leveringen Pfizer: 40.000 vaccins minder. Controleer 'Duitstalige Gemeenschap' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van Duitstalige Gemeenschap vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica De Duitstalige Gemeenschap is de kleinste van de drie ge-meenschappen. Zij telt zowat 77.471 (1) inwoners op een grond-gebied (het Duitse taalgebied) van 854 km². De instellingen zijn gevestigd in Eupen. De feestdag van de Duitstalige Gemeenschap werd bij decreet vastgelegd op 15 november. De Grondwet plaatst de Duitstalige Gemeenschap op gelijk

De Franse Gemeenschap (genaamd Federatie Wallonië-Brussel

Vlaanderen heeft als regionale overheid heel wat bevoegdheden waarover zij autonoom mag beslissen. Het gaat hier zowel om gewestbevoegdheden als om gemeenschapsbevoegdheden. Het Vlaamse Gewest strekt zich uit over het grondgebied van de vijf Vlaamse provincies: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen De Duitstalige Gemeenschap is opnieuw een beetje meer 'gemeenschapsgewest' geworden. (tijd) - Het parlement en de regering van de Duitstalige Gemeenschap kunnen voortaan zelf de financiering van de negen gemeenten van het Duitse taalgebied regelen, het administratieve toezicht op die gemeenten organiseren en uitoefenen, en gemeentelijke openbare werken subsidiëren Federaal mag de coalitievorming dan een patstelling lijken, de eerste van de zes nieuwe regeringen die moeten worden gevormd na de verkiezingen van zondag is al een feit. In de Duitstalige gemeenschap hebben drie partijen een akkoord bereikt om de komende legislatuur samen te regeren. Het gaat om ProDG, PFF en SP de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake d De Regering van de Duitstalige Gemeenschap werkt aan een eigen tewerkstellingsbeleid in het licht van de haar toebedeelde bevoegdheden in het kader van de 6e Staatshervorming. Een recent 'Programmadecreet 2017' bevat enkele bepalingen inzake tewerkstellingssteun

Eupen is de hoofdstad van een deelstaat die in België maar al te vaak vergeten wordt: de Duitstalige Gemeenschap, die negen gemeenten en zo'n 77.000 inwoners telt De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet over de media van # april #, inzonderheid op artikel Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret sur les médias du # avril #, notamment l'article. MBS

Werkgevers in de Duitstalige Gemeenschap krijgen voortaan iets hogere subsidies wanneer ze hun personeel een (interne of externe) opleiding laten volgen. Bron: Besluit van 17/9/20 van de Duitstalige Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13/2/08 betreffende de opleidingssteun voor werknemers tewerkgesteld in onderneminge Vlaggen van gemeenschappen en gewesten Vlaamse Gemeenschap. een zwarte leeuw met rode klauwen en een rode tong op een gele achtergrond. Franse Gemeenschap. een rode haan op een gele achtergrond; dit is ook de vlag van het Waalse Gewest. Duitstalige Gemeenschap. een rode leeuw omringd door negen blauwe vijfbladen op een witte achtergrond Een gemeenschap is een persoonsgebonden overheid in België en vormt naast het gewest de eerste decentrale laag in de bestuurlijke indeling van België.. De gemeenschappen zijn, door de staatshervorming, verantwoordelijk voor zaken die direct aan de mensen zijn gerelateerd als onderwijs, welzijn, sport, media en cultuur.Iedere gemeenschap kan over deze toegekende materies autonoom beslissen.

Het Parlement van de Franse Gemeenschap, door de instelling zelf Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel (Frans: Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles of PFWB) genoemd, is de volksvertegenwoordiging van de Franse Gemeenschap van België, bestaande uit de Franssprekende inwoners van België van zowel Wallonië als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Duitstalige Gemeenschap. Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene directie Externe Communicatie . Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. E-mail. Inschrijvingen Vind alle contactgegevens terug van de woordvoerders van de federale instellingen en regering

Parlement Duitstalige Gemeenschap (Parlament der

VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Het Parlement van de Duitstalige Ge-meenschap is de wetgevende instantie van de Duitstalige Gemeenschap in België, die door artikel 2 van de Belgi-sche Grondwet is erkend en die haar juridische grondslag vindt in o.a. arti-kel 38, 115, 116, 121, 130, 131 en 176 van de Grondwet. Het Parlement is dus een legislatiev Aanstelling [bewerken | brontekst bewerken]. Aangezien er geen staatshoofd beschikbaar is op het niveau van de gemeenschappen en gewesten, is de gewoonte gegroeid dat de leider van de grootste partij na de verkiezingen het initiatief neemt om een regering te vormen. Wanneer hij erin slaagt een regering te vormen, stelt hij het regeerakkoord voor aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. Na de regering van de Duitstalige Gemeenschap is de Brussels regering de tweede bewindsploeg die na de verkiezingen van 26 mei gevormd is In de Duitstalige Gemeenschap voorziet het KB van 9 maart 2006 de gelijkstelling van de tewerkstellingscel opgericht door de dienst voor arbeidsbemiddeling met een tewerkstellingscel. De tewerkstellingscel van de Duitstalige Gemeenschap wordt opgericht in geval van sluiting van een onderneming of collectief ontslag na de onderhandeling van het sociaal plan en dit op vraag van de onderneming

periodes. Eerst gaf de Regering van de Duitstalige Gemeenschap opdracht voor een uitgebreide inventarisatie om de sterke en zwakke punten, de kansen en de risico's voor de verschillende onderwerpen te identificeren. Die analyse vormde de basis voor de burgerfora, waar de eerste strategische benaderingen konden worden ontwikkeld De Franse Gemeenschap omvat Wallonië inclusief Brussel, maar zonder de Duitstalige Gemeenschap. Hierdoor zitten de regering en het parlement in Brussel. Anders dan Vlaanderen hebben het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap een apart parlement, een aparte regering en een aparte minister-president. De stad Brussel wordt overigens met de Vlaamse.

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 35 van 5 mei 2020 houdende organisatie van de contact tracing in het kader van de bestrijding van de COVID-19-epidemie; Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 7 mei 2020 tot oprichting van een contactcentrum dat belas De regering van de Duitstalige Gemeenschap, vroeger bekend als de executieve van de Duitstalige Gemeenschap, is het uitvoerend bestuur van de Duitstalige Gemeenschap in België in het oosten van de provincie Luik. De regering neemt beslissingen collegiaal, dit wil zeggen samen en eenparig (als college) Vlaamse Regering: Waalse Gewestregering: Brussels Hoofdstedelijke Gewestregering: Gemeenschap: Wetgevende macht: Vlaams Parlement: Parlement van de Franse Gemeenschap: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap: Uitvoerende macht: Vlaamse Regering: Regering van de Franse Gemeenschap: Regering van de Duitstalige Gemeenschap: Gemeenschaps. 4. het Waals Gewest, vertegenwoordigd door haar Regering in de persoon van Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE, ministerpresident en in de persoon van Christiane VIENNE, minister van Gezondheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen; 5. de Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering in de persoon va (tijd) - De onderhandelaars van de Duitstalige kristen-demokraten en socialisten hebben een voorakkoord bereikt over het regeerprogramma. Als de achterban instemt, is de tekst vanaf maandag officieel. In Brussel, Vlaanderen, België en voor de Franse gemeenschap zijn de onderhandelaars nog niet zo ver, maar er is overal duidelijke vooruitgang

Bart Somers on Twitter: "Vandaag kreeg onze stad hoog

Duitstalige Gemeenschap moet begrotingsevenwicht loslaten

De Duitstalige Gemeenschap De DG ligt in het oosten van België, beslaat een oppervlakte van 854 km² en grenst aan Duitsland, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. In de negen gemeenten van de DG leven zo'n 77.000 inwoners, op het snijpunt van twee culturen: de Germaanse en de Romaanse Meer informatie vindt u in onze nota 'Regionalisering tewerkstellingsmaatregelen Duitstalige gemeenschap'. Bron: Besluit van de Regering van 28 september 2018 tot uitvoering van het decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, BS november 2018 De Duitstalige Gemeenschap in België heeft sinds 1990 zijn eigen feestdag. De Duitstalige Belgen wonen in het oosten van het Franssprekende Wallonië. Het gaat om twee kantons in de provincie Luik, die tegen Duitsland aanliggen: Eupen en Sankt Vith. Tezamen gaat het om ruim 76.000 inwoners Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT D. 2010 — 527 [2010/200326] 10

Drie gemeenschappen. In België zijn er volgens de grondwet (art. 2) drie gemeenschappen: de Vlaamse, de Franse (Federatie Wallonië-Brussel) en de Duitstalige Gemeenschap. Deze gemeenschappen zijn er gekomen op basis van taal. In Brussel vind je dus zowel de Vlaamse als Franse Gemeenschap terug, waarvoor aangepaste instellingen in het leven. Gezien de verdere verslechtering van de gezondheidssituatie schakelt het onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap vanaf maandag over op code rood. Dat hebben de bevoegde autoriteiten donderdag.

Het betreft: instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door Kind en Gezin (K & G) (Vlaamse Gemeenschap), door het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) (Franse Gemeenschap) of door de regering van de Duitstalige Gemeenschap De gemeenten in het Land van Eupen (Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren) en de gemeenten in de Belgische Eifel (Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach en Sankt Vith) vormen samen de Duitstalige Gemeenschap van België. zie ook Oostkantons Als regio met soevereine wetgeving heeft de DG een uitgebreide autonomie, met eigen parlement, regering en bestuur (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) 67696 Advies & Ontwerp (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) 67726 Advies & Ontwer Duitstalige Belgen streven naar meer autonomie De Duitstalige Belgen vormen de enige echte minderheid in België. Ze zijn trouw aan de dynastie en gedragen zich voorbeeldig Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - 09.11.1994: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra: Decreet - 20.12.199

In de Duitstalige Gemeenschap is het Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in KMU (IAWM) bevoegd voor de uitbetaling van de start- en stagebonus. [1] In de Duitstalige Gemeenschap werd bepaald dat de start- en stagebonus enkel worden toegekend bij het sluiten van een industriële leerovereenkomst, een middenstandsleerovereenkomst en een beroepsinlevingsovereenkomst Op 24 februari 2016 ondertekenden Oliver Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap en Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, een hernieuwd samenwerkingsakkoord ter bevordering van de algemene samenwerking tussen Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap DG Duitstalige gemeenschap. 67417 Advies & Ontwerp (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) 67650 Advies & Ontwerp (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit) FR Federale regering Duitstalige Gemeenschap wil "Ostbelgien" heten | Nieuws | HLNDuitstalige Gemeenschap - WikipediaOok regering Duitstalige Gemeenschap gaf nog geen groenDuitstaligen roepen nieuw belangenconflict BHV in - HetDe verhouding tussen het federale Parlement en de

Getagged onder: 4G-licenties, 5G-licenties, Anke Van dermeersch, Duitstalige Gemeenschap, Eva De Bleeker, Federaal minister van Economie, Franse Gemeenschap, Matthias Diependaele, Vlaamse inkomsten, Vlaamse regering, Wouter Vermeersch. De regering van de Duitstalige Gemeenschap heeft maandag evenmin het licht op groen gezet voor de ondertekening van CETA, het Europees-Canadees vrijhandelsverdrag Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bi de franse en de duitstalige gemeenschap, het vlaamse gewest, het waalse gewest, het brusselse hoofdstedelijke gewest, de franse gemeenschapscommissie en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie betreffende de principes voor een regering, in de persoon van de heer c. picqu.

 • Accentmuur woonkamer welke muur.
 • Bandeau haar ijzerdraad.
 • No Woman No Cry betekenis.
 • Risotto spinazie gerookte kip.
 • Schorpioen eigenschappen seks.
 • Google face search.
 • BinnensteBuiten recepten rösti.
 • Fairly Odd Parents Nickelodeon.
 • Indicatie epiduraal.
 • K ci jojo tell me its real.
 • Goedkope golfplaten.
 • Medion TV blijft op standby.
 • Tiger Badkameraccessoires zwart.
 • HME MO.
 • Gevulde appelsien.
 • Roze adidas pak baby.
 • Ao Trauma dhs.
 • Inloggen Mijn Randstad Payroll.
 • Cijfers dierenmishandeling.
 • Zermatt Zwitserland.
 • Laminaat Rotterdam.
 • Dortmund Köln Tickets.
 • Hoe laat is het donker.
 • Voordelen witte auto.
 • Gestolen sieraden gevonden.
 • Cat Cube Scratch.
 • Intratuin folder Week 23.
 • Duas Islam.
 • Penoza seizoen 5 samenvatting.
 • Etalage Kerstversiering.
 • Hoeveel vliegtuigen heeft Corendon.
 • Hakken inkorten prijs.
 • Kan pdf bestand niet openen in mail iPhone.
 • Sleutelhanger met foto graveren.
 • Kruidencarrousel IKEA.
 • Sommer sprint 550 SL afstandsbediening.
 • Hele kip met honing uit de oven.
 • Osteotomie revalidatie.
 • Leifheit Clean Twist onderdelen.
 • Hulpverlening verzamelwoede.
 • An Officer and a Gentleman soundtrack.