Home

Acyclische koolwaterstoffen

Acyclische koolwaterstoffen ook bekend als etheen, propeen, butenen, butadiënen, methylbutadienes, alkaan. Acyclische koolwaterstoffen een 4-cijferige HS92 product 2901230000. Acyclische koolwaterstoffen; onverzadigde; buteen (butyleen) en isomeren daarvan; Hiernaast ziet u een overzicht van de goederencodes die gebruikt worden in dit hoofdstuk B19 (B11) Van acyclische koolwaterstoffen en monofunctionele acyclische koolstofverbindingen met gegeven formule de naam vormen en vanuit de gegeven naam de formule vormen en dit voor: -alkanen, alkenen, alkynen -alcoholen -halogeenalkanen -ethers -aldehyden -ketonen -carbonzuren -esters -amines -amides Aromatische/cyclische koolwaterstoffen. Deze worden gebruikt in oplosmiddelen en zijn meestal vrij vluchtige stoffen die vetten en vetachtige stoffen goed doen oplossen. Ze worden (of werden) op grote schaal toegepast Een complexe verzameling van koolwaterstoffen. Bestaat voornamelijk uit alifatische, alicyclische en aromatische koolwaterstoffen. Kan ook kleine hoeveelheden stikstof-, zuurstof- en zwavelverbindingen bevatten. Deze categorie omvat lichte, middelzware en zware aardoliën alsmede oliën gewonnen uit teerzand

OEC - Acyclische koolwaterstoffen (HS92: 2901) Product

2901290000. Acyclische koolwaterstoffen; onverzadigde; andere; Hiernaast ziet u een overzicht van de goederencodes die gebruikt worden in dit hoofdstuk Koolwaterstof. Chemische verbinding van koolstofatomen (C) en waterstofatomen (H), ook wel een organische verbinding genoemd. Deze verbindingen komen in een ketenvorm, of in een cyclische vorm voor; al dan niet met vertakkingen. Koolwaterstoffen kunnen verzadigd zijn (alle bindingsmogelijkheden zijn benut), of onverzadigd De koolwaterstoffen. Tot welke stofklasse behoort de stof? Tot welke stofklasse behoort de stof? Tot welke stofklasse behoort de stof? Geef de systematische naam van de alkanen. Geef de structuurformule van 2-methylbutaan. Geef de systematische naam van de KWS Vertalingen van het uitdrukking ACYCLISCHE KOOLWATERSTOFFEN BESTEMD van nederlands naar duitse en voorbeelden van het gebruik van ACYCLISCHE KOOLWATERSTOFFEN BESTEMD in een zin met hun vertalingen: Acyclische koolwaterstoffen bestemd om te worden gebruikt als... Alifatische verbinding (van het Grieks: aleiphatos = zalfolie, vet) is een term uit de organische chemie voor alle verbindingen die wel koolstofketens maar geen aromatische ringstructuur bevatten.. Een alifatische verbinding wordt daarom ook wel een niet-aromatisch koolwaterstof genoemd. Omdat koolstof en waterstof ongeveer even elektronegatief zijn en tevens wegens de vaak grote symmetrie, is.

1. Acyclische koolwaterstoffen. Koolwaterstoffen die een open keten vormen noemen we acyclische koolwaterstoffen. Alkanen; Acyclische koolwaterstoffen waar enkel verzadigde bindingen in voorkomen d.w.z. dat er enkel enkelvoudige bindingen aanwezig zijn noemen we alkanen. Naamgevin Alkanen zijn verzadigde acyclische koolwaterstoffen: de moleculen bestaan enkel uit koolstof- en waterstofatomen (koolwaterstoffen). Deze kool- en waterstofatomen zijn covalent aan elkaar gebonden met een enkelvoudige binding (verzadigd). De alkanen bestaan uit een niet gesloten, lineaire keten (acyclisch) Alkanen zijn verzadigde acyclische koolwaterstoffen: de moleculen bestaan enkel uit koolstof- en waterstofatomen (koolwaterstoffen), er komen uitsluitend enkelvoudige bindingen in voor (verzadigde) en de koolstofketen is niet gesloten (acyclisch) Online vertaalwoordenboek. DE:acyclische koolwaterstof. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Acyclische koolwaterstoffen . READ. Nomenclatuur en toepassingen. Methaan CH 4. Ethaan C 2H 6. Propaan C 3H 8. Butaan C 4H 10. Pentaan C 5H 12. Hexaan C 6H 14. Heptaan C 7H 16. Octaan C 8H 18. Nonaan C 9H 20. Decaan C 10H 22. gas -164°C In aardgas en mijngas

2bis. Acyclische koolwaterstoffen . READ. Nomenclatuur alkanen • CH 3-CH 2-CH-CH-CH 2-CH 2-CH 2-CH Koolwaterstoffen zijn verbindingen van alleen koolstof en waterstof. Daar zijn in hoofdzaak twee typen van: verzadige koolwaterstoffen (alkanen) en onverzadigde koolwaterstoffen. Bij het kraken van aardolie ontstaan veel onverzadigde, vooral veel alkenen en alkynen alkanen formule: CnH2n+2 engelse vertaling: alkanes Groepen: IUPAC: acyclische koolwaterstoffen Acyclische, vertakte of onvertakte koolwaterstof met de algemene formule C n H 2n+2 Translations of the phrase ACYCLIC HYDROCARBONS from english to dutch and examples of the use of ACYCLIC HYDROCARBONS in a sentence with their translations: Unsaturated acyclic hydrocarbons

2901 23 - Acyclische koolwaterstoffen, onverzadigde

201411 Acyclische koolwaterstoffen 2020 juni* 70,5: 21,5-39,0: Totaal afzetprijzen 201411 Acyclische koolwaterstoffen 2020 juli* 80,4: 14,0-24,5: Totaal afzetprijzen 201411 Acyclische koolwaterstoffen 2020 augustus* 85,5: 6,3-20,1: Totaal afzetprijzen 201412 Cyclische koolwaterstoffen 2019 september: 102,7: 2, De koolwaterstoffen 4 2.1 Indeling van de koolstofverbindingen 2.2 De niet-vertakte alkanen 2.3 Acyclische onverzadigde koolwaterstoffen 2.4 Cyclische koolwaterstoffen 3 Acyclische koolwaterstoffen Code: 2902 11 00 - - cyclohexaan 24.14.12 Cyclische koolwaterstoffen Code: 2902 19 10 - - - cycloterpenen 24.14.12 Cyclische koolwaterstoffen Code: 2902 19 30 - - - azuleen en alkylderivaten daarvan. #frenchwithvincent WWW.FRENCH4ME.NET... LE MEILLEUR ENDROIT POUR APPRENDRE LE FRANCAISDécouvrez ma plateforme qui vous propose des milliers de vidéos, exerci.. Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen (m.u.v. ethyleen, propeen propyleen, buteen butyleen en isomeren daarvan, buta-1,3-dieen en isopreen) Ogļūdeņraži, acikliskie, nepiesātinātie (izņemot etilēnu, propēnu (propilēnu), butēnu (butilēnu) un tā izomērus, un buta-1,3-diēnu un izoprēnu

Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen. Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen (m.u.v. ethyleen, propeen propyleen, buteen butyleen en isomeren daarvan, buta-1,3-dieen en isopreen) Angliavandeniliai, alifatiniai, nesotieji (išskyrus etileną (eteną), propeną ( propileną ), buteną (butileną) ir jo izomerus, 1,3-butadieną ir izopreną Nace2008 2014001: Vervaardiging van verzadigde en onverzadigde cyclische en acyclische koolwaterstoffen: Nace2008 20150: Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen: Nace2008 20160: Vervaardiging van kunststoffen in primaire vorme Halogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen met >= 2 halogenen. Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing >= 2 different halogens. Additieven, biobrandstoffen en andere koolwaterstoffen waarvan de productie reeds in andere brandstofbalansen is opgenomen

Naamgeving organische verbindingen - Lesmateriaal - Wikiwij

Cyclische koolwaterstoffen= als er een ring in voorkomt. (acyclisch is dan zonder ring) Aromatische koolwaterstoffen= bevat een benzeenring met formule C6H6. De dubbele verbindingen verplaatsen continu. (benzine, die ruikt ook) alle koolwaterstoffen die geen benzeenring hebben zijn alifatische koolwaterstoffen. Naamgeving Hoofdstuk 3: Organische chemie - Koolwaterstoffen 1. Alkanen 1.1. Inleiding Alkanen zijn koolwaterstoffen met enkelvoudige bindingen. Niet-cyclische alkanen hebben als formule C n H 2n+2. 1.2.Bouw De koolstofatomen van alkanen zijn sp3-gehybridiseerd. De hoeken tussen naburige H/C-atomen bedragen dus ca. 109°. 1.3.Naamgevin De namen van onverzadigde, niet-vertakte acyclische koolwaterstoffen met zowel dubbele als drievoudige bindingen, worden gevormd door de uitgang -aan van de naam van het overeenkomstige verzadigde koolwaterstof respectivelijk te vervangen door -eenyn , -adieenyn, -eendiyn, enz. Meervoudige bindingen krijgen zo laag mogelijk plaatsnummer Alkanen zijn koolwaterstoffen met de chemische formule CnH2n + 2. Wat zijn de eigenschappen van Alkanen Acyclische alkanen: er is geen ringvorming in de structuur. Het kan echter vertakte of onvertakte moleculaire opstellingen hebben. Onvertakte Alkanen worden soms n-alkanen genoemd

Naamgeving koolwaterstoffen. Zoek het langste rijtje C atomen achter elkaar of in een ring. Dit is de stam. Bij een ring komt cyclo voor de naam. Zijn er dubbele of drievoudige bindingen. Zo ja verander dan de uitgang. Benoem de zijgroepen en zet deze voor de stam. Nummer de hoofdketen scheikunde uitleg en samenvatting naamgeving koolwaterstoffen en andere samenvattingen voor Scheikunde, Natuur en Gezondheid. Dit is een nauwkeurige samenvatting over de naamgeving van koolwaterstoffen. Er staat uitgebreid uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat, met duidelijke v.. Halogeenderivaten van koolwaterstoffen. Deutsch 6 English 6 Magyar 1 Polski 1 * Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol

Vergelijkbaar met alkanen en alkenen hebben alkynen ook cyclische leden afgezien van de acyclische (niet-cyclische) leden. Dit artikel richt zich echter alleen op de acyclische alkynen, die de algemene molecuulformule van C hebben n H 2n-2. Wat zijn Alkynes. Alkynes zijn een categorie koolwaterstoffen met een koolstof-koolstof drievoudige (C. Enkele voorbeelden van vertakte verbindingen: 2,2-dimethylbutaan, 3-ethylhexaan, 3-methylpentaan en methylpropaan. In de tekening is voor de duidelijkheid alleen de koolstofketen weergegeven ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN. 2901000000 10: I. KOOLWATERSTOFFEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN; 2901000000 80 (7/0) : Acyclische koolwaterstoffen 2902000000 80 (14/0) : Cyclische koolwaterstoffen 2903000000 80 (36/0) : Halogeenderivaten van koolwaterstoffen 2904000000 80 (12/0) : Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook indien gehalogeneer

LP Chemie 3e gr ASO VVKSO (studierichtingen met component wetenschappen) 5.1.2.2 B18 - Koolwaterstoffen en monofunctionele koolstofverbindingen classificeren in hun stofklasse. 5.1.2.2 V18 - Functionele groepen herkennen en benoemen in polyfunctionele organische verbindin-gen. 5.1.2.2 B19 - Van acyclische koolwaterstoffen en monofunctionele acyclische koolstofverbindingen met gegeven formul Vraag: Waarom spreek je van magnesiumchloride en is magnesiumdichloride een foute naam? En waarom is zwaveldichloride weer wel een goede naam? Ruime aandacht..

Verzadigde koolwaterstoffen worden verzadigde of paraffine genoemd; het zijn acyclische (geen cycli) verbindingen met een normale of vertakte structuur, waarbij de atomen in de moleculen verbonden zijn door enkelvoudige bindingen. De algemene formule is CnH2n + 2 en beschrijft een homologe reeks alkanen 1 Onder hexaan wordt verstaan een commercieel produkt dat hoofdzakelijk bestaat uit acyclische verzadigde koolwaterstoffen met zes koolstofatomen en dat tussen 64°C en 70°C destilleert. Gecombineerd gebruik van hexaan en ethylmethylketon is verboden halogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen, bevattende twee of meer verschillende halogenen: 2903 7100 00. chloordifluormethaan. 2903 72. dichloortrifluorethanen: 2903 72 00 10. Dichloor-1,1,1-trifluorethaan (CAS RN 306-83-2) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercent. 2903 72 00 90. andere. Koolwaterstoffen Een eerste klasse van organische verbindingen zijn de koolwaterstoffen. Deze organische verbindingen bestaan enkel uit koolstof en waterstof. Er zijn 3 subklasses onder de koolwaterstoffen: alkanen, alkenen en alkynen I. KOOLWATERSTOFFEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN : 29.01 Acyclische koolwaterstoffen : verzadigde: 2901 10 00 : onverzadigde : ethyleen: 2901 21 00 : propeen (propyleen) 2901 22 00 : buteen (butyleen) en isomeren daarvan: 2901 23 00 : buta-1,3-dieen en isopreen: 2901 24 00 : andere: 2901 29 00 : 29.02 Cyclische.

Verband tussen koolstofverbindingen en enkele begrippen

Aromatisch/cyclische koolwaterstoffen - Lenntec

Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen; propeen (propyleen) 24141150. Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen; buteen (butyleen) en isomeren daarvan 24141160. Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen; buta-1,3-dieen en isopreen 24141190. Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen (met uitzondering van ethyleen, propeen-buteen, buta-1,3-dieen. Vind de fabrikant Koolwaterstof 2 van hoge kwaliteit Koolwaterstof 2, leverancier en producten voor de laagste prijzen bij Alibaba.co Soms gaat alles niet helemaal zoals het zou moeten gaan, en brandt voedsel aan. Wanneer het licht aangebrand is, is het doorgaans nog behoudens enkel

Een complexe verzameling van koolwaterstoffen

halogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen, enkel gehalogeneerd met broom en chloor, met fluor en chloor of met fluor en broom ( m.u.v. geperhalogeneerd, chloordifluormethaan, dichloortrifluorethanen, dichloortrifluorethanen, dichloorfluorethanen, chloordifluorethanen, dichloorpentafluorpropanen, broomtrifluormethaan en dibroomtetrafluorethanen 2. Aantekening 3 op hoofdstuk 29 is niet van toepassing op de onderverdelingen van dit hoofdstuk. I. KOOLWATERSTOFFEN, ALSMEDE HALOGEEN, SULFO, NITRO EN NITROSODERIVATEN DAARVAN 2901 Acyclische koolwaterstoffen : verzadigde onverzadigde : ethyleen propeen (propyleen

Niet vertakte alkanen CnH2n+2 homologe reeks Methaan CH4 Ethaan C2H6 Propaan C3H8 Butaan C4H10 Pentaan C5H12 Hexaan C6H14 Heptaan C7H16 Octaan C8H18 Vertakte alkanen 2-methylpentaan 3-methylpentaan 2,3-dimethylpentaan Acyclische onverzadigde koolwaterstoffen Dubbele binding alkeen CnH2n * Drievoudige binding Alkyn CnH2n- 2 Acyclische onverzadigde koolwaterstoffen Met twee dubbele bindingen. - onverzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen: 2903 29 00 - - andere - fluor-, broom- en joodderivaten van acyclische koolwaterstoffen: 2903 31 00 - - ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan) 2903 39 - - andere - halogeenderivaten van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen Koolhydraten zijn koolwaterstoffen met een carbonylgroep en OH-groepen. De chemische reacties zijn dan ook gelijk aan die van de alkanolen, aldehyden en ketonen. Toch zijn de 'gewone' chemische eigenschappen niet zo heel belangrijk. Koolhydraten komen in de natuur veel voor en zijn belangrijk omdat zij deel uitmaken van ons voedsel

Cyclopropan - Wikiwand

2901 29 - Acyclische koolwaterstoffen, onverzadigde

II.6 Eigenschappen van koolwaterstoffen (Mc Murry: p 86-88) Alkanen of paraffinen (parum affinis = weinig affiniteit) lager kokende als oplosmiddelen voor niet-polaire verbindingen: n-pentaan, isoöctaan belangrijkste bron = aardolie en aardgas (methaan) biogas of moerasgas petroleum: complex mengsel van koolwaterstoffen gescheiden via gefractioneerde destillatie 30-200°C: benzine, C5. Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen; propeen (propyleen) Nepiesātinātie acikliskie ogļūdeņraži; propēns (propilēns) stemming. Example sentences with propeen, translation memory. add example. nl 1-methylcyclo-propeen (aan deze werkzame stof zal geen ISO-benaming worden toegekend) EurLex-2. lv 1.

Koolwaterstof - 9 definities - Encycl

Koolwaterstoffen - Verzadigde KWS - Onverzadigde KWS

Acyclische Koolwaterstoffen Bestemd Duitse Vertaling

Alifatische verbinding - Wikipedi

 1. Alkanen kunnen onderverdeeld worden in twee groepen volgens hun moleculaire regelingen; acyclische alkanen (C n H 2n. +2 ) en cyclische alkanen (C n H 2n ). Wat zijn Alkenes? Alkenen zijn de koolwaterstoffen, die een dubbele binding van koolstof- koolstof (C = C) bevatten
 2. Volgens zijn structuur kan men spreken van open (acyclische) of gesloten (cyclische) ketens. Deze kunnen op hun beurt lineair of vertakt zijn. Wanneer de elementen van de verbindingen die worden ingedeeld in koolwaterstoffen, oxygenaten stikstofverbindingen rekening gehouden, onder andere
 3. Acyclische onverzadigde koolwaterstof met één drievoudige binding in het molecuul C | | ——C.

Verband tussen koolstofverbindingen en enkele begrippen

10 : bestemd voor ander gebruik / andere

Waarom hebben cyclische koolwaterstoffen hogere kookpunten dan hun acyclische isomeren? gestart 2015-06-03 23:23:46 UTC. chemie. 3 antwoorden Kan een molecuul een lineaire reeks geconjugeerde pi-bindingen bevatten die 180 graden zijn gedraaid? gestart 2017-12-22 17:51:37 UTC Acyclische koolwaterstoffen In het 5de behandelden we negen stofklassen. De volgende tabel geeft weer hoe de naamgeving en de formulevorming gebeuren. stofklass thermisch kraken van koolwaterstoffen Jerry Cornelis Prof. Dr. Ir. G.B. Marin Prof. Dr. M.-F. Reyniers Promotoren Ir. A. Vandeputte Scriptiebegeleider Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van Burgerlijk scheikundig ingenieur Academiejaar 2006-200

Dit zijn acyclische verzadigde koolwaterstoffen. Bovendien is de algemene formule van paraffines C n H. 2n + 2. Er zijn slechts enkele bindingen tussen koolstofatomen en het molecuul heeft een boomstructuur. Daarom zijn alle koolstofatomen in paraffinische verbindingen sp3-gehybridiseerd Koolwaterstoffen zijn organische verbindingen van uitsluitend waterstof (H) en koolstof (C). 330 relaties Het belangrijkste verschil tussen alkanen en alkenen is hun chemische structuur; alkanen zijn verzadigde koolwaterstoffen met de algemene molecuulformule van C. n H. 2n + 2 en van alkenen wordt gezegd dat ze een onverzadigde koolwaterstofgroep zijn, aangezien ze een dubbele binding tussen twee koolstofatomen bevatten

Afdeling:Scheikunde/Inleiding in de organische chemie

Dendralene koolwaterstoffen hebben de reputatie moeilijk te zijn - het leek erop dat deze moleculen niet gemakkelijk konden worden gemaakt. Een praktische synthese van dendralenes opent ze voor studie en onthult een aantal verrassingen de acyclische en cyclische koolwaterstoffen; d) de producten van de GN-code 2905 11 00 die niet van synthetische oorsprong zijn, indien deze bestemd zijn om als verwarmings- of motorbrandstof te worden gebruikt 20149 Overige organische basischemie . PubliekeCijfers.nl is een product van LiqueFactive, Den Haa

Polycyclische koolwaterstoffen of acyclische koolwaterstofderivaten daarvan Aantekening Ringsystemen die slechts bestaan uit gecondenseerde zesringen met een maximum aantal niet-cumulatieve dubbele bindingen, worden geklasseerd in groep C07C 15\5. [3] C07C 13/32 met gecondenseerde ringe Van acyclische koolwaterstoffen en monofunctionele acyclische koolstofverbindingen met gegeven formule de naam vormen en vanuit de gegeven naam de formule vormen en dit voor:-alkanen, alkenen, alkynen-alcoholen-halogeenalkanen-ethers-aldehyden-ketonen-carbonzuren-esters-amine Deze alifatische koolwaterstoffen kunnen cyclisch of acyclisch zijn. In het geval van cyclische alifatische koolwaterstoffen kan hun alifatische keten sluiten en een ring vormen. Een cycloalkaan (of cyclisch alkaan ) is daarom een verzadigde koolwaterstof die alleen bestaat uit koolstofatomen die zijn verbonden door eenvoudige bindingen die een geringde vorm verkrijgen 2711 Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen: - vloeibaar gemaakt: 2711 11 00 - - aardgas 2711 12 - - propaan 2711 13 - - butanen 2711 19 00 - - andere 2801 Fluor, chloor, broom en jood (jodium): 2801 10 00 - chloor 2801 20 00 - jood (jodium) 2804 Waterstof, edelgassen en andere niet-metalen: 2804 10 00 - waterstof - edelgassen 2901 Acyclische koolwaterstoffen 2901 10 00 - verzadigde 0 A - onverzadigde 2901 21 00 - - ethyleen 0 A . EU/VN/Annex 2-A/nl 406 GN 2012 Omschrijving Basistarief Categorie Opmerking 2901 22 00 - - propeen (propyleen) 0 A 2901 23 00 - - buteen.

 • RWS ammunition ballistic data.
 • Minecraft email veranderen.
 • SimCity BuildIt snel geld verdienen.
 • Vlechten met touw in haar.
 • Universiteit California 1885.
 • PABA grijs haar.
 • Parkstad Limburg Theaters geplande evenementen.
 • De wereld van K3 afleveringen.
 • Camp Rock online kijken.
 • Muzee Scheveningen toegangsprijs.
 • Anteropositie L4.
 • Sunparks.
 • Infrarood thermometer test Consumentenbond.
 • Blog onderwerpen marketing.
 • Economie België 2020.
 • Tuberositas transpositie cwz.
 • Rode panda huisdier.
 • Etensresten 11 letters.
 • Facebook bericht delen op pagina.
 • Chemical part 3.
 • Videoclip modellen.
 • Oud eiken dressoir.
 • Wat is boksen.
 • Carrefour open op paasmaandag.
 • Gülen.
 • Kreeft eten Almere.
 • Kubisme Wikikids.
 • Nico Helden leeftijd.
 • U waarde kozijn.
 • Sauna installeren.
 • ESKIMO PYJAMA ZOMER.
 • Reis cadeau doen.
 • Achtbaan Walibi.
 • PDF Bernoulli.
 • Ruben Bontekoe werk.
 • Rolstoelbasketbal Dames.
 • Agrarische taxatiewijzer 2020.
 • Ontwikkeling zelfrijdende auto.
 • Naketano dames.
 • Ikea BESTA lade handleiding.
 • Gemeente Langedijk grofvuil.