Home

Tien geboden Nieuwe Bijbelvertaling

Tien geboden

In de Nieuwe Bijbelvertaling is gekozen voor het traditionelere 'tien geboden', omdat in het Nederlands 'woord' in het Nederlands niet in de zin van 'uitspraak' gebruikt wordt. In de passage van de tien geboden is sprake van veel meer dan tien woorden. Bovendien gaat het om niet-vrijblijvende regels De module Vertaalaantekeningen van NBV.nl bevat vertaalaantekeningen en achtergrondinfo bij De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV); NBV.nl is een site van het Nederlands Bijbelgenootschap De tien geboden in Exodus 20 en Deuteronomium 5 - Vertaalaantekeningen - NBV.nl - Nederlands Bijbelgenootscha Geboden. De tien geboden worden in de Bijbel niet de geboden genoemd, maar de tien woorden (in het Hebreeuws devarim), de Dekaloog (Exodus 20:1, Exodus 34:38, Deuteronomium 4:13, Deuteronomium 10:4). De tien woorden zijn niet-vrijblijvende raadgevingen van God. God geeft de leefregels nadat Hij het Hebreeuwse volk uit slavernij heeft bevrijd tien geboden. Met de 'tien geboden' wordt verwezen naar de tien belangrijkste voorwaarden die gelden voor Gods verbond met Israël. Ze staan opgesomd in Exodus 20:1-17. Het grootste deel ervan bestaat uit verbodsregels. De tien geboden zijn van zeer groot belang geweest voor de ontwikkeling van de joods-christelijke.

Ja. De tien geboden vertellen ons veel over Gods manier van denken. Als we ze bestuderen, kunnen we er dus veel aan hebben (2 Timotheüs 3:16, 17).De tien geboden zijn gebaseerd op betrouwbare principes die tijdloos zijn (Psalm 111:7, 8).Veel van die principes vormen in feite de basis voor de leringen van wat vaak het Nieuwe Testament wordt genoemd Met de tien geboden of dekaloog worden de leefregels aangeduid die in de Hebreeuwse Bijbel volgens het jodendom en christendom door God via Mozes aan de mensen gegeven zijn. Deze leefregels hebben ook invloed gekregen op samenlevingen waarin een abrahamistische religie dominant werd. De uitdrukking de tien geboden werd voor het eerst gebruikt door Ireneüs en Ptolemaeus Gnosticus onder verwijzing naar de vertaling in de Septuagint van Deuteronomium 10:4. Soms wordt ook de. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 19 Verschijning van de HEER op de Sinai; de tien geboden. 19 1. 19:1 . Num. 33:15 In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2 Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen

De geboden en Wet die door God zijn uitgevaardigd, leerden de mensheid hoe te overleven en reguleerden de handelingen van de mensheid; ze werden het fundament en de criteria waardoor de daden van de mensheid als zondig of zondeloos werden beschouwd, en daarom vormden de tien geboden en de Wet de basis voor de formulering van wettelijke grondwetten van latere generaties, en ze legden de basis. Mozes gooit de stenen tafelen met daarop de Tien Geboden stuk - Rembrandt, 1659 (Publiek Domein - Gemäldegalerie, Berlijn) In de Bijbel zijn twee verwoordingen te vinden van de zogeheten Tien Geboden, namelijk in Exodus 20: 3-17 en in Deuteronomium 5: 7-21. Beide versies staan in de Pentateuch (eerste vijf boeken, ook wel de Torah of 'Wet' genoemd) van het Oude Testament

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 17. 17 1. zijn en zich niet laten omkopen, en geef hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. 22 Zij moeten altijd over het volk rechtspreken. Verschijning van de HEER op de Sinai; de tien geboden. 19 1. 19:1 . Num. 33:15 In de derde maand,. De Tien geboden worden in de Bijbel twee keer opgesomd: in Exodus 20:2-17 en in Deuteronomium 5:6-21. De versies zijn vrijwel gelijk, de laatste is uitvoeriger beschreven. Over de eerste twee tafelen wordt gezegd dat ze niet alleen door God waren gemaakt, maar dat ze ook waren beschreven door Gods vinger , waarmee kennelijk Gods Geest wordt bedoeld (Ex. 31:18; Deut. 4:13; 5:22; 9:10) De tien geboden bevatten basisprincipes voor de omgang van de mens met God en met de medemens. Hieronder volgt bij elk gebod een korte toelichting. 1. 'Vereer naast mij geen andere goden'. In het eerste gebod eist God van het volk dat het alleen hem vereert en geen andere goden. 2. 'Maak geen. Puntig geformuleerde geboden : De tien geboden in een korte en krachtige versie, waarbij ieder gebod op een puntige manier geformuleerd is. Er werd mij verteld dat deze versie afkomstig is van collega H. de Jong. De tien geboden in beeld : De tien geboden weergegeven in plaatjes. Mooi om te laten zien, terwijl de geboden voorgelezen worden De Tien geboden of Tien woorden - ook wel Wet des He(e)ren genoemd - is een verzamelnaam voor een set leefregels die volgens twee grote religieuze stromingen (jodendom en christendom) door God aan de mensen opgelegd zou zijn. Ten bewijze hiervan worden de teksten uit hun heilige boeken (Bijbel, Thora) gebruikt.Deze leefregels hebben een zeer sterke impact gehad op de samenleving

In de GKv Haulerwijk werden recent in een kerkdienst de tien geboden in een nieuwe bewoording voorgelezen, specifiek gericht op jongeren en gemaakt door een tienerwerker uit Putten. Een paar voorbeelden: Tweede gebod: Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kun je een leven leiden Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 18 Jetro geeft Mozes raad. 18 1 Jetro, zijn en zich niet laten omkopen, en geef hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. 22 Zij moeten altijd over het volk rechtspreken. de tien geboden. 19 1. 19:1 . Num. 33:15 In de derde maand,.

Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het tweede boek van Mozes genaamd Exodus ; hoofdstuk 20. Met de Tien Geboden 8 20:8 Ex. 16:23-30 31:12-14 Lev. 19:3 Deut. 5:12-15 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 20:10 Ex. 23:12 31:15 34:21 35:2 Lev. 23:3 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken.Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor. De Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt meervoudsvormen. Het gaat in dit gebod niet om een enkeling, één specifieke zoon of één enkele slavin, maar om alle zonen en dochters en alle slaven en slavinnen van het volk Israël, dat hier toegesproken wordt. In het Nederlands kan in zo'n geval goed een meervoud gebruikt worden

Beschrijving. Bibliotheek van boeken bij den Bijbel, 37. Dit populair wetenschappelijke werk geeft verklaring van de tien geboden en gaat daarbij ernstig in op het vele, dat in deze laatste jaren over de tien geboden is geschreven. Een van de vragen, die de geleerden blijft bezighouden is het probleem van een zogenaamde oer-dec^loog Nieuwe Testament van Visschering (1854 en 1859) De onvrede over de leesbaarheid van de Statenvertaling leidde in de 19e eeuw ertoe dat er meerdere pogingen ondernomen zijn om tot een nieuwe Bijbelvertaling te komen. De vertaling van Visschering kwam hoofdzakelijk in gebruik bij de doopsgezinden De Tien Geboden zijn tien wetten in de Bijbel die God vlak na de uittocht uit Egypte aan het volk Israël gaf. De Tien Geboden zijn in essentie een samenvatting van de meer dan 600 geboden die in de Wet van het Oude Testament staan. De eerste vier geboden hebben betrekking op onze relatie met God Benamingen. Hoewel de benaming 'tien geboden' courant gebruikt wordt, valt bij het lezen van Exodus 20:1-17 op dat de meeste bepalingen niet als geboden, maar als verboden zijn geformuleerd. In de Hebreeuwse grondtekst valt het negatieve partikel לא (lo, 'niet') dadelijk op.. Letterlijk staat er in Exodus 34:28 niet tien geboden maar tien woorden (klassiek/bijbels.

Op Bijbel Online lees je de Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling. Hier vind je inleidingen op de Bijbelboeken, thema's en studies met extra uitleg Zoals het nu is, zal geen mens het huidige artikel Tien geboden zoeken als hij of zij iets over de islamregels wil weten. Als de betreffende regels in de islam toevallig ook Tien geboden heten, kan het huidige artikel hernoemd worden tot Tien geboden (Bijbel); het nieuwe zou dan bijvoorbeeld Tien geboden (Koran) kunnen heten De Bijbel is het heilige boek van het christendom.Het is een van de invloedrijkste boeken ter wereld, het meest verspreide boek ooit en het eerste boek dat werd vervaardigd met de boekdrukkunst.. De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament.Deze zijn samengesteld uit theologisch-bedoelde verhalen, hymnen, allegorische erotica, parabelen en didactische brieven

nieuwe bijbelvertaling - nieuwe bijbelvertaling

Tien 'Kanttekeningen' bij de Nieuwe Bijbelvertaling beschikbaar, in een scala van uitvoeringen. Bij dit gebeuren plaatst ik tien ˋkanttekeningen'. 1. 1. Vertaling 1951 voldoet niet meer . Tot voor kort laat staan een vertaling meer nodig zijn. Zolang we nog daarheen op weg zijn blijven we ook op het gebied van de bijbelvertaling,. 63 Followers, 3 Following, 22 Posts - See Instagram photos and videos from 1001 Spelletjes (@1001spelletjes a. Toen verkondigde Hij u Zijn verbond, dat Hij u gebood te doen, de tien woorden, en schreef ze op twee stenen tafelen. Deuteronomium 4:13. Alzo maakte ik een kist van sittimhout, en hieuw twee stenen tafelen als de eerste; en ik klom op den berg, en de twee tafelen waren in mijn hand Vrij naar de Nieuwe Bijbelvertaling 2004 ; Vereer naast mij geen andere goden. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. Houd de heilige rustdag in ere. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander

Tien geboden of tien woorden? [Ex

 1. De tien geboden die onze HERE God bij de Sinaï aan Israël gaf na de uitleiding uit Egypte, Dit geldt voor de Statenvertalers, maar ook voor bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Er is een aparte commissie aan het werk geweest met de vertaling van de 10 geboden. Deze vertalingen zijn in veel kerken goedgekeurd
 2. In de idiolecte vertaling van P. Oussoren luidt het begin van de Tien Geboden zo: Ik ben de AANWEZIGE, God-overjou, die jou hebt uitgeleid uit het land van Mitsra, uit het diensthuis
 3. Tien geboden, de. Auteur: J. Koole Taal: Nederlands Schrijf een review. Delen. Auteur De nieuwe Bijbelvertaling & Liedboek voor de kerken (1) 14,50. Psalmzingen in de nederlanden van 1 (0) 24,95. Jezus de verborgene 1 (0) 44,95. Kerkgeschiedenis van de graafschap (0
 4. Tien geboden voor kinderen. Druk het blad af, vergroot het zodat iedereen het kan lezen. Of schrijf de regels over op een bord of flap-overvel. Laat de kinderen rustig kijken naar de regels. << Vorig artikel. Volgend artikel >> Artikelen in dit thema Dertigste zondag door het jaar A
 5. 1 De Nieuwe Bijbelvertaling Klaas Spronk Het is inmiddels al weer bijna tien jaar geleden dat De Nieuwe Bijbelvertaling luisterrijk werd gepresenteerd in De Doelen in Rotterdam, waarbij koningin Beatrix de eerste tien verzen van Genesis voorlas. Sindsdien zijn er al meer dan een miljoen exemplaren in uiteenlopende edities van de verkocht. De vertaling is de standaardvertaling geworden in de.
 6. Maar een nieuwe is in de maak: in 2024 moet er een nieuwe Friese Bijbelvertaling zijn. Deelvertalingen Bijbelvertalingen in streektalen zijn er ook, drie volledige vertalingen: de Grunniger Biebel uit 2008, de De Biebel in de Twentse sproake uit 2009, de Stellingwarver Biebel in het Stellingwerfs, dat wordt gesproken in Zuidoost-Friesland, kwam uit in 2010
 7. Grappige moppen over godsdienst en religie.: Een man is zijn fiets kwijt. Hij gaat naar de pastoor en vertelt hem dat zijn karretje naar alle waarschijnlijkheid is gestolen. Daarom vraagt hij de pastoor of hij in zijn preek van aanstaande zondag de tien geboden aan de orde wil stellen. Bij het..

Zij trekken nu voor het nieuwe manifest op met longarts Wanda de Kanter, die in augustus in Zomergasten zei dat er tien geboden zouden moeten komen voor de verpleeghuiszorg. Haar betrokkenheid bij dit onderwerp is persoonlijk van aard, licht De Kanter toe: 'Ik heb het zelf meegemaakt met mijn schoonouders, die in 2018 zijn overleden a. Hij maakte u Zijn verbond bekend, dat Hij u beval te doen, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op twee stenen tafelen. Deuteronomium 4:13. Daarop maakte ik een kist van acaciahout en hieuw twee stenen tafelen uit, net als de eerste; en ik klom de berg op met de twee tafelen in mijn hand de Tien Geboden genoemd. De Tien Geboden zijn belangrijke wetten. Maar ook de vele andere. De tekst in de Nieuwe Bijbelvertaling luidt als volgt (nummers zijn verzen in Exodus 20):. Toen sprak God deze woorden: 'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Tien geboden als bedrijfscode maken TopTech populair bij ondernemers Ze lopen er niet mee te koop maar uitzendbureau TopTech werkt strikt volgens de tien geboden. Werken is roeping en de markt beloont wie hard voor God werkt. 'Ik werk alleen nog met Niese', zegt een - agnostische - klant. UTRECHT, 24 MAART. De filiaalchef vouwt de handen De Tien Geboden zijn belangrijke wetten. Maar ook de vele andere wetten die God de Israëlieten geeft, zijn belangrijk. Eén van die wetten luidt: 'Je moet Jehovah, je God, liefhebben met je hele hart, je hele verstand, je hele ziel en al je kracht.

De Nieuwe Tien Geboden. Met Kerst trekken onze dominees en pastoors nog volop publiek, maar als het kerkbezoek in het huidige tempo blijft dalen, is het over dertig jaar over en uit met het. De Nieuwe Bijbelvertaling in de liturgie1 door Marcel Barnard2 Vraagstelling, opbouw en these van dit artikel Op woensdag 27 oktober werd in De Doelen in Rotterdam het eerste exemplaar van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) aangeboden aan koningin Beatrix, die de eerste tien verzen van Genesis 1 voorlas En deze nieuwe geboden verwijzen naar de perfecte verheerlijking in het leven van Jezus. En Jezus gehoorzaamde de Tien Geboden zowel letterlijk als in de geest. Hij moet ons licht zijn, ons voorbeeld. Toen hij het principe beschreef hoe wij onze naaste moesten liefhebben verklaarde de Apostel Paulus: de liefde is de vervulling der wet

De tien geboden in Exodus 20 en Deuteronomium 5

De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (voorheen Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift) is een Bijbelvertaling die is vervaardigd en wordt gebruikt door Jehova's getuigen en wordt uitgegeven door hun uitgeverij, het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap.De vertaling hanteert de protestantse canon.. De eerste versie in het Engels verscheen in 1961 Mozes zal alles in het werk moeten stellen om zijn opdracht te kunnen vervullen. Deze avontuurlijke animatiefilm vertelt op inzichtelijke en inspirerende wijze het verhaal over de profeet die de Tien Geboden gedicteerd kreeg van God

De Tien Geboden van het Nieuwe Testament. Zowel christenen, als niet-christenen worden vaak overdonderd door de verbiedende aard van de Tien Geboden. Gij zult niet, proclameren zij vaak met een ernstige toon. David Murray wilde het negatieve en angstaanjagende gevoel rondom de Tien Geboden wegwerken De Naardense Bijbel is herzien. In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november 2014 is de herziene versie - Naardense Bijbel 2014 - verschenen, naar de vraag van de lezer op zakformaat.Zo kan de Bijbel ook mee naar de kerk 10 NIEUWE GEBODEN Een aantal geboden is ongewijzigd overeind gebleven, maar voor anderen bleek een nieuwe bewoording noodzakelijk. Hiermee wil ik geen onrecht doen aan de tien geboden die al eeuwen meegaan - en wie leeft volgens de Tenach, Bijbel of Koran hoeft zijn of haar heilige boeken echt niet overboord te gooien De Tien geboden of Tien woorden (Hebreeuws: עשׂרת הדברות (asèrèt hadiwrot), Tien woorden) - ook wel Wet des He(e)ren genoemd - bevatten de tien leefregels die volgens twee grote religieuze stromingen (jodendom en christendom) door God aan de mensen gegeven zouden zijn. Ten bewijze hiervan worden de teksten uit hun heilige boeken (Bijbel, Thora) gebruikt. Deze leefregels. De Tien Geboden zijn in de Bijbel in Exodus 20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21 vastgelegd en bestaan uit de volgende geboden: • U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij. Dit gebod is tegen de verering van andere goden dan de ene ware God

Schilderijen 2006 | Elizabeth de Vaal

De tien geboden van God - EO

De opzet van de dvd sluit aan bij de drie meest gebruikte catechesemethoden binnen de reformatorische kerken: 'Reflector', 'Leren om te leven' en 'Leer ons geloven'. Daarnaast is deze dvd zeker bruikbaar naast andere methoden. De Tien Geboden bevat 11 lessen, een inleiding op de Tien Geboden en een les over elk gebod De Tien Geboden - HET ZEVENDE GEBOD. De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld

De naam die in de nieuwe bijbelvertaling voor God wordt gebruikt, De beleidsmakers hadden kennelijk het derde van de Tien Geboden niet paraat, te vinden in Exodus 20 en Deuteronomium 5 Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen n Biebel in de Twentse sproake, den't ook wal in t kort Tweantsen Biebel wörd eneumd, is ne oawerzetting van n algemenen Biebel, mear in de Tweantse sproake. Hee is in t noajoar van 2009 in zien geheel ebeundeld oet ekömmen.. n Biebel is oonder toozicht van de Stichting Twentse Bijbelvertaling oet de oorspronkelijke talen oawerzat in de Tweantse sproake deur dr. Anne van der Meiden met hölp. Tien stammen geef ik aan jou, 36 11:36 2 Sam. 21:17 1 Kon. 15:4 2 Kon. 8:19 2 Kron. 21:7 en zijn zoon zal ik één stam laten houden, opdat er bij mij in Jeruzalem, de stad die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen, altijd iemand zal zijn die het licht van het koningshuis van mijn dienaar David brandend houdt. 37 Jou zal ik aanstellen tot koning over heel het gebied dat je verlangt 20. De wet der tien geboden. 1 Toen sprak God al deze woorden, zeggende:. 2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, Ex. 13:3. Deut. 5:6. Ps. 81:11. uit het diensthuis, uitgeleid heb.. 3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.. 4 Lev. 26:1. Ps. 97:7. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de.

Gods blauwdruk voor het leven. Een nieuwe kijk op de Tien Geboden (tweedehands) door Seamands, David A., Artikelnummer 0043537, EAN 9789060675588, ISBN 9060675584 Koop je NBV Studiebijbel in de NBG Bijbelshop voor €82,50. De complete Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, inclusief veel extra informatie zoals uitleg, achtergronden en illustraties. Ideaal voor bijbelstudie en als naslagwerk. Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis. Gratis verzending 11-apr-2015 - Deze pin is ontdekt door Christien van Laar. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Aan de vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling is ruim tien jaar gewerkt. Het werk begon in 1993; in 2003 rondde men het vertaalwerk af en vond de eindredactie van de teksten plaats. Tien jaar lijkt lang, maar die tijd was nodig om een goede vertaling te kunnen waarborgen Transcription. 1.De Nieuwe BijbelvertalingKlaas SpronkHet is inmiddels al weer bijna tien jaar geleden dat De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) luisterrijk werd gepresenteerd in De Doelen in Rotterdam,waarbij koningin Beatrix de eerste tien verzen van Genesis voorlas.Sindsdien zijn er al meer dan een miljoen exemplaren in uiteenlopendeedities van de NBV verkocht

De tien geboden worden in de Hebreeuwse Bijbel twee keer opgesomd: in Exodus 20:3-17 en Deuteronomium 5:7-21. Bij het lezen van de weergave in deze opsommingen valt direct op dat het over meer dan tien geboden gaat. In Exodus 20 worden minstens twaalf verboden en twee geboden gevonden, in Deuteronomium 5 zijn het twaalf verboden en drie geboden Nieuwe Testament van Visschering (1854 en 1859) [bewerken | brontekst bewerken] De onvrede over de leesbaarheid van de Statenvertaling leidde in de 19e eeuw ertoe dat er meerdere pogingen ondernomen zijn om tot een nieuwe Bijbelvertaling te komen. De vertaling van Visschering kwam hoofdzakelijk in gebruik bij de doopsgezinden Tien geboden, om te voorkomen dat het een grap zou worden [nl. de 'Meezing-Matthäus']. (Het Parool, 26-2-1999, p. 5) [Mening van een korpschef van politie:] Alle lagen van de samenleving, van leerkrachten tot politici, moeten opnieuw in discussie treden over normen en waarden. Als je dan samen met een nieuwe Tien Geboden komt, prima Boek van de maand De Nieuwe Bijbelvertaling J.J. Burger Eindelijk is hij er: de Nieuwe Bijbelvertaling. Jarenlang heeft het werk geduurd. Onder de titel Werk in uitvoering verschenen reeds drie deeluitgaven De Dode-Zeerollen omvatten een collectie handschriften van circa 850 documenten, waarvan bijna een derde deel bestond uit verschillende handschriften van de Tenach.Deze handschriften zijn ontdekt tussen 1947 en 1956 in een elftal grotten in de buurt van Qumran, een plaats ten noorden van de Dode Zee en ongeveer 12 kilometer ten zuid-westen van Jericho

Zondag 44 van de Heidelbergse Catechismus, met uitgescheven Bijbelteksten in een vertaling van uw voorkeur De Nieuwe BijbelvertalingKlaas SpronkHet is inmiddels al weer bijna tien jaar geleden dat De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) luisterrijk werd gepresenteerd in De Doelen in Rotterdam,waarbij koningin Beatrix de eerste tien verzen van Genesis voorlas.Sindsdien zijn er al meer dan een miljoen exemplaren in uiteenlopendeedities van de NBV verkocht. De vertaling is de standaardvertaling geworden in de. De Tien Geboden in het Nieuwe Testament - Jezus versus Paul. In de onderstaande tabel hebben we een vergelijking van de laatste zes van de Tien Geboden in het Nieuwe Testament met betrekking tot het liefhebben van je naaste als jezelf, zoals geciteerd door Jezus en Paulus De tien geboden, of beter gezegd de tien woorden Gods, zijn daarbij in het hart geschreven van de nieuwe schepping. Van daaruit is het eenvoudig om de echte betekenis van elk van de aan Mozes en Israël gegeven tien geboden te leren kennen. Deze studie is beschikbaar als gratis PDF Lees verder in de PDF. De tien geboden De term Tien Geboden komt in de Bijbel niet voor, er wordt gesproken over de tien woorden die God tot twee keer toe eigenhandig in 2 stenen tafelen heeft gegrafeerd op de berg Sinai. Als Mozes met de eerste tafelen terugkeert ziet hij dat het volk bezig is een een gouden kalf te aanbidden. Hij ontsteekt in woede en smijt de tafelen kapot

Ferdinand Bol: Mozes daalt de Sinaï af met de Tien Geboden

tien geboden - debijbel

Werkvorm voor de deelnemers: De tien geboden in je relatie 1. Lees deze oude geboden over relaties met anderen en onderlijn wat je raakt. Lees die zinnen of woorden nadien voor aan je partner, en vertel erbij waarom het je raakt. 2. Neem je tijd om jouw vijf 'geboden' neer te pennen. 3 De geboden worden genoemd in Exodus 20 (nieuwe bijbelvertaling): quote: 1 Toen sprak God deze woorden: 2 'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 3 Vereer naast mij geen andere goden. Allereerst is de vertaling niet tien geboden maaar de tien woorden De door Jezus geïnspireerde Tien Geboden voor de Nieuwe Tijd zijn een ondersteuning in het leven van nu en de daaraan verbonden veranderingen. Je kunt ze langzaam tot je laten doordringen om de diepgang te ervaren en ze een plaats in je dagelijks leven te geven Bijbelvertaling ('04) Bijbel in Gewone Taal ('14 Deze avontuurlijke animatie film vertelt op inzichtelijke en inspirerende wijze het verhaal over de profeet die de tien geboden gedicteerd kreeg van God. Nederlands Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe producten en aanbiedingen. Volg ons op. Crystal impression tien geboden, Artikelnummer 82258. Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten

Wat zijn de tien geboden? - JW

Algemeen > Grand café. Zie jij uit naar de Nieuwe Bijbelvertaling? << < (6/14) > >> Bumblebee: Een paar voorbeelden van deze site: Matthéüs 5 : 22. AV. 1611: But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall. TY - JOUR. T1 - De tien geboden in nieuwe woorden. AU - Stark, F. PY - 2000/11/17. Y1 - 2000/11/17. M3 - Article. SP - 12. EP - 12. JO - Centraal Weekbla TIEN: 'Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.' Hoe vatte Jezus Christus de 10 Geboden in het Nieuwe Testament samen? Ongeveer 1400 jaar later werden de 10 Geboden in Mattheüs 22 in het Nieuwe Testament opgesomd,. In de Tsjechische taal in de onlangs toenemend aantal bijbelvertalingen. In aanvulling op de Oecumenische Vertalen is niet alleen beschikbaar voor de vertaling en studie te voltooien Tsjechische Bible21, maar ook het Jeruzalem Bijbel, de Bijbel en de Jehovah's Getuigen Het Nieuwe Testament bevat meer geboden dan de Tora! Velen zijn zich er niet van bewust dat er in het Nieuwe Testament meer geboden staan dan de 613 geboden die Joden in de Tora tellen. Er staan ruim 1000 geboden in het Nieuwe Testament en zelfs wanneer we alle doublures eruit halen houden we nog rond de 800 geboden over

Zijn geboden zijn geen zware last (1 Johannes 5:3). Technisch gesproken zijn zelfs de Tien Geboden niet van toepassing op Christenen. Maar negen van de Tien Geboden worden in het Nieuwe Testament herhaald (alle geboden behalve het gebod om de Sabbat in ere te houden) De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), De NBV is ontstaan over een periode van zo'n tien jaar. 4 In Werk in Uitvoering II, 368-369, wordt een terechte nuancering geboden. Ten eerste is er soms twijfel en discussie óf iets een tekstkenmerk is of niet. En ten tweede. Zoekt u De Nieuwe Bijbelvertaling of NBV? Bekijk hier ons aanbod of bij uw Christelijke boekwinkel De Pelgrim uit IJsselmuide

Tien geboden - Wikipedi

Exodus 20 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

De tien geboden nader bekeken De geboden 1 t/m 4 gaan over onze relatie met God. God liefhebben, met alles wat in je vermogen ligt, betekent dat je naast God geen andere goden, van welke aard dan ook, mag vereren. Het tweede gebod ligt in het verlengde hiervan De Nieuwe Bijbelvertaling van 2002: maar streefden ernaar dat het geheimenis van Gods geboden en beloften zo helder mogelijk zou worden die over tien of twintig jaar niet toereikend.

En hoe beïnvloeden de Tien Geboden ons de mensheid precies

Voor de nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) zijn suggesties gebruikt van duizenden lezers. [Lees verder] Teloz: gratis vijf vertalingen van de Bijbel op je schermpje - Reformatorisch Dagblad [Binnenland] 31-08-2020 15:45 - Reformatorisch Dagblad . Maarssen, Provincie Utrecht Nieuwe Bijbelvertaling (NBV, 2004) De Nieuwe Bijbelvertaling verscheen in het najaar van 2004. Het is een oecumenische vertaling, waaraan de belangrijkste Nederlandse kerkgenootschappen hebben meegewerkt. Naardense Bijbel (2004) De Naardense Bijbel betreft een vertaling van de gehele Bijbel door de Nederlandse predikant Pieter Oussoren

Stenen tafelen | GodgelooftinmijWat de Sharia voorschrijft, is dat hetzelfde als de tien

Tien Geboden - Tekst en geschiedenis Historie

Bijbelstudieboeken en bijbelstudie materiaal voor (jong)volwassenen, kringen, vrouwen en meer Men gebruikte de tien geboden als schema bij de catechese van het zedelijk leven en men hanteerde ze als biechtspiegel, waarmee men zijn geweten kon onderzoeken. Eerlijkheidshalve moet men echter vaststellen dat in de dekaloog lang niet alle zedelijke eisen van het Oude en Nieuwe Testament zijn terug te vinden Brian Edwards: De Tien Geboden voor vandaag 'Ga me niet vertellen dat ze nog meer geboden hebben gevonden!' verzuchtte iemand toen hij hoorde over de ontdekking van de Dode Zeerollen in 1948. Een herkenbare reactie in een tijd waarin de Tien Geboden niet bepaald populair zijn

Deurnese IJsberen | De Tien Geboden van dn Eddy

Exodus 18 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Nieuwe Bijbelvertaling of NBV . De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een oecumenische Bijbelvertaling in het Nederlands uit 2004. Deze is naast de Statenvertaling en de NBG 1951 een van de officiële Bijbelvertalingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Klik hier voor het ruime aanbod kinderbijbels van christelijke boekhandel De Pelgrim Toggle navigation. Home; Boekshop. Agenda's, Kalenders en Dagboeken 2021. Agenda's 2021; Kalenders 202 LUTHER EN ZIJN BIJBELVERTALING (oorspronkelijke titel: Luther en de bijbel) Dr. W. J. KOOIMAN VERTALING VAN HET NIEUWE TESTAMENT Hoofdstuk 9 LUTHERS BEHEERSING VAN DE DUITSE TAAL ZIJN METHODE VAN OVERZETTING de Tien geboden en het Ave Maria in he Een nieuwe bijbelvertaling (Veldhuizen, Adrianus van, 1919) (pag. 5) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n Over de tien geboden door Aquino, T. van, EAN 9789021137766, ISBN 9021137763

Back to the roots

De tien geboden zijn het Verbond dat met het bloed van Yeshua/Jezus is bekrachtigd. De Bijbel leert ons dat de Wet van God op ons hart wordt geschreven. Jeremia 31:33 De wet komt tot ons, nadat wij die eerst met ons verstand tot ons hebben genomen, met een innerlijke drang, zo dat je net als David kunt zeggen Ik verblijd mij in Uw geboden, die ik liefheb De huwelijksmetafoor in de Nieuwe Bijbelvertaling 1. Het verbond van de Sinaï, waarbij God de Tien Geboden aan Israël gaf, en van Zijn . volk in ruil vroeg deze te onderhouden,. Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. DailyVerses.net Thema's Inschrijven Willekeurige tekst. DailyVerses.net › Archief › 2020 › November < 1 november 2020 > NBV . Lees Psalm 119 online. Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. Psalm 119:10 wet. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) heeft voor elk bijbelboek een korte inleiding, waarin het karakter van het bijbelboek getypeerd wordt en kort iets wordt gezegd over het ontstaan Nieuwe Bijbel Vertaling: Evangelicalen op tweesprong door B.J.E. van Noort Acceptatie Het wordt tijd om kritisch te kijken naar de acceptatie van de mondelinge tekstoverlevering. Op oudejaarsdag kocht ik op de valreep nog een NBV met deuterocanieke boeken, want zonder was uitverkocht de gids 10 geboden van goed eten Gij zult minder vlees eten, geen eten weggooien en niet diëten: de nieuwe 10 Geboden van Goed Eten We willen goed eten: duurzaam, diervriendelijk, gezond. En we willen lekker eten. Maar hoe? Mac van Dinther neemt de lezer bij de hand in de serie de 10 Geboden van Goed Eten. Redactie 11 november 2015, 18:4

 • Kotler en Keller klanttevredenheid.
 • Kvik prijslijst.
 • KEYMUSIC Sint Niklaas.
 • Ronald Twitter.
 • The One I Love R.E.M. meaning.
 • Instagram foto's afdrukken polaroid.
 • Nieren rugpijn vermoeidheid.
 • Klein kopieerapparaat.
 • MDF snijden.
 • U waarde kozijn.
 • Archimedes Eureka.
 • Sony mdr 1000x support.
 • Patrick Stewart oscar.
 • Mater dei fotos.
 • Koffie zaden kopen.
 • Sukha kleed.
 • Gaatjesbord GAMMA.
 • Agressieve hond.
 • Vintage hoodies Women's.
 • Off White Presto.
 • Air Europa stoelen reserveren.
 • Blackpool FC Stadium.
 • AVA geboortekaartjes.
 • BMW F13.
 • 9th grade belgie.
 • Hippo camping.
 • Camping Aquileia.
 • Vezelcement zaagblad.
 • Motor accessoires Kawasaki.
 • BBG stieren.
 • Horseshoe Bend Arizona.
 • Brachioradialis origo.
 • Walmart Germany.
 • Kraamcadeau met naam, Little Dutch.
 • Gloria Trevi El Recuento De Los Daños.
 • Prinses Amalia.
 • Tumormarkers baarmoeder.
 • No Woman No Cry betekenis.
 • Xbox 360 Elite.
 • IPod Touch 4 hoesje.
 • Winnaar EK 2008.