Home

Immanuel Kant motivatie

Immanuel Kant - Wikipedi

Immanuel Kant was een Duitse filosoof ten tijde van de Verlichting, wiens ideeën een grote invloed hebben uitgeoefend op de westerse wijsbegeerte. Kant wordt wel gezien als de eerste Duitse idealist. Zijn Kritik der reinen Vernunft uit 1781, waarin hij de grondslagen en de grenzen van de menselijke kennis onderzoekt en een eigen epistemologie creëert, wordt als zijn belangrijkste werk beschouwd. De filosoof Arthur Schopenhauer noemde dit werk 'het belangrijkste boek dat ooit in. Immanuel Kant is een belangrijke filosoof van de achttiende-eeuwse Verlichting. Zijn definitie daarvan is klassiek geworden: 'Verlichting is de bevrijding van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft.' Kants motto is sapere aude - durf te denken -, maar tegelijk wijst hij op de grenzen van het verstand De plichtethiek van Kant De Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) heeft een normatieve ethiek. Zijn filosofie heet de plichtethiek. Hij wil niet dat je uit plicht handelt. Je maakt dan zelf geen keuze, maar doet iets omdat je denkt dat het moet. Keuzes die je maakt, maak je omdat jij denkt dat ze nodig zijn. Je motivatie is dan intrinsiek

Kant werd geboren op 22 april 1724 in Köningsberg, Pruisen; het huidige Kalinigrad. Kant heeft zijn hele leven in en rond deze stad gewoond en gewerkt. Kant is van bescheiden komaf: zijn vader was een zadelmaker. Het was dan ook niet vanzelfsprekend dat Immanuel zou gaan studeren Immanuel Kant behoort tot de grote vormgevers van het moderne mensbeeld. Hij bewijst het failliet van de godsbewijzen, om in zijn ethiek vervolgens een ereplaats te geven aan de autonome mens, de mens die zijn morele daden alleen vanuit zichzelf kan verantwoorden. En daarmee deelt hij een mokerslag uit waarvan de echo's tot op vandaag [ Immanuel Kant (UK: / k æ n t /, US: / k ɑː n t /; German: [ɪˈmaːnu̯eːl ˈkant, -nu̯ɛl -]; 22 April 1724 - 12 February 1804) was a German philosopher and one of the central Enlightenment thinkers. Kant's comprehensive and systematic works in epistemology, metaphysics, ethics, and aesthetics have made him one of the most influential figures in modern Western philosophy D e wijsgeer Immanuel Kant (1724-1804) was een van de invloedrijkste filosofen sinds Aristoteles.Hij wordt beschouwd als de eerste Duitse idealistische filosoof en maakte vooral indruk met zijn driedelige werk Kritieken.Het meest bekend was zijn Kritik der reinen Vernunft (1781), de Kritiek van de zuivere rede. Collega-filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860) noemde dit boek 'het.

Immanuel Kant's Moral Philosophy - Simply Explained The world we live in is guided by actions and these actions are defined by our morals and ethics. Philosophers have, for centuries, argued that morality comes from God or some other form of supernatural being 467 quotes from Immanuel Kant: 'We are not rich by what we possess but by what we can do without.', 'He who is cruel to animals becomes hard also in his dealings with men. We can judge the heart of a man by his treatment of animals.', and 'Act in such a way that you treat humanity, whether in your own person or in the person of any other, never merely as a means to an end, but always at the. Kant is in de ogen van Rutten een 'sciëntist' en een 'positivist', die een 'radicale scheiding' tussen geloof en weten verdedigde waarin kennis werd gereduceerd tot het zintuiglijk waarneembare en waarin kennis van het bovenzintuiglijke onmogelijk werd geacht. Kant schreef weliswaar dat hij dit alles deed in naam van geloof Kant zorgde met zijn filosofie voor een revolutie, vóór Kant spraken filosofen over óf objecten óf over onze waarneming hiervan. Kant zei dat juist het punt waar deze twee elkaar ontmoeten van belang is. Levensloop Immanuel Kant werd geboren op 22 april 1724 in Koningsbergen, Pruisen ten tijde van de Verlichting Dit jaar gaat de Spinozalens voor een dode denker naar Immanuel Kant (1724-1804). Filosoof en Kant-liefhebber Thomas Nys spreekt deze week in De Rode Hoed over de Verlichtingsdenker uit Koningsbergen. Voor De Groene koos hij de vijf beste ideeën van Kant

Immanuel Kant - Filosofie Magazin

 1. Verlichting Waarheid boven leugen bij Immanuel Kant. Tim Fransen wijst ons nog eens de weg naar het ware. Gelezen: Volkskrant 1 november 2017 Voor zijn tweede avondvullende show reisde cabaretier Tim Fransen naar Kaliningrad (Koningsbergen), op zoek naar de erfenis van filosoof Immanuel Kant
 2. Was ist die Logik hinter Kants Pflichtethik? Was ist ein guter Wille? Und welche Rolle spielt der kategorische Imperativ? Das soll hier erklärt werden. Ich f..
 3. This suggests that Kant's Copernican turn in metaphysics, in both the theoretical and practical spheres, has the potential to be interpreted in both liberal and conservative directions.. I n a recent piece, Matt McManus called Immanuel Kant the greatest liberal thinker. McManus argued for Kant's liberalism by highlighting two main metaphysical commitments: an overt commitment.

IMMANUEL KANT 107 have at any given time. These factors are variable and contingent, he points out, so they could hardly serve as the basis for universal moral principles—such as universal human rights. But Kant's more funda-mental point is that basing moral principles on preferences and de Get Kant's Groundwork - https://amzn.to/2GxO718 Support my work here - https://www.patreon.com/sadler Philosophy tutorials - https://reasonio.wordpress.com/t.. The categorical imperative (German: kategorischer Imperativ) is the central philosophical concept in the deontological moral philosophy of Immanuel Kant.Introduced in Kant's 1785 Groundwork of the Metaphysic of Morals, it may be defined as a way of evaluating motivations for action.. According to Kant, sentient beings occupy a special place in creation, and morality can be summed up in an.

De plichtethiek van Kant Mens en Samenleving: Filosofi

 1. Categorische imperatief Immanuel Kant (1724-1804) De morele wet van Kant helpt bij het formuleren van een publieke moraal. Wat is het idee? Ons gedrag moeten we volgens Kant ten overstaan van iedereen kunnen verantwoorden. Daarom is bedriegen immoreel. Wat doet het? Preventie van stiekem gedrag. Wat niet algemeen aanvaardbaar is, is moreel dubieus. Wél een [
 2. Immanuel 'the Königsberg clock' Kant was renowned for his strict (and rather austere) daily routines. Having been born in Königsberg in 1724, he never left the small German city, dying there in 1804 aged 79 never having once gone further than the city's limits. Yet despite his somewhat limited empirical knowledge of the world, the intellectual founder of the German Enlightenment had a.
 3. Introduction. The contribution of Immanuel Kant to the modern philosophy made him be considered as one of the greatest and the most remarkable philosophers existed in the 18 th century. His ideas on the transcendental idealism, opposition to skepticism and ideas about metaphysics gained him a niche in the world of philosophy

Immanuel Kant: Een introductie - Filosofisch Café Dordrech

Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Trouw Bibliography Primary Literature. The Cambridge Edition of the Work of Immanuel Kant in Translation has translations into English complete with scholarly apparatus of nearly all Kant's writings. It is probably the best single source for Kant's works in English. Except for references to the Critique of Pure Reason, all references will include the volume number and where appropriate the page. Immanuel Kant probeerde religie een meer eigentijdse betekenis te geven. De Kennisleer van Kant veroorzaakt een radicale scheiding tussen geloof en weten. Zijn ideeën hebben grote invloed gehad op het filosofische denken en op de maatschappij in de twintigste eeuw. Het is daarom interessant stil te staan bij wat Kant dacht over God, religie en.

Immanuel Kant Humanistische Cano

Immanuel Kant on The Thing In Itself and The Free Human

 1. Immanuel Kant: Philosophy of Religion. Immanuel Kant (1724-1804) focused on elements of the philosophy of religion for about half a century─from the mid-1750s, when he started teaching philosophy, until after his retirement from academia. Having been reared in a distinctively religious environment, he remained concerned about the place of religious belief in human thought and action
 2. ded thinker who reconciled divergent strains of thought and influenced every generation of thinkers to come after him. He's best remembered for his moral and epistemological ideas (more on that later), but he also set the stage for the rise of psychology, anthropology, and modern neuroscience
 3. Immanuel Kant stierf op 12 februari 1804, nu precies tweehonderd jaar geleden. Een lange stoet mensen trok langs zijn opgebaarde lijk en bij zijn begrafenis volgden veel burgers van Königsberg de kist. Kühn: «Kant was een van de belangrijkste burgers van de stad geweest
 4. Immanuel Kant blijft origineel Immanuel Kant (Trouw) 'Kritiek van het oordeelsvermogen' van Immanuel Kant is eindelijk in Nederlandse vertaling verschenen
 5. d creates the structure of human experience, that reason is the source of morality, that aesthetics arises from a faculty of disinterested judgment, that space and time are forms of human sensibility, and that the world as it is in-itself is.

Kant, Immanuel (1793). Die Religion innerhalb der Grenzen der Blossen Vernunft Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 mei 2018 om 18:27. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden. Criticisme, genoemd naar het hoofdwerk van Immanuel Kant, De kritiek van de zuivere rede (1781), slaat een brug tussen empirisme en rationalisme. Hoe de werkelijkheid is weten wij niet en kunnen we niet weten. Zij verschijnt ons (empirisch) via de zintuigen, maar gefilterd en aangepast

Immanuel Kant - Duitse Verlichtingsfilosoof Historie

Werkstuk over Immanuel Kant voor het vak filosofie. Dit verslag is op 5 maart 2002 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo Immanuel Kant's categorisch imperatief toegepast op de situatie van dieren: De Duitser Immanuel Kant was de belangrijkste filosoof van de Verlichting en leefde in de 18e eeuw. Hij onderzocht de aard, oorsprong en reikwijdte (grenzen) van kennis en het weten

Immanuel Kant - Immanuel Kant - The Critique of Practical Reason: Because of his insistence on the need for an empirical component in knowledge and his antipathy to speculative metaphysics, Kant is sometimes presented as a positivist before his time, and his attack upon metaphysics was held by many in his own day to bring both religion and morality down with it Immanuel Kant has 853 books on Goodreads with 263409 ratings. Immanuel Kant's most popular book is Critique of Pure Reason Immanuel Kant was born in Königsberg, lived in Königsberg, and never travelled very far from Königsberg—but his mind ranged across vast territories, says Oxford philosophy professor, Adrian Moore.He selects five key texts for coming to grips with the work of the greatest philosopher of all time Kant, Immanuel. Immanuel Kant: Lectures on Metaphysics. Translated and edited by Karl Ameriks and Steve Naragon. The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant, edited by Paul Guyer and Allen W. Wood. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Kant, Immanuel. Immanuel Kant: Theoretical Philosophy, 1755-1770

Immanuel Kant was a German philosopher during the Enlightenment era of the late 18th century. His best-known work is the 'Critique of Pure Reason. Immanuel Kant, 1724-1804,s a German philosopher who is considered the central figure of modern philosophy, woodcut from the year 1882, digital... Title page for the Critique of Practical Reason by Immanuel Kant , German philosopher. German philosopher Immanuel Kant , circa 1790

Immanuel Kant: Anatomizing the Philosopher of Pure Reason Two things fill the mind with ever-increasing wonder and awe, the more often and the more intensely the mind of thought is drawn to them: the starry heavens above me and the moral law within me. - Immanuel Kant . Pause for a second and let that quote wash across your synapses Immanuel kant Zijn filosofie Kant en de verlichting Rationalisme Vs Empirisme Bronnenlijst Volgens Kant kan je verstand en zintuiglijkheid niet van elkaar onderscheiden. Beiden zijn belangrijke bronnen en beiden werken samen in het proces van het opdoen van kennis Lyrics to 'Immanuel Kant' by Monty Python: From Monty Python's 'Live at the Hollywood Bowl' Transcribed by John Daley jdaley@picasso.ocis.temple.edu Immanuel Kant was a real pissant who was very rarely stable, Heidegger, Heidegger was a boozy beggar who could think you under the table, David Hume could out-consume Schopenhauer and Hegel Kant's philosophy is generally designated as a system of transcendental criticism tending towards Agnosticism in theology, and favouring the view that Christianity is a non-dogmatic religion.. Immanuel Kant was born at Königsberg in East Prussia, 22 April, 1724; died there, 12 February, 1804. From his sixteenth to his twenty-first year, he studied at the university of his native city, having.

Immanuel Kant (1724 - 1804) Vrijheid is verantwoordelijkheid Embed Favoriet Afspeellijst. Embed. Kopieer embedcode. Datum 7 april 2015 Leeftijd. 13-15 jaar 16-18 jaar Kijkwijzer Alle leeftijden Duur 02:25 min Bekeken 13.235 Soort Animatie Vak. Mens en maatschappij; Cultuur; Bron. NTR; Immanuel Kant. Immanuel Kant seorang filsuf termasyhur dari Jerman memiliki tiga pokok pemikiran yang harus diketahui terlebih dahulu, dikarenakan pemikirannya begitu original dan terlihat berbeda dari pemikiran para filsuf sebelumnya terutama berangkat dari filsuf Inggris bernama David Hume. Berikut ini pokok pemikirnnya: Panca indera, akal budi dan rasio

Immanuel Kant's Moral Philosophy - Simply Explained

Immanuel Kant, James Wesley Ellington (2001). Prolegomena to Any Future Metaphysics (Second Edition): and the Letter to Marcus Herz, February 1772, p.2, Hackett Publishing 81 Copy quote. Look closely. The beautiful may be small. Immanuel Kant. Inspirational, Beautiful, Looks Immanuel Kant (1724-1804) Duitse filosoof, kopstuk van de Verlichting.Kant was de zoon van een zadelmaker. Hij groeide op in een piëtistisch milieu en verbleef zijn hele leven in zijn geboorteplaats Koningsbergen (Kaliningrad) Immanuel Kant (Keuningsberg, 22 april 1724 - 12 februari 1804) waor 'ne Duutsje filosoof.. Biografie. Kant woort gebore es zoon van 'ne zadelmeker. Vanaaf 1740 sjtudeerde hae aan de universiteit in Keuningsberg, ièrsj theologie, meh al gauw sjtapde hae euver op filosofie en natuurweitesjappe.In 1755 promoveerde hae en woort docent aan de universiteit Immanuel Kant was an 18th-century German philosopher from the Prussian city of Königsberg. Kant was the last influential philosopher of modern Europe in the classic sequence of the theory of knowledge during the Enlightenment beginning with thinkers John Locke, George Berkeley, and David Hume

Immanuel Kant Quotes (Author of Critique of Pure Reason

Imanuel Kant (22. april 1724 — Kenigzberg, 12. februar 1804) je bio rodonačelnik klasičnog nemačkog idealizma i po mnogima jedan od najvećih filozofa svih vremena. Kant je smatrao da ljudski um stvara strukturu iskustva, da je razum izvor morala, da estetika proističe iz sposobnosti nezainteresovanog rasuđivanja, da su prostor i vreme forme naše čulnosti, i da je svet kakav jeste sam. Immanuel Kant var en tysk filosof. Hans tænkning udgør et højdepunkt i oplysningstidens filosofi, og som samtidig afslutter denne epoke og danner indgang til en ny. Immanuel Kant blev født i Königsberg i Østpreussen (i dag Kaliningrad), en driftig, international handelsby, og han kom aldrig uden for Østpreussen. Hans hjem og skolegang prægedes af pietismen

Emanuel Rutten, Contra Kant (boekrecensie) - Taede A

Immanuel Kant: Filosoof Mens en Samenleving: Filosofi

Immanuel Kant (n. 22 aprilie 1724, Königsberg, Prusia - d. 12 februarie 1804, Königsberg, Prusia) a fost un filosof german, unul din cei mai mari gânditori din perioada iluminismului în Germania.Kant este socotit unul din cei mai mari filozofi din istoria culturii apusene. Prin fundamentarea idealismului critic, a exercitat o enormă influență asupra dezvoltării filozofiei în. Immanuel Kant (par Pfenning).jpg 2,028 × 3,030; 1.87 MB Immanuel Kant - transcendental idealism chart PL.svg 2,550 × 2,940; 134 KB Immanuel Kant signature.svg 723 × 273; 20 K Rugadh Immanuel Kant ann an 1724 ann an Königsberg. Bha naoidhnear cloinne san teaghlach. 'S e teaghlach sìmplidh a bh' ann; bha athair a' dèanamh dhìollaidean mar chosnadh. Bha an teaghlach glè chreidmheach, agus bha buaidh làidir aige sin air an fheallsanachd aige

Immanuel Kant - critique of pure reason - Part 1 - YouTubeKantian Duty Based (Deontological) Ethics - Seven Pillars

De vijf beste ideeën van Immanuel Kant volgens Thomas Nys

Immanuel Kant (IFA: [ɪmanuəl kant]; 22 April 1724 - 12 Februarie 1804) was 'n 18de-eeuse Duits-sprekende filosoof in die Pruisiese stad van Koningsberg (Duits: Königsberg, nou Kaliningrad, Rusland).Hy word as een van die mees invloedryke denkers in Europa en van die Verligting beskou.. Sy belangrikste werk is die Kritiek van Reine Beredening (Duits: Kritik der reinen Vernunft), 'n. Immanuel KANT (1724 - 1804) aŭ esperante Kantio estis germana filozofo kaj metafizikisto de Kenigsbergo kiu floris dum la 1780-aj jaroj.Kant estas la respondo al la skeptikismo de Hume kaj li ellaboris la filozofan surbazon de la nova scienca mondbildo.. La ĉefa verko de Kant estas la kritika trilogio: Kritiko de pura racio (1781), Kritiko de praktika racio (1788) kaj Kritiko de kapableco.

Waarheid boven leugen bij Immanuel Kant Leugens

Immanuel Kant (Königsberg, 22. travnja 1724. - Königsberg, 12. veljače 1804.), njemački filozof i geograf. Tvrdi da znanje stječemo i iskustvom i razumijevanjem. Životopis. Rođen je kao četvrto od jedanaestoro djece. Svoj cijeli život proveo je u Königsbergu, tadašnjem glavnom gradu. Immanuel Kant (22. dubna 1724 Královec - 12. února 1804 Královec) byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evroých myslitelů a poslední z představitelů osvícenství.Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii (teorii poznání) a v etice.Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století. 1781, Immanuel Kant (1724-18°4) was recognized by his contempo­ raries as one of the seminal philosophers of modern times -indeed as one of the great philosophers of all time. This renown soon spread be­ yond German-speaking lands, and translations of Kant's work into English were published even before 1800. Since then, interpretations o

Immanuel Kant - Science is organized knowledge

Die Pflichtethik von Immanuel Kant - YouTub

Fealsamh iomráiteach ó Ríocht na Prúise i Ré na hEagnaíochta ba ea Immanuel Kant (22 Aibreán 1724 - 12 Feabhra 1804).. I dteagasc an Idéalachais Tharchéimniúla d'áitigh sé nach raibh sa spás, san am agus sa chúisíocht ach céadfachtaí; tá rudaí iontu féin ann ach ní féidir eolas a fháil orthu Immanuel Kant was een Duitse filosoof ten tijde van de Verlichting, wiens ideeën een grote invloed hebben uitgeoefend op de westerse wijsbegeerte. Kant wordt wel gezien als de eerste Duitse idealist. Zijn Kritik der reinen Vernunft uit 1781, waarin hij de grondslagen en de grenzen van de menselijke kennis onderzoekt en een eigen epistemologie creëert, wordt als zijn belangrijkste werk beschouwd

KANT – Borromeo Seminary

Immanuel Kant: a Conservative Philosopher as Much as a

Immanuel Kant, Critique of Judgment, ed. by Werner S. Pluhar (Hackett, 1987) Immanuel Kant, Prolegomena to Any Future Metaphysics That Will Be Able to Come Forward As Science, tr. by Paul Carus (Hackett, 1977) Immanuel Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals, tr. by James W. Ellington (Hackett, 1993) Secondary sources The history of the life of Immanuel Kant is hard to write, inasmuch as he had neither life nor history, for he lived a mechanically ordered, and abstract old bachelor life in a quiet retired street in Königsberg, an old town on the northeast border of Germany Immanuel Kant - Immanuel Kant - The Critique of Judgment: The Kritik der Urteilskraft (1790, spelled Critik; Critique of Judgment)—one of the most original and instructive of all of Kant's writings—was not foreseen in his original conception of the critical philosophy. Thus it is perhaps best regarded as a series of appendixes to the other two Critiques Immanuel Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals, with On a Supposed Right to Lie Because of Philanthropic Concerns. , trans. James W. Ellington (Indianapolis: Hackett, 1993), 64.

Immanuel Kant: Fresh Prince of Philosophy - Existential ComicsAnschauungsformen und Kategorien (Immanuel Kant) - YouTubeImmanuel Kant: Blibiografía de Kant

Immanuel Kant (lahir di Königsberg, Kerajaan Prusia, 22 April 1724 - meninggal di Königsberg, Kerajaan Prusia, 12 Februari 1804 pada umur 79 tahun). Kota itu sekarang bernama Kaliningrad di Rusia. Dia berasal dari keluarga pengrajin yang sederhana. Ketika Kant masih muda, usaha ayahnya bangkrut. Kehidupan mereka harus didukung oleh keluarga besar orang tuanya Immanuel Kant (1724-1804) 22 oktober 2011 . Aan Kant danken we het idee van de autonome mens; de mens die voor zichzelf denkt, en zich niet onmondig laat leiden door een ander. 'Sapere aude!' schrijft Kant in 1784. Ofwel: 'Durf te denken!' Kant laat in zijn 'Kritiek van de zuivere rede' zien dat er een grens is aan wat we kunnen kennen Immanuel Kant werd op 22 april 1724 als zoon van een zadelmaker geboren in Königsberg (Nederlandse naam: Koningsbergen) in Oost -Pruisen, dat wil zeggen in het uiterste oosten van Duitsland. Kant heeft zijn gehele leven in Koningsbergen gewoond. In schril contrast met de ongebreidelde reisl ust van vele beroemde filosofen vóór hem, heeft. Immanuel Kant (1724-1804) : Wat is Verlichting? (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung, 1784) VERLICHTING is het bevrijden van de mens uit zijn onmondigheid, waaraan hij zelf schuld heeft. Onmondigheid is het onvermogen zijn verstand te gebruiken zonder leiding van een ander

 • Multi Gyn LiquiGel bijwerkingen.
 • Cyathium.
 • Los 40 Radio frecuencia.
 • Mooie achtergronden gsm.
 • Jobe Funtube Binar 2 persoons.
 • Creatine nadelen.
 • Hed Kandi albums.
 • Toegang Tilburg Wmo.
 • HP support chat.
 • Derivatisatie chemie.
 • 2cv onderdelen ede.
 • IKEA ondervloer laminaat 10db.
 • Sinus hersenen.
 • Zalm met roomkaas wrap.
 • Wolverine Logan.
 • Tuned cars for sale.
 • Fendt Overall.
 • Dierenhuiden te koop.
 • Rk doc.
 • Canadese gans overlast.
 • Oranjehotel in verzet.
 • Plaszakje baby waar kopen.
 • Nike Off White release.
 • Metabool betekenis.
 • Foodie fi products.
 • Goudkoorts Klondike.
 • Belmondo kattenbakvulling.
 • Excel eeuwigdurende kalender maken.
 • Sluitring M16.
 • Scheermesje in handbagage KLM.
 • Lacerta agilis.
 • Dresscode Maffia Vrouw.
 • Hoe herken je oedeem bij een zorgvrager.
 • Ouders Online corona.
 • Hostiles moviemeter.
 • Je bent een rund als je met vuurwerk stunt reclame.
 • Schermbloemigen determineren.
 • Euthanasie in het buitenland.
 • Tribute to The Cats Band Acoustic DVD.
 • In de goede zin van het woord betekenis.
 • HTML flag icons.