Home

NHG zwangerschapswens

Zwangerschapswens < 12 maanden: spontane kans op zwangerschap is de eerstvolgende maanden aanzienlijk (na 6 maanden 70%; na 1 jaar 80%; na 2 jaar 90%). Geef bij subfertiliteit voorlichting over: De meest vruchtbare periode bij de vrouw en de frequentie van de coïtus. De rol van leefstijlfactoren (roken, alcohol, drugs) en lichaamsgewicht De NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode geeft per zwangerschapsduur grenswaarden aan voor anemie. De huisarts moet er rekening mee houden dat ook de referentiewaarden voor andere hematologische parameters, zoals ferritine, foliumzuur en vitamine B12, in de zwangerschap afwijkend zijn. 8. 4 Aan vrouwen met zwangerschapswens die werkzaam zijn in de gezondheidszorg of (beroepsmatig) in contact komen met kleine kinderen, kan een vaccinatie worden aangeboden. 6. Ter opsporing van doorgemaakte parvo B19-infectie (vijfde ziekte) Bepalingen. KvK NHG: 4053047. Aan werknemers met een onbekende of seronegatieve immuunstatus wordt aangeboden om bij een daadwerkelijke zwangerschapswens (opnieuw) antistoffen te bepalen. De NVAB adviseert zwangere medewerkers met een onbekende of seronegatieve immuunstatus en de verdenking op een kind of epidemie met erythema infectiosum op de werkplek (school/kinderdagopvang) bij een zwangerschap < 20 weken deze werkplek te mijden zwangerschapswens; vermoeden van een onderliggende oorzaak; De meeste oorzaken van secundaire amenorroe kunnen ook leiden tot oligomenorroe. Amenorroe kan bij zwangerschapswens vragen geven over fertiliteit. Deze standaard heeft raakvlakken met de NHG-Standaarden Subfertiliteit, De overgang en Anticonceptie

Bij zwangere patiënten met hypothyreoïdie die de huisarts zelf behandelt is het volgende beleid van toepassing: verhoog de dosis levothyroxine met 25% zodra een zwangerschap is aangetoond. controleer bij zwangerschap eens in de 4 weken het TSH en de vrije T 4. streef naar een TSH van 1-2 mU/l Bij een zwangerschapswens kan gewoon gevaccineerd worden. In geval van IVF is het advies om de timing met de behandelaar af te stemmen. Het is aannemelijk dat de COVID-19-vaccins BioNTech-Pfizer en Moderna net zoals andere niet levende vaccins, niet in de moedermelk terecht komt. Vaccinatie tijdens het geven van borstvoeding vormt geen enkel. Ik heb diabetes en een zwangerschapswens. Ik heb misschien zwangerschapsdiabetes . Ik wil stoppen met roken voordat ik zwanger word. Deel. Facebook Twitter WhatsApp WhatsApp E-mail Zie ook. Stoppen met roken. Alcohol. Gezonde leefstijl. Overgewicht. Zwanger. Zwanger worden lukt niet

Boek Zwangerschap Vrou

Ook voor beginnende huisartsen is een NHG-lidmaatschap onmisbaar. Voor €299,- heb je een volwaardig lidmaatschap met een enorme hoeveelheid praktische kennis, relevante updates en vele andere voordelen Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. In het FK staan alle in Nederland.

Bespreek uw zwangerschapswens dan eerst met uw huisarts. De huisarts verwijst u vervolgens naar een internist en een gynaecoloog in het ziekenhuis. De gynaecoloog begeleidt alle vrouwen met diabetes tijdens de zwangerschap. Voordat u zwanger bent, vertelt de gynaecoloog u hoe een zwangerschap bij diabetes gaat In het geval van een bestaande zwangerschap zullen de meeste niet-verloskundig actieve huisartsen de zwangere doorverwijzen naar een verloskundige of gynaecoloog na afname van een korte anamnese (zie NHG-standaard Zwangerschap en kraamperiode). Overwogen kan worden om ook tijdens deze anamnese het onderwerp kort aan te kaarten Richtlijnen beschrijven een minimum van zorg te verlenen door een gynaecoloog in gemiddelde omstandigheden. Bekijk de richtlijnen voortplantingsgeneeskunde U vindt hier een overzicht van alle inhoudelijk informatie die het NHG te bieden heeft, inclusief alle NHG-Standaarden. Sorteer op:Relevantie Titel Publicatiedatum. Terug naar het overzicht Laboratoriumdiagnostiek Zwangerschap en zwangerschapswens (LESA)... met een microcytair hypochroom bloedbeeld of persisterende anemie na ijzersuppletie.

Welkom bij ZwangerWijzer! Wil je zwanger worden? Dan is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Of je nu een vrouw of man bent. Het helpt om je kind een gezonde start te geven NHG-Standaarden bevatten richtlijnen voor huisartsen. Zwangerschapswens na eerdere fertiliteitbehandeling Het zal niet vaak voorkomen dat echtparen bij zwangerschapswens voor een tweede kind als eerste bij de huisarts zullen komen indien de vrouw eerder na fertiliteitbehandeling in de tweede lijn zwanger is geworden Je huisarts kan inschatten hoe groot de kans is dat je zwanger wordt in het komende jaar. Zij/hij kijkt naar je leeftijd en de kwaliteit van het zaad van je partner. Is die kans groter dan 40%, dan raden artsen dit aan: Blijf de komende 6 maanden tot 1 jaar regelmatig vrijen Voor vrouwen met een zwangerschapswens is voldoende foliumzuurinname van belang; dit kan worden bereikt via de voeding of met foliumzuursuppletie. Bij vrouwen die eerder een kind met een neuralebuisdefect kregen, komt profylactisch gebruik van hoge doseringen foliumzuur (5 mg/dag) bij zwangerschapswens in aanmerking om de kans op herhaling te verminderen

Subfertiliteit NHG-Richtlijne

 1. der.
 2. ica, systemisch Werking Werkingsmechanisme. De systemische antihista
 3. LIV-Verloskundigen is een verloskundigenpraktijk in Vlaardingen en Maassluis. Zwangerschapswens. Als jullie de wens hebben zwanger te worden en je bent van plan te gaan stoppen met anticonceptie dan zijn er een aantal dingen waar je alvast rekening mee kunt houden
 4. ste 48 uur na het beëindigen van de antibacteriële kuur

Laboratoriumdiagnostiek Zwangerschap en zwangerschapswens

8 tips bij een zwangerschapswens. Word lid. Goede zorg is belangrijk bij diabetes, zeker in deze tijden! Wij blijven ons inzetten voor vergoedingen en de beschikbaarheid van goede zorg en hulpmiddelen. Dat kunnen we niet zonder je hulp. Help jij ook mee? Steun ons Beveel de inname van 400 µg foliumzuur per dag aan vanaf de zwangerschapswens tot op het einde van de 12e week van de zwangerschap. (Grade 1A) ∙ Ontraad routinematig gebruik van ijzerpreparaten. (Grade 1A) ∙ Overweeg vitamine D-toediening bij zwangere vrouwen uit de risicogroepen. (Grade 2B) Welke vaccinaties zijn aanbevolen tijdens de. De NHG-Standaard Amenorroe is herzien. De wijzigingen betreffen vooral de aanvullende diagnostiek: Bij secundaire amenorroe zonder zwangerschapswens kan de huisarts de diagnostiek grotendeels zelf uitvoeren. Bij secundaire amenorroe, ook als amenorroe korter dan zes maanden duurt,. Predictiemodel en stroomdiagram. Bij deze standaard is een predictiemodel ontwikkeld. Hiermee kan de kans op zwangerschap in het komende jaar worden geschat op basis van de duur van de zwangerschapswens, de aanwezigheid van primaire of secundaire subfertiliteit, de uitslag van de CAT, de leeftijd van de vrouw en het percentage bewegende spermatozoën In de NHG-Standaard Preconceptiezorg wordt al aangeraden de bloeddruk te meten en om zwangere vrouwen met pre-existente hypertensie te verwijzen. Bramham K et al. Chronic hypertension and pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis

Wanneer er bij een vrouw met een (Graves') hyperthyreoïdie sprake is van een zwangerschapswens op korte of lange termijn dient altijd overwogen te worden om de hyperthyreoïdie vóór de zwangerschap definitief te bestrijden door middel van behandeling met radioactief jodium of operatie. Hierbij dient bedacht te worden da NHG-Standaarden bevatten richtlijnen voor huisartsen. Dit betekent niet dat de huisarts alle genoemde taken persoonlijk moet verrichten. Sommige taken kunnen worden gedelegeerd aan de praktijkassistente, praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige, mits zij worden ondersteund door duidelijke werkafspraken, waarin wordt vastgelegd in welke situaties de huisarts moet worden geraadpleegd en.

Zwangerschap en zwangerschapswens (LESA - NHG

De informatie over Vaginale afscheiding is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Fluor vaginalis. Laatst herzien op 2 mei 2016 Dee Verwekker: cytomegalovirus (herpesvirus). Besmettingsweg: direct en indirect contact van slijmvliezen met besmette lichaamsvloeistoffen zoals speeksel, urine, sperma, cervixslijm, bloed en moedermelk. Incubatietijd: 4-12 weken. Besmettelijke periode: tijdens de primaire infectie, re-infectie en asymptomatische re-activatie. Vooral jonge kinderen scheiden CMV langdurig in hoge mate uit Foliumzuur is belangrijk voor de vroege ontwikkeling van je ongeboren kind. Maar wat is het precies, en hoeveel hoor je ervan te slikken

Zwangerschap en daarmee uiteraard ook een zwangerschapswens zijn absolute contra-indicaties voor behandeling met Novasure® in verband met een verhoogde kans op extra-uteriene graviditeit en vroeggeboorte.11 Incidenteel zijn zwangerschappen door onvoldoende anticonceptie beschreven. 11,15 De huisarts en gynaecoloog hadden dit Renée helaas niet voldoende uitgelegd Het is aangeraden om de behandeling te individualiseren rekening houdende met zwangerschapswens, menopauzale status, snelheid van groei, comorbiditeit, bilateraliteit en voorkeur van patiënt. 6) > 10. De werkgroep raadt een chirurgische ingreep aan epilepsie, onderhoudsbehandeling Advies. Bij alle vormen van focale (voorheen partiële) epilepsie zijn carbamazepine, lacosamide, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine en valproïnezuur middelen van eerste keus als onderhoudsbehandeling. Middelen van tweede keus zijn brivaracetam, clobazam (alleen als 'add on'), gabapentine, perampanel, pregabaline, topiramaat en zonisamide

Preconceptiezorg NHG-Richtlijne

 1. derde aanmaak van het vrouwelijke hormoon oestrogeen een rol speelt, waardoor het vaginaweefsel en de epitheellaag (de bovenste laag van de huid) van de vagina dunner, droger en
 2. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap, extra-uteriene graviditeit (EUG), graviditas extrauterina of graviditas ectopa is een toestand waarin een vrucht zich buiten de baarmoeder bevindt. Dit kan zeer gevaarlijk zijn, omdat de gebieden buiten de baarmoeder niet geschikt zijn voor een groeiende vrucht
 3. Het zikavirus wordt verspreid in (sub)tropische gebieden door de gelekoortsmug of denguemug. Deze mug komt niet van nature voor in Nederland. De ziekte (zikakoorts) verloopt meestal vrij mild. De meeste mensen krijgen helemaal geen klachten. Wel is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind
 4. Aan werknemers met een onbekende of seronegatieve immuunstatus wordt aangeboden om bij een daadwerkelijke zwangerschapswens (opnieuw) antistoffen te bepalen. Indien bij de zwangere zonder of kort na contact (< 2 weken) IgG-antistoffen tegen parvo B19 aantoonbaar zijn, is zij beschermd tegen vijfde ziekte
 5. Thalassemie is een erfelijke bloedziekte. Het komt van het Griekse woord 'Thálassa' dat 'zee' betekent. De eerste gevallen van thalassemie werden namelijk rond de Middellandse zee ontdekt. Zo'n 100-200 mensen in Nederland hebben thalassemie. Het komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen. Bij thalassemie wordt het hemoglobine niet goed aangemaakt waardoor de rode bloedcellen te snel.
 6. Hedwig Vos, lid van de Raad van Toezicht van het NHG, promoveerde gisteren op het onderwerp Preventie in de huisartsenzorg: gender maakt uit! Ze concludeert dat het belangrijk is dat veel meer gender specifieke preventiemaatregelen worden ontwikkeld in de huisartspraktijk
 7. NHG-Standaard M25. 70% van de vrouwen zwanger geworden, na. één jaar 80% en na twee jaar 90%. 28 Bij vrouwen. ouder dan 35 jaar zijn deze percentages. lager. Het paar wordt geadviseerd terug te. komen voor nadere diagnostiek als zwangerschap. uitblijft gedurende meer dan 12. maanden

Anamnese Naar de tekst van de NHG-Standaard. Exploreer welke vragen bij het paar zelf leven. Neem de items van de vragenlijst met het paar door. Adviseer een zwangerschapswens te melden bij een reizigersadviesgesprek. Vaccineer op indicatie tegen rubella of waterpokken Bij vrouwen die het Polycysteus Ovarium Syndroom hebben (kort: PCOS), groeien er cysten op de eierstokken. Dit kan gevolgen hebben voor de vruchtbaarheid. Daarnaast zijn er meer verschijnselen die bij dit syndroom voorkomen NHG- Standaarden; U bent hier. Home Richtlijnen & praktijk Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA's) LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek. Subfertiliteit (LESA Laboratoriumdiagnostiek) Van het LESA-hoofdstuk Laboratoriumdiagnostiek Subfertiliteit is geen samenvatting beschikbaar

SAMENVATTINGSKAART: WIJZIGINGEN IN NHG STANDAARD DM2 Samenvattingskaart wijzigingen NHG-standaard DM2/mei 2019 1/5 Dit document is gebaseerd op nieuwe informatie en wijzigingen die zijn opgenomen in de herziene versie Richtlijn Diabetes Mellitus type 2 (verder als DM2 aangeduid) van de NHG 2015 (met herzieningsdatum september 2018)

Het doel van deze richtlijn is de onduidelijkheid en onzekerheid over het al dan niet continueren of aanpassen van de dosis van (specifieke) SSRI's tijdens zwangerschap en/of lactatie te verminderen door het geven van informatie en aanbevelingen voor het gebruik van SSRI's in deze periode en voor het beleid met betrekking tot de pasgeborene De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 gaat ervan uit dat je tijdens een gewoon spreekuurbezoek eenmaal per drie jaar de (nuchtere) bloedglucosewaarde bepaalt bij personen ouder dan 45 jaar met een verhoogd risico op onontdekte diabetes of hart- en vaatziekten (zie kader). 1 Amerikaans onderzoek laat zien dat vaker screenen, of op jongere leeftijd screenen, onnodig duur en niet zinvol is. 2. Zwangerschapswens: Het is aanbevolen om vrouwen met een zwangerschapswens aan te raden alcohol te vermijden.De eerste twee weken van de zwangerschap is men zich meestal niet bewust van de zwangerschap en er is geen veilige ondergrens qua alcoholgebruik

Amenorroe NHG-Richtlijne

 1. NHG-Zorgmodule Leefstijl Alcohol (volledige tekst) Kernboodschappen. Huisarts en praktijkondersteuner hebben een belangrijke rol bij de voorlichting over aanvaardbaar alcoholgebruik en de vroegsignalering van problematisch alcoholgebruik
 2. Het moment waarop je stopt met menstrueren heet de menopauze. De gemiddelde leeftijd waarop de vrouw stopt met menstrueren is 51. De overgang is de periode waarin je langzaamaan verandert van vruchtbaar naar onvruchtbaar. Deze periode kan wel 7 tot 10 jaar duren. Bij 1% van de vrouwen begint de overgang al vóór haar 40e jaar. [
 3. Maak hierover al bij een zwangerschapswens goede afspraken met je arts. Bij voorkeur met een internist-endocrinoloog. Nadat de baby is geboren, ga je terug naar de oude dosis schildklierhormoon. Na 6 weken laat je weer je bloedwaarde controleren. Meer lezen over zwangerschap en schildklieraandoeningen

In verwachting. Op deze pagina de In verwachting gedichten en wensjes uit de gekozen categorie In verwachting. Als iemand (eindelijk) in verwachting is dan is dat meestal een blijde gebeurtenis De gezonde zwangerschap De eerste weken van je zwangerschap weet je vaak nog niet dat je zwanger bent. Voor een goede groei van je kind is het daarom belangrijk om gezond zwanger te worden. Dat houdt in: stop met alcohol drinken, slik foliumzuur en vitamine D, mijd sommige producten, eet gevarieerd en zorg voor een gezond gewicht. Meer informatie over alcohol en zwangerschap èn een gratis.

Voer meerdere adressen in, gescheiden door kommas en/of verschillende regels. Onderwerp *. Te sturen pagina Zwangerschap en zwangerschapswens (LESA Laboratoriumdiagnostiek Vrouwen met PCOS hebben vaak meer moeite met zwanger worden. • wat kan je zelf doen om de kans op een zwangerschap te vergroten • medische behandelingen om zwanger te worde De NHG-Standaard Atriumfibrilleren beveelt een PT-INR van 2,5 aan (streefgebied 2,0-3,0). De NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie beveelt een PT-INR van 2,5 aan (streefgebied 2,0-3,5). Verder beleid. Na de start van de behandeling verzorgen de trombosediensten instelling en onderhoud van de cumarine-therapie * In de NHG-Standaard Atriumfibrilleren worden de afkapwaarden in pg/ml aangegeven, echter, volgens internationale afspraken dient er in SI-eenheden gerapporteerd te worden (in dit geval pmol/l).. 3. Bij aanvang van behandeling met orale anticoagulantia Bepalingen. eGFR; Indicatie. Terughoudendheid met het voorschrijven van DOAC's is geboden bij patiënten met een ernstig verminderde.

Gebruik van drugs en anabole steroïden vermindert de kwaliteit van het sperma bij mannen. 20,33 Vrouwen met een BMI 30 worden minder snel zwanger. 22,34 Verdere preconceptionele leefstijladvisering valt buiten het bestek van deze standaard, maar kan wel van belang zijn voor paren met zwangerschapswens. 35 In aansluiting op de mondelinge voorlichting kan de huisarts de NHG-Patiëntenbrieven. Verder beleid. Zie voor de interpretatie van de uitslagen het stroomdiagram.; Bepaal bij een laag normale of licht verlaagde vitamine-B 12-concentratie en een blijvend vermoeden van vitamine-B 12-deficiëntie als oorzaak van de anemie het methylmalonzuur (indien niet beschikbaar, het homocysteine).; Verricht bij vermoeden van hemolytische anemie (verhoogd aantal reticulocyten en verhoogd LDH.

Schildklieraandoeningen NHG-Richtlijne

Risico voor zwangere (zelf) Op termijn ontstaan er mogelijk complicaties van een chronische infectie. Omdat vaak niet bekend is hoelang de zwangere de infectie al bij zich draagt, is het beoordelen van de noodzaak voor een verwijzing op zijn plaats Zwangerschap en zwangerschapswens (LESA Laboratoriumdiagnostiek) LESA Stoornissen in het gebruik van alcohol; LESA Visuele stoornissen bij kinderen en jongeren; LESA Zorg voor kwetsbare ouderen; Landelijke Transmurale Afspraken (LTA's) Multidisciplinaire richtlijnen; NHG-Behandelrichtlijnen; Nuttige websites; Protocolle een zwangerschapswens is. Als er na die tijd geen diabetes type 2 wordt vastgesteld, kan worden overgegaan op driejaarlijkse bepalingen) risicomanagement en de NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2. De nierfunctie wordt gemonitord conform de LTA Chronische Nierschade Zie voor aanpassing van de dosering insuline aan de hand van de bepalingen de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. 5. Jaarlijkse controle Bepalingen. glucose (nuchter) HbA 1c; eGFR; kalium; albumineconcentratie of albumine/creatinine-ratio (urine) Indicatie. Jaarlijkse controle in de stabiele fase

InhoudDiagnostiek diepe veneuze trombose en longembolieBij aanvang van behandeling met orale anticoagulantia1. Diagnostiek diepe veneuze trombose en longembolieBepalingenD-dimeer IndicatieIndien risicoscore niet verhoogd is (eerstelijnsbeslisregel DVT ≤ 3 of Wells regel longembolie ≤ 4).Point of care test (POCT) of in het laboratorium (indien de uitslag dezelfde da Er is geen consensus of vrouwen met subklinische hypothyreoïdie moeten worden behandeld van zodra zij een zwangerschapswens hebben (NHG). Subklinische hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap werd geassocieerd met een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties [toc ]AnamneseDe anamnese bij subfertiliteit bestaat uit het uitvragen van de duur van de zwangerschapswens, het aantal maanden onbeschermde coitus, duur en regelmaat van de cyclus, frequentie van de NHG-standaard (Geneeskunde): Subfertiliteit - M25 | JoH

Contra-indicaties (COVID-19-vaccinatie) - corona

is van een zwangerschapswens tot en met het kraambed leidt, zo is de algemene verwachting, tot een goede uitkomst van de zwangerschap. Zo'n multidisciplinair team bestaat uit een diabetesverpleegkundige of consulent diabetes, diëtist, internist, gynaecoloog, neonatoloog en medisch maatschappelijk werk zwangerschapswens korter dan een jaar bestaat, wordt gesproken van uitblijven van zwangerschap'. Het aantal nieuwe gevallen van subfertiliteit in de huisartspraktijk is circa 2 per 1000 patiënten per jaar. Van alle paren doet ongeveer 10% een beroep op specialistische zorg wegens subfertiliteit

Heeft u reisplannen en een zwangerschapswens? Laat u dan alvast vaccineren. Na een vaccinatie tegen gele koorts, bof, mazelen en rode hond is het beter om de eerste maand niet zwanger te worden. Reizen naar een gebied met malaria, gele koorts of zikavirus wordt sterk ontraden. Vragen over ZIKA en zwangerschap? Lees de berichtgeving op de ZIKA. Diabetes type 2: Ik heb diabetes en een zwangerschapswens. NHG-Thuisarts.nl - NHG-Thuisartssituatie i.p.v. NHG-Patiëntenbrief - Ziektebeschrijving - Folder - 201 Voor patiënten met GORZ en zwangerschapswens gelden dezelfde adviezen als voor patiënten met zwangerschaps-geïnduceerd zuurbranden. Het in acht nemen van bovenstaande adviezen en leefregels geniet de voorkeur boven het continueren van maagzuursecretieremmende middelen. Aangezien er geen aanwijzingen zijn dat dez Subfertiliteit NHG standaard 2010 Bernadet Westrek Huisartsenpraktijk de Watertoren Borne Landelijke Netwerkrichtlijn 2010 samenwerkingverband tussen - het Nederlands Huisartsen Genootschap(NHG) - de Nederlandse. Zij hebben een zwangerschapswens sinds 14 maanden. Anja is 33 jaar

Vitamine D-deficiëntie: Adviseer vitamine D-suppletie aan alle vrouwen met een zwangerschapswens, zeker aan vrouwen bij wie de kans op een tekort groot is (donkere huid, gesluierd, weinig zon-expositie, klachten). Adviseer alle zwangere vrouwen ook dagelijks 10 microgram (400IE) in te nemen Welkom op de website van Bijwerkingencentrum Lareb. Vanaf 25-1-2021 zal er wekelijks een update geplaatst worden van alle binnengekomen meldingen van vermoede bijwerkingen die door deskundigen bekeken zijn

Zwanger worden Thuisart

Problemen met de schildklier kunnen van grote invloed zijn op zwanger worden en de zwangerschap. Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen met TPO antistoffen minder makkelijk zwanger raken en een grotere kans hebben op een miskraam. De schildklierfunctie kan worden getest door middel van bloedonderzoek. Wat doet de schildklier De schildklier is een orgaantje in de [ NHG-Standaard M25. Spermaonderzoek. De kwaliteit van het sperma kan verminderd. zijn door: - een verhoogde temperatuur, zoals een. koortsende ziekte; - blootstelling aan chemische stoffen, zoals verfdampen en bestrijdingsmiddelen. Voorwaarden voor optimale kwaliteit van. het spermaonderzoek: Het sperma dient: - binnen één uur op het.

Stoppen met roken NHG-Richtlijne

Heeft u een zwangerschapswens, zwangerschap of geeft u borstvoeding? Dit is van belang voor de keuze van de medicatie. Ja Nee B1. GEGEVENS BEGELEIDER STOPPEN MET ROKEN / PRAKTIJKSTEMPEL Naam AGB-code zorgverlener Adres Plaats E-mailadres Telefoonnummer B2 Wie ooit waterpokken heeft gehad is beschermd tegen het virus. Wanneer men hier niet zeker van is, dan kan dit door de huis- of bedrijfsarts gecontroleerd worden. Vrouwen die niet beschermd zijn tegen het virus en vanwege hun werk een verhoogd risico op blootstelling lopen kunnen overwegen om voorafgaand aan de zwangerschap zich te laten vaccineren Pijnstillers tijdens de zwangerschap. Tijdens je zwangerschap verandert er veel in je lichaam. Dit kan voor verschillende kwaaltjes zorgen. Denk aan hoofdpijn, rugpijn, bekkenpijn of buikpijn.Buiten je zwangerschap zou je voor deze klachten misschien een pijnstiller innemen

Ik wil zwanger worden Thuisart

- Diagnose T90.023 Diabetes Mellitus type2, gesteld volgens de NHG standaard EN ≥ 18 jaar Exclusiecriteria - Vrouwen met diabetes die een zwangerschapswens hebben of zwanger zijn - Vrouwen met zwangerschapsdiabetes - Diabetes in remissie (> 5 jaar normale glucosewaarden (< 7.0) en HbA1 NHG-Standaard Atriumfibrilleren, 2013. NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie, 2015. Horikx A, Labots-Vogelesang SM, Delemarre J, Van Diermen DE, Eizenga WH, Van Holten-Verzantvoort ATM, Prins AJR, Schul LA, Verheij-Bakker AM, De Vries-Bots AMB, van Balen JAM, Lelie-van der Zande ACAM

Richtlijnen en Praktijk NHG

Daarom dient aan een vrouw in de vruchtbare leeftijd die hypertensie en een zwangerschapswens heeft, geen ACE-remmer te worden voorgeschreven.24 Calciumantagonisten Werkingsmechanisme Van deze groep worden verapamil en nifedipine tijdens de zwangerschap toegepast. 1 Zij remmen de influx van calciumionen door de langzame calciumkanalen in de vasculaire gladde spieren NHG- Standaarden; U bent hier. Home Richtlijnen & praktijk Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA's) LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek. Overgevoeligheid (LESA Laboratoriumdiagnostiek) Deze samenvatting is geactualiseerd in januari 2021 ten opzichte van de versie van 2018 Hebben jullie een kinderwens? Voor je zwanger wordt kun je veel doen om je kind een gezonde start te geven. Vul de vragenlijst in en krijg advies

Ik heb zwangerschapsdiabetes Thuisart

NHG- Standaarden; U bent hier. Home Richtlijnen & praktijk Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA's) LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek. Neonatale icterus (LESA Laboratoriumdiagnostiek) Deze samenvatting is aangepast in 2021 ten opzichte van de versie van 2017 InhoudDiagnostiek en opsporing van diabetes mellitus type 2Risico-inventarisatieDriemaandelijkse controleDriemaandelijkse controle (meermalen daags insuline)Jaarlijkse controle1 InhoudTer uitsluiting van immunodeficiëntie of leukemieDiagnostiek mononucleosis infectiosa1. Ter uitsluiting van immunodeficiëntie of leukemieBepalingenleukocyten leukocytendifferentiatie Indicatie Bij verergering van de klachten na 1 week.Bij uitblijven van verbetering na 2 weken (of na 10 dagen bij aanwezigheid van forse klierzwelling, erosies of ulceraties) NHG- Standaarden U bent hier Home Richtlijnen & praktijk Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA's) LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostie

Prognostisch Model - Kansberekening spontane - NHG

NHG- Standaarden; U bent hier. Home Richtlijnen & praktijk Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA's) LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek. Stabiele angina pectoris (LESA Laboratoriumdiagnostiek) Deze samenvatting is geactualiseerd in juni 2020 ten opzichte van de versie van 2006 NHG- Standaarden; U bent hier. Home Richtlijnen & praktijk Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA's) LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek. Diarree (LESA Laboratoriumdiagnostiek) Deze samenvatting is geactualiseerd in juni 2020 ten opzichte van de versie van 2015 NHG- Standaarden; U bent hier. Home Richtlijnen & praktijk Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA's) LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek. Controle op geneesmiddelentherapie (LESA Laboratoriumdiagnostiek) Samenvatting Controle op geneesmiddelentherapie Op zoek naar informatie over hypogonadotroop hypogonadisme (HHG)? Lees meer over deze aandoening bij het Radboudum Zorg door de huisarts. De huisarts stelt de diagnose diabetes mellitus type 2 op basis van de NHG standaard DM2.. De huisarts geeft de patiënt in het HIS de ICPC-codering T90.02, registreert het hoofdbehandelaarschap (huisarts, internist of geen programmatische zorg) en importeert de patiënt in het KIS

Uw specialisten bij het uitblijven van een zwangerschap. Wij begeleiden u met uw kinderwens. Bel ons op ☎ +31 (0) 71 56 90 10 NHG- Standaarden; U bent hier. Home Richtlijnen & praktijk Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA's) LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek. Vitamine D-deficiëntie (LESA Laboratoriumdiagnostiek) Samenvatting Vitamine D (Eerste versie mei 2018). NHG-Standaard M25. De leeftijd waarop de menopauze wordt vastgesteld. heeft een grote mate van overeenkomst. tussen moeders en dochters. Oorzaken van een. vroege menopauze zijn heterogeen en merendeels. onbekend [Van Asselt 2004a]. Vrouwelijke. familieleden van mannen met het fragiele-Xsyndroom. hebben een hogere kans op een menopauze. voor het.

 • Kosten plastische chirurgie aftrekbaar.
 • Baby los staan.
 • Vakantiehuis Ameland 8 personen.
 • Hotmail nieuw.
 • Rainbow Six Siege server status.
 • Weetjes Neptunus.
 • Hobby horse.
 • Ford tuning.
 • Les 11 letters.
 • AC Milan 2010.
 • Affliction Warlock enchants.
 • Slechte middelbare scholen.
 • Gouden Armband Heren Rolex.
 • Goedemorgen Donderdag zon.
 • Hartje uit foto snijden.
 • CSS tooltip.
 • Laurent kind.
 • Overkapping op maat laten maken Douglas.
 • Lunch Gent terras.
 • Breuk wiskunde.
 • Maden kopen op zondag.
 • Oralmedic review.
 • Mini Bull Terrier.
 • Piepschuim bol 10 cm.
 • Teisseire Mix and Go AH.
 • Sophie Turner Willa Jonas.
 • Brees dialect.
 • Elzenhaag kopen.
 • Kledingmaten kind.
 • Honda Hornet cb600f.
 • Tuned cars for sale.
 • Kruidencarrousel IKEA.
 • Gemeente Brielle rijbewijs verlengen.
 • Medion TV blijft op standby.
 • Formule 1 uitslag.
 • Kruising Portugese waterhond.
 • Honeywell thermostaat wifi.
 • Uitgeverij Leopold manuscript.
 • Honeywell thermostaat wifi.
 • PSV Phoxy dag 2020.
 • Antibacteriële zalf zonder recept.