Home

Indicatie epiduraal

De indicatie voor een epiduraal is pijnstilling tijdens de ontsluitingsfase van de bevalling. Het doel is altijd een goede pijnbestrijding bij intacte mobiliteit te bereiken. Anders worden de voordelen van de epiduraal qua pijnbestrijding met de geïnduceerde bijwerkingen betaald Epiduraal Bij epidurale anesthesie krijgt u een injectie in uw rug op de hoogte van de plek waar u geopereerd wordt. Op die plek brengen we meestal ook een infuusslangetje in waarmee we tijdens en na de operatie extra verdovingsvloeistof kunnen toedienen. Omdat de verdoving ook de zenuwen naar de blaas kan verdoven, krijgt u een blaaskatheter

Toediening van lokaal anesthetica, systemisch of epiduraal, aan patiënten die abdominale chirurgie ondergaan, reduceert de kans op ileus in de postoperatieve fase vergeleken met de systemische of epidurale toediening van opioïden bij een vergelijkbare postoperatieve pijnbehandeling (Liu et al., 1995; Jorgensen et al., 2001; Moore et al., 1998) Een epiduraal katheter kan namelijk naast het gevoel ook de kracht iets verminderen. Boven een ontsluiting van 5-6 cm is er eigenlijk geen indicatie voor een epiduraal katheter meer. Alternatieven zijn injecties met pethidine met tussenpozen of een door de zwangere zelf te bedienen pijnpomp (PCA-pomp) die dan meestal remifentanil (een ultrakortwerkend opiaat) bevat en vrijwel continu te gebruiken is Bij epidurale en spinale pijnbestrijding wordt het pijnstillende medicijn via een zeer dunne kunststof katheter in de ruimte met de ruggenmergvloeistof (spinale ruimte) of de ruimte daaromheen (epidurale ruimte) gebracht. Uw arts gaat tot deze vorm van pijnbestrijding over als andere pijnstillers de pijn onvoldoende tegengaan, of bij u veel.

Epidurale anesthesie tijdens de bevalling is nooit zonder risico's. Er is altijd kans op complicaties en bijwerkingen. Bekijk hier het overzicht Voordelen plaatsen epiduraal katheter Er zijn geen evidente bewezen voordelen van een epiduraal katheter m.b.t. verbetering van postoperatieve mortaliteit (1,2), morbiditeit (2), en een indicatie gesteld worden voor epidurale pijnbestrijding. Contra-indicaties Absoluut: • Infectie in het punctiegebied of in de directe omgevin Epidurale pijnbestrijding (ruggenprik) Er zijn twee soorten pijnbestrijding met een ruggenprik: de epidurale pijnbestrijding en de spinale anesthesie (verdoving). Epidurale pijnbestrijding wordt ook wel peridurale pijnbestrijding genoemd. Bij een natuurlijke bevalling wordt vaak epidurale pijnbestrijding gegeven

bupivacaïne vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Gezien het indicatiegebied zal de toepassing van bupivacaïne uitsluitend beperkt blijven tot de kliniek. Indicaties. Lokale infiltratie-anesthesie, perifere zenuwblokkade, epidurale en intrathecale anesthesie bij operatieve ingrepen (incl. keizersnede), als postoperatieve pijnbestrijding Naast pijnbestrijding voor operatieve doeleinden wordt epidurale katheterisatie steeds vaker toegepast voor bestrijding van langdurige en ernstige pijn. Met de toenemende duur van de katheterisatie neemt de kans op infectieuze complicaties eveneens toe. De belangrijkste infectieuze complicatie van epidurale katheterisatie is het epiduraal abces Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe

Bij een epiduraal hematoom is er sprake van een bloeduitstorting (hematoom) tussen het harde hersenvlies en het schedelbot. Het hoort eigenlijk onder traumatisch hersenletsel mèt een bloeding. Bij dit hoofdtrauma barst de schedel waarbij een (slag)ader onder het bot scheurt en gaat bloeden Indicaties tot behandeling. Door een ongeval of door slijtage van de wervelkolom kunnen na verloop van tijd zenuwpijnen ontstaan. Die ontstaan door druk op of irritatie van de zenuwen die vertrekken vanuit de wervelkolom Contra-indicaties. eerder opgetreden trombocytopenie met nadroparine; actieve bloedingen of meer kans op hemorragische diathese door stollingsstoornissen, behalve bij gedissemineerde intravasculaire stolling (DIC); bloedverlies uit de tractus digestivus bijvoorbeeld door ulcus pepticum; hemorragisch cerebrovasculair accident; ernstige hypertensie Epiduraal •Epiduraal hoort bij de centrale zenuwblokkades: INVASIEF. •Geeft een segmentale anesthesie met een sensitief en motorisch blok. •De hoogte en de intensiteit van het blok wordt bepaald door: -het geprikte niveau: tussen L2-L3 en L4-L5 -de concentratie en hoeveelheid lokale anestheticu

Epiduraal blok Mag als bekend worden beschouwd. Paravertebraal blok Prik in de rug, net naast de middenlijn. Toepasbaar voor enkelzijdige pijn, katheter mogelijk. Zeer volledige pijnstilling, thoracaal vergelijkbaar in effect als multiple intercostaal-blokkades. Indicatie onder meer mammachirurgie. CSE (combined spinal-epidural indicaties, keuze van het opiaat en de dosering De epidurale of intrathecale toediening van morphinomimetica is een tweede keuze bij toediening van opiaten. De methode komt alleen in aanmerking indien bij per os toegediende opiaten onvoldoende pijnstilling wordt verkregen, en (of) er te veel bijwerkingen optreden Een epiduraal katheter Een epiduraal katheter is een dun flexibel kunststof slangetje dat wordt ingebracht tussen de ruggenwervels tot in de zogenaamde epidurale ruimte (zie afbeelding). Via de katheter worden pijnstillers (meestal morfine en een verdovend middel) in de epidurale ruimte ingebracht. Hierdoor kan de pijn afnemen Epiduraal hematoom links temporaal met een communitief fracuur van het os temporale & multipele aangezichtsfracturen (blanco CT hersenen in hersensetting & botsetting). Intracerebrale bloeding Betreft een bloeding in het hersenparenchym, ook wel bekend onder de term intra-axiale bloeding

Spinale en epidurale anesthesie - Radboudum

 1. Epiduraal katheters worden geplaatst voor pré-, per- en postoperatieve pijnbestrijding, maar ook voor pijnbestrijding in de verloskunde of bij patiënten met chronische pijn of pijn ten gevolge van kanker. Deze cursus geeft je kennis en inzicht die nodig zijn om veilige zorg te kunnen geven aan patiënten met een epiduraal
 2. Epiduraal katheters worden geplaatst voor pré-, per- en postoperatieve pijnbestrijding, maar ook voor pijnbestrijding in de verloskunde of bij patiënten met chronische pijn of pijn ten gevolge van kanker. De epiduraal katheter zal na verloop van tijd verwijderd moeten worden
 3. der dan twee weken) Er drie of meer perifere aders geschikt en beschikbaar zijn om aan te prikken . Contra-indicaties. Verlamd lichaamsdeel

Complicaties epidurale pijnbehandeling - Richtlijn

Op indicatie van de arts wordt er soms tevens 2 ml lidocaine 2% in de epidurale ruimte achtergelaten. Op de plaats van de injectie wordt een pleister geplakt, deze mag u na een paar uur verwijderen. De behandeling duurt doorgaans ongeveer 5 minuten. Het resultaat is pas na enkele dagen te beoordelen Indicatie Uitstralende pijn in de benen. Anticoagulantia Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Gelieve dit zeker vooraf te bespreken met uw huisarts of verwijzende arts. Verloop Voor iedere behandeling wordt een infuusslotje geplaats. In geval van een. mg Promethazine gegeven. Dit is bij elke zwangere op indicatie en in overleg met de gynaecoloog. Aansluitend vindt er 30-45 min CTG registratie plaats. Epidurale analgesie: Bij wens tot epidurale analgesie overlegt de klinisch verloskundige met de anesthesist. Een epiduraal wordt geplaatst op de verkoever door de anesthesist met hulp van ee Een epiduraal hematoom is een, meestal arteriële, bloeding tussen schedeldak en dura, die ontstaat na een ongeval. Indicatie voor CT voor een of meer van de volgende criteria Positief voorspellende waarde (%) Anamnese waargenomen bewustzijnsverlies > 5 minuten

Richtlijnen beschrijven een minimum van zorg te verlenen door een gynaecoloog in gemiddelde omstandigheden. Zij hebben een adviserend karakter Epiduraal infuus; Epidurale intrathecale toediening; Communiceren in dezelfde taal. Zorgverleners wisselen steeds meer gegevens met elkaar uit. Omdat ze verschillende codestelsels gebruiken om contra-indicaties vast te leggen, is er één Nationale Contra-Indicaties en Voorzorgenlijst ontwikkeld Epidurale infiltratie is voor de behandeling van nek- en/of rugpijn. Tijdens de behandeling spuit de arts een ontstekingsremmer met lokaal verdovingsmiddel of fysiologisch zout in de epidurale ruimte Deze e-learning is bedoeld voor verpleegkundigen die betrokken zijn bij verzorging en verpleging van patiënten met een epiduraal katheter. Deze e-learning is bedoeld als nascholing. Dit is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van de handeling. Hiervoor moet u ook een praktijktoets doen. Onderwerpen Relevante Anatomie, Indicaties. Contra-indicaties, risico's en complicaties.

Wanneer neuraxiale anesthesie (spinale/epidurale anesthesie) of een spinale/epidurale punctie wordt uitgevoerd, lopen patiënten die behandeld worden met antitrombotische middelen ter preventie van trombo-embolische complicaties risico op het ontwikkelen van een epiduraal of spinaal hematoom dat kan leiden tot langdurige of permanente verlamming Profylactisch: Tijdsinterval 10-12 uur tot spinaal/epiduraal mogelijk is; Therapeutisch: In principe zijn epiduraal en spinaal gecontraindiceerd. Indien toch harde indicatie: interval > 24 uur (NB. dit geldt ook voor de 2 dd dosering nadroparine). De eerst volgende gift dient tenminste > 24 uur na de epiduraal of spinaal punctie te worden gegeven Een epiduraal abces is zeldzaam (circa 1 : 10.000 ziekenhuisopnamen). Een spinaal epiduraal abces presenteert zich typisch met rug/nekpijn, koorts en neurologische uitval. Vooral in de vroegere stadia zijn de symptomen vaak minder specifiek, zoals alleen koorts of malaise Home Antimicrobiële profylaxe Profylaxe bij chirurgische indicaties Profylaxe neuromodulatie Epiduraal. Profylaxe neuromodulatie - 'Epiduraal' inbrengen en/of vervangen lead: 1e keuze: cefazoline: éénmalig: 2000 mg: i.v.-gevolgd door: cefazoline-1000 mg: i.v. 6, 12 en 18 uur na de ingreep

Verloskundige epiduraal - Wikipedi

 1. Epiduraal. Bij epidurale anesthesie wordt de verdovende medicatie gegeven via een dun slangetje dat in de epidurale ruimte (vet- en bindweefsellaagje dat het vlies rondom de spinale holte omgeeft en beschermt) wordt geplaatst. Het slangetje wordt aangesloten op een medicijnpomp, waardoor continu medicatie wordt afgegeven
 2. Op deze manier leert u wat de indicaties, contra-indicaties en complicaties kunnen zijn bij het inbrengen, verzorgen en verwijderen van een epiduraal katheter. leerdoelen: Algemee
 3. der makkelijk naar de aorta. Lees meer over aortaklepstenose
 4. Dagelijks wordt een groot aantal operaties uitgevoerd in medische klinieken. Chirurgische interventie is onmogelijk zonder geschikte anesthesie, dat wil zeggen anesthesie is noodzakelijk, anders is het ondraaglijk om dergelijke pijn te verdragen. Er zijn veel soorten anesthesie. In het artikel zullen we begrijpen wat epidurale anesthesie is, in welke gevallen het kan worden gebruikt, of er.
 5. ogen activator (rt-PA; alteplase) van patiënten met een herseninfarct: Voor vrijwel alle contra-indicaties geldt dat deze relatieve contra-indicaties zijn. De contra-indicaties dienen af te worden gewogen tegen de mogelijke voordelen van behandeling met rt-PA
 6. Indicaties: * akute of subacute thoracale pijn (= pijn in de bovenrug) met pijnuitstraling naar de voorzijde van de borstkas of naar de buik ten gevolge van discushernia's, die onvoldoende reageert op conservatieve therapie (ontstekingsremmers, spierontspanners, kinesitherapie) * pijn ten gevolge van arthrose met druk op de zenu
 7. derde kracht in -Been / benen -Arm / armen Intra spinale.

Pijnbehandeling epidurale en spinale pijnbestrijding AV

Veneuze trombo-embolie in de zwangerschap en postpartum periode Inleiding Zwangerschap en kraamperiode vormen risico verhogende momenten voor VTE door zwangerschap-geassocieerde veranderingen in de stolling. Deze veranderingen zijn o.a. verhoging van plasmaspiegels van stollingsfactoren (factor II, VII, VIII, X, v Willebrand Factor), verlaging van proteïne S, APC resistentie, fibrinolyse. Epiduraal niet toedienen bij ernstige stoornissen in de bloedstolling, actieve degeneratieve zenuwaandoeningen of verhoogde intracraniële druk. De injectie 20 mg/ml is gecontra-indiceerd bij porfyrie, bij ernstige auriculo-ventriculaire afwijkingen met een indicatie voor een pacemaker en bij ongecontroleerde epilepsie Na epiduraal gebruik zijn misselijkheid, braken, sedatie, urineretentie, jeuk (vooral bij jonge patiënten na een hoge dosis) en ademhalingsdepressie gemeld. Bijwerkingen retard tabletten: Zeer vaak (> 10%): sedering, licht gevoel in het hoofd, onvaste gang, obstipatie, misselijkheid.

Bijwerkingen van epidurale anesthesie - Ziekenhuis

Contra-indicaties Een klassieke (verticale) incisie, drie of meer sectio's in de voorgeschiedenis of een uterusruptuur in de voorgeschiedenis worden als de drie contra-indicaties voor een vaginale baring na een sectio beschouwd. Bij een klassieke incisie is het risico op uterusruptuur 2-9% Hierbij worden indicatie voor de antistolling, afwijkingen op de CT en de toestand van de patiënt in overweging genomen. (subduraal/epiduraal hematoom, intracerebraal hematoom, contusiehaard), SIADH, tension penumocephalus, insulten, overlijden. Een recidief SDH treedt op bij 8-37% Doel van de incidentie van epiduraal hematoom karakteriseren bij postoperatieve spinale patiënten, om het effect van chemische trombose te beoordelen op het risico van epiduraal hematoom. SAMENVATTING VAN DE ACHTERGROND GEGEVENS: De precieze indicaties en / of tijdstip van antistolling op trombo-embolische profylaxe na spinale chirurgie zijn niet duidelijk Morfine: Toepassingen, contra-indicaties en bijwerkingen Morfine is een door de arts voorgeschreven pijnmedicijn van de opiaatfamilie. Deze krachtige opioïde pijnstiller werkt direct op het centrale zenuwstelsel om het gevoel van pijn te verminderen

Observatiepunten en complicaties bij katheterisatie Natuurlijk zijn er ook diverse aandachtspunten, observatiepunten en complicaties die kunnen optreden bij een blaaskatheterisatie • Indicatie: aneurisma M. Coiling van een aneurysma • Indicatie: aneurysma, wanneer clipping niet mogelijk is door de moeilijke bereikbaarheid via chirur-gische weg (deze procedure gebeurt in het ZOL). N. Trepanatie • Operatieve doorboring van de schedel om de hersendruk te verminderen. • Indicatie: - Epiduraal hematoo Overwegen neurochirurgische decompressie (indicatie neuroloog/neurochirurg) Controles met EMV-score elke 15 minuten bij vermoeden op snelle achteruitgang (zoals bij epiduraal hematoom), bij chronisch subduraal hematoom per 1 tot 2 uur Epiduraal geen verhoogde kans op sectio Bij uitdrijving niet horizontaal Lopen tijdens ontsluiting Indicatie: wanneer er geen tijd is voor spinaal of niet meer mogelijk is, bijv. verhaking, Haemodynamische instabiliteit Contra indicaties voor locoregionaa

Contra-indicaties voor een lumbaalpunctie . Een lumbaalpunctie is niet aangewezen in geval van neurologische symptomen. Dan is beeldvorming het belangrijkste onderzoek. Ook wanneer men een verhoogde druk in de hersenen vermoedt, mag er geen lumbaalpunctie gebeuren omdat de kleine hersenen dan ingekneld kunnen geraken Goede analgesie is essentieel! In principe zal dit middels een thoracale epiduraal (EDA) zijn; alleen op indicatie zal hier vanaf geweken worden (zie hiervoor het protocol van de Anesthesiologie). Bij elke twijfel over effectiviteit de werking (laten) beoordelen I.k.b.: varken en kalf 90 dagen 250 ml Fendigo Alamycin 10% / REG N 7637 UDA Werkz.st.: Oxytetracycline 100 mg/ml Doeldier: rund,schaap Wachttijden: Alfacaine 2% Adrenaline / Reg N 1475 UDD Indicatie: epiduraal-anaesthesie, inf iltratie-anaesthesie, oppervlakte anaesthesie Werkz.st.: adrenaline: 10 microgram/ml, lidocainehydrochloride: 20 mg/ml.

Epidurale pijnbestrijding (ruggenprik) - Ziekenhuis

Patiëntenfolders. Folders Regionaal Pijncentrum → Epidurale injectie → Plexus coeliacus blokkade, (blokkade zenuwnetwerk bovenbuik) → Facetdenervatie, blokkade van de facetgewrichten → Spinale pijnbestrijding (pijnbestrijding via wervelkanaal) → Zenuwbehandeling bij aangezichtspijn → Stellatumblok (Onderbreking van de zenuwknoop in de hals) → Behandeling van een zenuw in de. kennen van de indicaties van onderstaande geneesmidddelen, extra's kennen die aangeduid zijn door gm bij diabetes actrapid® oplossing voor sc-injectie of iv-Aanmelden Registreren; Verbergen. M13 geneesmiddelenlijst 1819. Geneesmiddelen die te (beperkt) te kennen zijn binnen de opleiding Vroedkunde Daarom kan de epidurale injectie afhankelijk van de indicatie, over dit gehele traject gebeuren: ter hoogte van de lendenen (lumbaal), borst (thoracaal), nek (cervicaal) of heiligbeen (caudaal). Het doel van de epidurale injectie is dat de medicatie die gebruikt wordt zorgt voor een afname van de prikkeling van de zenuwbanen Epiduraal injectie Epiduraal injectie Indicatie Indicatie • Pijnklachten verminderen of zelfs laten verdwijnen. • Wanneer de pijnklachten niet reageren op andere vormen van toediening van pijnstillers (bijvoorbeeld tabletten of injecties). • Om vast te stellen of pijn kan verminderen door eventuele zenuwblokkades. Ligging Liggin De verloskundige epiduraal is een vorm van pijnbestrijding tijdens de bevalling. Het wordt ook wel ruggenprik genoemd. Bij een verloskundige epiduraal wordt een slangetje in de rug ingebracht na lokale verdoving van de huid met behulp van een holle naald, waar het slangetje doorheen kan. Door het slangetje worden medicamenten toegdiend, waarbij met name plaatselijk verdovende middelen en.

bupivacaïne Farmacotherapeutisch Kompa

Een bloeding in de epidurale ruimte. Dit is de ruimte tussen de schedelbeenderen en het harde hersenvlies (dura mater). De oorzaak is meestal een trauma. Epidurale bloedingen zijn berucht omdat ze vaak ook na een symptoomvrij interval (vooral binnen de eerste 24 uren) plots ernstige bewustzijnsstoornissen en zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben Indicatie CT schedel/hersenen gesteld maar om logistieke of andere redenen nog niet verricht; Indien een subduraal, epiduraal of intracerebraal hematoom wordt gevonden, moet er een aanvullend beleid bepaald worden. Dit beleid wordt in eerste instantie bepaald door de neuroloog Indicatie. Een ruggenprik wordt onder meer om de volgende redenen gedaan: Om hersen- en ruggenmergvloeistof te verkrijgen voor onderzoek. Om de druk in de schedel of het ruggenmerg te meten of te verlagen. Om geneesmiddelen of contrastvloeistof toe te dienen. Voor verdoving van het onderlichaam en de benen - Solu-Cortef mag niet door middel van een ruggenprik (epiduraal) toegediend worden. - De algemene condities om bijnierschorshormonen (glucorticosteroïden) niet te gebruiken en de voorzorgsmaatregelen die gelden bij het gebruik van systemische glucorticosteroïdtherapie zijn ook van toepassing van Solu-Cortef Informatie over uw blaaskatheter Als u niet meer goed kunt plassen, is soms een blaas- katheter nodig. De blaaskatheter helpt urine af te voere

Indicatie voor MRI: indien PET-CT niet binnen 24 uur plaats zal vinden en/of als er oordeel nodig is iom neuroloog/neurochirurg over anatomische situatie Microbiologie: Bloedkweek: positief in 50-70% van de gevallen, lager bij iatrogene/postoperatieve spondylodiscitis, hoger bij koort Epiduraal / Sleeve 1 Indicatie: • Lumbago • Sub-acute radiculaire pijn. • Plaats bepaling. • Wervelkanaalstenose. -L1-L2-L3-L4 • Wervel inzakking. • Herpes Zoster. Complicatie • Vagale reactie. • Allergische reactie. -Cortico's / lokaal anestheticum • Verminderde kracht in -Been / benen -Arm / armen Intra spinale toediening - Indicatie: centrale neuropathische pijn - Proefperiode minstens 3 weken - Patiëntenevaluatie: effect van de behandeling moet resulteren in: - > 50 % pijnvermindering - Verbetering van de sociale en fysieke parameters - Vermindering gebruik pijnmedicatie - Betere slaapkwaliteit - Levensduur geïmplanteerde batterij moet minstens 24 maanden bedrage Indicaties. bij reeds geopereerde rugpatiënten, voorkeur bij aanwezigheid van spinale stenose. Voordelen. Depo-Medrol komt terecht in de anterieure Epidurale ruimte Wat is: Epidurale Ruimte? De epidurale ruimte bevindt zich in het wervelkanaal. Hij wordt begrensd door de wervels en het harde hersenvlies De term epiduraal verwijst naar de plaats waar het proces is geconcentreerd, en dit woord moet worden ontcijferd, omdat het anatomische formatie vermeldt - een solide (in het Latijn - dura) omhulsel van het ruggenmerg (hard betekent sterk, deze schaal is sterk, maar flexibel). Het voorvoegsel epi betekent hierboven

Deze lijst is gebaseerd op de KICK-protocollen van Vilans. Let op: Vilans geeft deze lijst al een tijd niet meer uit. De voorbehouden handelingen zijn natuurlijk in de wet BIG aangegeven. Deze lijst geeft hooguit een indicatie van wat als risicovol gezien kan worden, maar heeft verder geen zeggingskracht en wordt niet meer door Vilans [ In het Erasmus MC ligt het Geboortecentrum Sophia. U kunt zonder medische indicatie bevallen in onze verloskamers, met uw eigen vertrouwde verloskundige.Het Geboortecentrum Sophia is een bijzondere samenwerking tussen Kraamzorg Rotterdam, het Erasmus MC en diverse verloskundigen In CWZ Nijmegen kunt u terecht bij neurologie en neurochirurgie voor onderzoek en behandeling van een lineaire schedelfractuur of schedelbarst Epiduraal toegediend sufentanil kan zowel vroege als vertraagde ademhalingsdepressie veroorzaken; de patiënt ten minste twee uur na toediening bewaken. Bij postoperatieve ademhalingsdepressie kan op geleide van de reactie 0,1-0,2 mg naloxon i.v. worden toegediend; zo nodig na 2-3 min herhalen tot gewenst effect intreedt

Ruggenprik (epiduraal) De ruggenprik is voor pijnstilling de meest krachtige methode en is niet beschikbaar in het Geboortecentrum, maar op de medische verloskamers. Omdat de ruggenprik zo goed pijnstillend werkt, zitten er helaas ook de meeste nadelen of risico's aan In functie van de oorzaak, de kliniek, de locatie, de voorafbestaande algemene toestand en ouderdom van de patiënt, de grootte van de bloeding en het al dan niet gebruiken van bloedverdunnende middelen kan een operatieve ingreep al dan niet geïndiceerd zijn

Epiduraal Vooral bij langdurige baringen voordeel boven Remifentanil. • Voordelen: - Werkt binnen 15 minuten - Zeer effectieve pijnstilling - 90-95% tevredenheid - Nauwelijks complicaties voor het kind • Nadelen: - Beschikbaarheid Niet op elk tijdstip - Complicaties Duraperforatie (zeldzaam) - Bijwerkingen Tensiedalin Patiëntenfolders. Folders Nefrologie → Dialysecentrum Bernhoven → Eten en drinken op het dialysecentrum → Shunt - Heterologe shunt (shunt van kunststof) → Shunt - Autologe shunt (shunt van het eigen bloedvat) → Richtlijnen voor patiënten met een ongetunnelde centraal veneuze lijn → Richtlijnen voor patiënten met een getunnelde centraal veneuze lij Afhankelijk van de aard van de ingreep en de medische toestand van de patiënt kan een spinale anesthesie voorgesteld worden. In principe kan elke operatie onder het nivea Infuusbehandeling (epiduraal en intrathecaal, katheter) Verwisselen medicatiecassette plus toedienings-systeem bij spinaalkatheter (CADD-legacy™ PCA-pomp model 6300) VH x x x Verzorgen intrathecaal/epiduraal katheter x x Verwijderen van een epiduraalkatheter x x Infuusbehandeling (Hypodermoclyse

Epiduraal hematoom / Traumatisch hersenletsel / Soorten

Alles wat u moet weten: wat is een corticosteroïd injectie, het effect, bijwerkingen. Veel reumatische aandoeningen gaan gepaard met pijnlijke ontstekingen in de gewrichten.Meestal worden door de arts NSAIDs voorgeschreven om de klachten te verminderen. Er kan ook gekozen worden voor een corticosteroïd injectie Dagprogramma Zorg en behandeling op de IC en MC bestaat uit veel activiteiten bij of met de patiënt. Zo is de IC-verpleegkundige regelmatig bij de patiënt voor controles van patiënt, monitoring en apparatuur, bloedafname en verzorging De plaatsing van de epiduraal katheter verliep ongecompliceerd. Ter preventie van veneuze trombo-embolieën kreeg patiënte subcutaan 5.000 IE LMWH 5,5 uur na plaatsing en vervolgens elke 12 uur. 45 uur na plaatsing bleek er sprake van motorische uitval van beide benen

Epidurale infiltratie UZ Leuve

Waar kun je bevallen? Wanneer je zwangerschap zonder al te grote problemen is verlopen, kun je zelf kiezen waar je wilt bevallen. De verloskundige begeleidt jou op de plek die jij fijn vindt en waar jij het beste denkt te kunnen ontspannen − Sufenta dient niet epiduraal toegediend te worden in combinatie met geneesmiddelen of bij medische omstandigheden die zelf een contra-indicatie zijn voor epidurale toediening. − Gelijktijdig gebruik van MAO-remmers, of binnen 2 weken na het staken van het gebruik van MAO-remmers. − Hypovolemie, hypotensie

Video: nadroparine Farmacotherapeutisch Kompa

Er kunnen problemen ontstaan bij het verwijderen van een blaaskatheter zoals afknippen katheter, ballon loopt niet leeg, beschadiging door afklemmen, als de ballon vast zit De plaatsing van de epiduraal katheter verliep ongecompliceerd. Ter preventie van veneuze trombo-embolieën kreeg patiënte subcutaan 5.000 IE LMWH 5,5 uur na plaatsing en vervolgens elke 12 uur. 45 uur na plaatsing bleek er sprake van motorische uitval van beide benen. Alle eerdere controles lieten geen aanwijzingen voor motorische uitval zien Waakinfuus op indicatie Geen epiduraal of spinale analgesie als VWF <50% Geen intramusculaire injecties: actief nageboortetijdperk door oxytocine iv bij VWF <50% Geen medicamenteuze tromboseprofylaxe, evt. steunkousen. Pas na overleg met hematoloog fraxiparine starten

Loco-regionale verdovingstechnieken - Nursin

Vervolgens wordt, bij onvoldoende pijnstilling of het bestaan van contra-indicaties (of juist een specifieke indicatie), overgegaan naar de volgende stap. Uiteraard kunnen, Bij deze stap wordt ook gebruik gemaakt van morfine, een sterkwerkend opioïd, maar het wordt nu epiduraal of intrathecaal toegediend. Acute pijn/postoperatief ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas 2014 ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 17 nov 2014; AstraZeneca BV, SmPC Naropin 0,2% (RVG 18437) 25 oktober 2013, www.cbg-meb.n Binnen Amphia zorgen wij er voor dat moeder en kind bij elkaar kunnen verblijven, als de zorg dit toelaat. Indien het pasgeboren kind met een medische indicatie in het ziekenhuis verblijft kan ook de moeder bij ons blijven. Als de moeder ook een medisch indicatie heeft worden de kosten voor moeder en kind volledig vergoed

MEDISCHE INDICATIE Diagnose Medicatie Dosering Toedieningswijze subcutaan perifeer centraal poort anders, nl epiduraal/ spinaal Bestaat de kans dat de infuuspomp wordt ingezet in de buurt van iemand met chemotherapie of resistente bacteriën zoals MRSA? ja nee Ga verder op de achterzijde van dit formulier Medische indicatie Risicoselectie Een verloskundige is alleen bevoegd om een normale (fysiologische) zwangerschap en bevalling te begeleden. Zij is er voor opgeleid om te onderscheiden wanneer iets nog normaal is, of wanneer er een verhoogd risico ontstaat en complicaties zich (zouden kunnen) voordoen MEDISCHE INDICATIE Diagnose Medicatie morfine dormicum overig, namelijk Dit Startpakket epiduraal 2001938 - SP INF PS EPID CASSET CADD SOLIS/PCA Bestaat de kans dat de infuuspomp wordt ingezet in de buurt van iemand met chemotherapie of resistente bacteriën zoals MRSA INDICATIES Voor gebruik bij: • Infiltratieanesthesie bij paarden, runderen, varkens, schapen, honden en katten • Geleidingsanesthesie bij honden en katten • Epiduraal anesthesie bij runderen, schapen, varkens en honden CONTRA-INDICATIES Niet gebruiken bij: • shock • dieren met cardiovasculaire aandoeninge

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Infuusbehandeling perifeer infuus 100 f Spuit het oplosmiddel in de flacon met het medicijn; laat de naald + spuit in de flacon zitten. g Wacht tot het medicijn geheel is opgelost. Houd hierbij de zuiger van de spuit ingedrukt Welke bijwerkingen heeft morfine? Mensen met kanker, maar ook anderen die hevige pijnen lijden krijgen vaak morfine om de pijn te verzachten. Morfine haalt ook daadwerkelijk de pijn weg of gedeeltelijk weg, maar heeft ook bijwerkingen Chronisch subduraal hematoom Het ontlasten van een bloeduitstorting via een gaatje in de schedel Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen

Epidurale of intrathecale toediening van opiaten wegens

Als het kind echter binnen twee uur geboren zal worden, zal de arts in verband met de gezondheid van de baby het niet meer toedienen. Mocht de verloskundige denken dat het problemen gaat opleveren, kan er een middel worden toegediend dat de werking van pethidine tegengaat De Rugpoli is een zelfstandig behandelcentrum gespecialiseerd in diagnose en behandeling van klachten van houdings- en bewegingsapparaat in het bijzonder van de wervelkolom Doe ademhalingsoefeningen en oefen ook houdingen, massages en andere dingen die je kunnen helpen beter met de pijn om te gaan. Herhaling zorgt ervoor dat tricks beter blijven hangen. Regelmatig horen we van vrouwen die bevallen zijn dat ze tijdens de bevalling alles wat ze tijdens hun cursus geleerd hadden op het moment suprême vergeten waren Disclaimer. Kun je niet inloggen? Het wachtwoord is alleen bekend bij de organisatie waar je werkt. Vraag een collega naar het wachtwoord en/of de gebruikersnaam

 • Hond uit de Boefjes.
 • DNB register.
 • Apotheken in Suriname.
 • Ligt betekenis.
 • Zijden blouse mannen.
 • Bak Spelletjes Gratis.
 • Emailadres Outlook.
 • Welke kleur kies jij liedje.
 • Mazda 3 AutoWereld.
 • Camping de Kleine Wolf activiteiten.
 • Open Active Directory Users and Computers.
 • Symbool envelop smartphoto.
 • Autosomale hit betekenis.
 • VDA kraamzorg wanneer bellen.
 • Donder naam betekenis.
 • Verloop Tweede Wereldoorlog.
 • Ac/dc back in black nummers.
 • De Buitenplaats Geldermalsen.
 • 98 zuurstof in bloed.
 • Mbo voor autisten.
 • Veerluizen bij kippen.
 • Garam masala AH.
 • 2e gesprek ervaringen.
 • Bon Cop Bad Cop IMDb.
 • T Mobile Mobiel internet.
 • VDA kraamzorg wanneer bellen.
 • Haar te wit na blonderen.
 • Sprookjesfiguren namen.
 • Snowpiercer seizoen 1.
 • Verlaten huis te koop.
 • Gevulde appelsien.
 • Koude serre.
 • Urbex locaties Utrecht.
 • Military boekelo live results.
 • De langste neus ter wereld.
 • Sleutelhanger met foto graveren.
 • Mooie achtergronden gsm.
 • Muizen op zolder huurwoning.
 • Soay schapen gedrag.
 • Rubio Monocoat Natural.
 • La Marina Benidorm.