Home

Bewaarlijst Brussel

ANDERLECHT - erfgoed

Wettelijke vrijwaringsmaatregelen — Patrimoine - Erfgoe

 1. urban.brussels Directie van het Cultureel Erfgoed Kunstberg 10-13, 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 432 83 00 E-mail: stedenbouw-erfgoed@urban.brussels Web: erfgoed.brussels Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Tel.: +32 (0)2 346 40 62 Fax: +32 (0)2 346 40 62 E-mail: kcml@gob.brussels Web: www.kcml.irisnet.b
 2. Surf naar www.mytax.brussels, het nieuwe platform van Brussel Fiscaliteit, voor een snellere behandeling van uw dossier onroerende voorheffing.. De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden,), die u jaarlijks moet betalen
 3. g 10-09-2019 12.
 4. Momenteel zijn er in het Brussels Gewest al meer dan vijfduizend opmerkelijke bomen in een inventaris opgenomen, allen opgespoord via luchtfoto's door de Directie Monumenten en Landschappen. Daarvan zijn er in totaal 27 bomen op een bewaarlijst geplaatst en 75 bomen definitief beschermd

DE BEWAARLIJST ALS MONUMENT VAN DE GEVELS I DE BEDAKING EVENALS HET ATELIER ACHTERAAN HET GEBOUW ' GELEGEN VOGLERSTRAAT 17-17A TE SCHAARBEEK De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed, inzonderheid de artikels 7 en 8 i Op voorstel van de Minister van het Brussels in Brussel Contact h (infohomegrade.brussels ) aadpl www.homegrade.brussels . h ormatiec v enov Brus ht Gwes. h eerst v ( vrijwaar) t eglement pr enov. Concrete vragen over werken aan een gebouw dat is beschermd of ingeschreven op de bewaarlijst Contact Dm restauratieurban.brussels Gemengd In onderzoek Gewest Wetstraat 91-105 1040 Brussel Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit) (in voorkomend geval, eveneens het/de type(s) van handelingen en werken bedoeld in punten 1 tot 13 aankruisen Tijdschriften ZACZEK, S.J., Siège Social de la S.A. La Royale Belge à Bruxelles in acier-stahl-steel, revue Internationale des applications de l'Acier dans la Construction, Extrait du n°3, mars 1971. DETHOSSE, G., Acier Corten et Verre teinté à la Royale Belge in L'Oeil, Revue d'Art, 191, novembre 1970. l'immeuble de la Royale Belge in Maison d'hier et d'aujourd'hui. Hoofdzetel in Brussel. Herman Teirlinckgebouw Havenlaan 88 bus 5 1000 Brussel. 02 553 16 50 of info@onroerenderfgoed.be. Regionale diensten in de vijf provincies Antwerpen. Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 53 2018 Antwerpen. 03 224 62 10 of antwerpen@onroerenderfgoed.be. Brugge. Jacob van Maerlantgebouw Koning Albert I-laan 1.2.

Vrijwaring — Patrimoine - erfgoed

 1. brussels hoofdstedeldk ge'vest besluit van de regering van het brussels hoofdstedelijk gewest houdende opening van de procedure tot inschrining op de bewaarlijst als monument van de voorgevel van het foruni gelegen gentsesteenweg 42-46 te sint­ jans-;\t!olenbeek. bekn'opte beschr.ijving en motivering vaj.'f het belal~g volgens het artikel 2.
 2. De Beeldentuin, naast het Museum voor Oude Kunst aan de Regentschapsstraat in Brussel, is een groen ruimte die natuur en kunst combineert. Er staan heel wat merkwaardige bomen (lindebomen, robinia's, esdoorns, platanen...), terwijl er ook een collectie standbeelden van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te bezichtigen is, onder meer 'La Rivière' van A. Mazillol, een 'Baigneuse' van E.
 3. Gelet op het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikelen 210 §6 en 211; Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004 houdende instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de italiaanse hartbladige els (Alnus cordata) gelegen op de hoek van d
Tilia sp, Brussel, Begraafplaats van Laken () | Inventaris

 1. Ingeschreven op de bewaarlijst 13 juli 2006. ID [nl] 2978 Afmetingen. Gemeten op een hoogte van 1, 50 m, heeft de stam een omtrek van 422 cm (gemeten in 2013). De plataan is een veel voorkomende boomsoort in Brussel, zowel langs wegen als aan pleinen en in openbare parken, zoals in dit geval
 2. gsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit) (in voorkomend geval, eveneens het/de type(s) van handelingen en werken bedoeld in punten 1 tot 13 aankruisen) Effectenversla
 3. g (ca. 1905-1930) met re
 4. g lopend is, of de handelingen en werken al dan niet betrekking hebben op de delen van het goed ingeschreven op de bewaarlijst of beschermd, of die het.
 5. Deze boom is beschermd sinds 27 maart 2014. Deze boom is opgenomen in de wettenschappelijke inventaris sinds 24 oktober 2011. Gemeten op een hoogte van 1, 50 m, heeft de stam een omtrek van 436 cm (gemeten in !!annee!!). (Fagus sylvatica f. purpurea, Rode beuk, Brussel, Groenejagersveld, 38
 6. ister
 7. g te vragen voor het gebruik van cookies. Door op 'Ok, ik snap het' te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website zoals omschreven in onze Algemene voorwaarden, zoals functionele cookies om een juiste werking van deze site mogelijk te maken, b.v. uw bewaarlijst, analytische cookies van Google Analytics om de.

Deze boom is beschermd sinds 27 maart 2014. Deze boom is opgenomen in de wettenschappelijke inventaris sinds 24 oktober 2011. Gemeten op een hoogte van 1, 50 m, heeft de stam een omtrek van 387 cm (gemeten in !!annee!!). (Fagus sylvatica f. purpurea, Rode beuk, Brussel, Groenejagersveld, 38 Stedenbouw In onderzoek Gewest Prins Leopoldsquare 59 1020 Brussel . Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit) (in voorkomend geval, eveneens het/de type(s) van handelingen en werken bedoeld in punten 1 tot 13. Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 HOOFDSTUK III. - De bewaarlijst. Afdeling 1. - Het inschrijven op de bewaarlijst en het opleggen van bijzondere behoudsvoorwaarden (art. 210-213) Afdeling II. - Gevolgen (art. 214-219) Afdeling. Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als monument. Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 september 1998 worden ingeschreven op de bewaarlijst als monument, omwille van hun artistieke en historische waarde, de straatgevel en de bedaking van de voormalige « Magnéto Belge » en de volgende delen van het interieur : de montagehal en de technische lift.

ven op de bewaarlijst, beschermde bomen of bomen die het voorwerp uitmaken van een beschermingsprocedure door de Directie Monumenten en Landschappen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelij De Directie Monumenten en Landschappen staat in voor de uitvoering en de opvolging van vrijwaringsdossiers (bescherming en inschrijving op de bewaarlijst). Deze informatie betreft enkel de goederen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn In het stedenbouwkundige jargon verwijst 'unieke' vergunning naar de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning met betrekking tot het beschermde erfgoed; m.a.w. naar de vergunningen voor een beschermd goed, een goed dat op de bewaarlijst werd geplaatst of waarvan de procedure voor de bescherming of de plaatsing op de bewaarlijst op dat moment loopt Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 1998 worden ingeschreven op de bewaarlijst als geheel, omwille van hun historische, esthetische, sociale en volkskundige waarde, de Migerodegang en de gevels en bedakingen van de gebouwen, gelegen Habermanstraat 4A-6-8-10 en Broyèrestraat 2, te Anderlecht, bekend ten kadaster te Anderlecht, 4e afdeling, sectie B, 4e blad.

Hoeveel merkwaardige bomen zijn - ibsa

 1. derd met 90 %, met een
 2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat het ontwerp van gezoneerde gewestelijke stedenbouwkundige verordening goedkeurt voor de peri- - gebouwen die ingeschreven zijn op de bewaarlijst : het gebouw aan de Wetstraat 65; - beschermde gebouwen : het gebouw aan de Wetstraat 70, he
 3. 1° elk goed behorend tot het onroerend erfgoed dat volledig of deels beschermd of ingeschreven is op de bewaarlijst, in de zin van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening dat deze begrippen invult ; 2° hoofdzakelijk worden gebruikt als woning en niet worden verhuurd, of uitsluitend worden gebruikt als voorziening inzake scholen.
 4. g' (gemeenzaam het 'klasseren' genoemd) en het 'inschrijven op de bewaarlijst'
 5. Portaalsite voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Bevat een overzicht van het geïnventariseerde, vastgestelde en beschermde onroerend erfgoed. Zowel bouwkundig erfgoed, landschappen, archeologisch erfgoed als varend erfgoed komen aan bod
 6. Welke nieuwe stedenbouwkundige inlichtingen gelden in Brussel? dinsdag 7 mei 2019 De Brusselse Regering kondigde het bij de start van deze legislatuur al aan in haar beleidsverklaring: om de stedenbouwkundige wetgeving leesbaarder en eenvoudiger te maken zou het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (BWRO) worden aangepast

Het CBR-gebouw staat definitief op de bewaarlijst Rudi

Brussels Wetboek) legt, samen met de eraan gekoppelde toepassings-besluiten, de bevoegdheden en samenstelling van de Commissie vast. bewaarlijst, moet voor elke ingreep een zogenaamde 'unieke vergun-ning' worden aangevraagd (een eenmaking van de vroegere erfgoed Dit pand staat aan de Voglerstraat in Schaarbeek (Brussel). Kunstschilder Alfred Ruytincx (1871-1908) woonde hier de laatste jaren van zijn leven. Zijn woning bezit enkele opmerkelijke decoratieve elementen in art-nouveaustijl, zoals het glasraam in het bovenlicht van de voordeur, waarop Hollandse schepen en windmolens zijn afgebeeld, en een gevelbreed sgraffito uit 1906 van de hand van Privat.

Beschrijving. Het kruisvormige ontwerp is van René Stapels en Pierre Dufau, die zich o.a. inspireerden op de John Deere World Headquarters van Eero Saarinen (Moline, Illinois).Het gebouw is 50,80 meter hoog en heeft een vloeroppervlakte van 54.000 vierkante meter. De buitenzijde bestaat uit cortenstaal en bronskleurig gefumeerde ramen. Dankzij de landschapsarchitecten Jean Delogne en Claude. Lampen op Rietveldlicht.nl. Ik ben heel erg tevreden met jullie. Een goede webwinkel met een prima follow up Goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Tussen de ondergetekenden: 1. van een aan het voorkooprecht onderhevige perimeter of zijn inschrijving op de bewaarlijst of indien het goed beschermd is of waarvoor de procedure tot inschrijving of bescherming lopende is - De bewaarlijst. Afdeling 1. - Het inschrijven op de bewaarlijst en het opleggen van bijzondere behoudsvoorwaarden. Art. 210-213 Afdeling II. - Gevolgen. Art. 214-219 van Brussel Mobiliteit en het bestuur belast met territoriale planning wanneer de overlegcommissie wordt geraadpleegd vóór de uitwerking,. Bewaarlijst (economische) Motieven Ergonomie: [c:pca:85267 ] Arbeidsomstandigheden en ergonomie: kosten of investeringen? auteur: Mossink, J.C.M. - (TIJDSCHRIFT VOOR ERGONOMIE. - Amsterdam - jg 1996 nr 6 - 200- 204) PVI Bibliotheek: T50 (Tijdschriftartikel) [c:pca:123030 ] De bedrijfskundige meerwaarde van investeren in ergonomi

Bewaarlijst Snelle tips. Zoeken. Meer zoekopties Geavanceerd zoeken | Regio/Type | Alfabetische lijsten. 9600+ Krantentitels. Abraham is een over­koepelende catalogus van Belgische kranten in biblio­theken en erfgoed­instellingen in Vlaanderen en Brussel. Alles over de catalogus. 1500+ Online. Uw bewaarlijst Kantoorergonomie: [c:pca:123096 ] Akoestiek van de open werkomgeving met vrije keuze van werkplek auteur: Rijk, Kees. - 2009. - (GELUID. - Alphen aan den Rijn - jg 2009 vol 32 nr 2 - 28- 30) PVIA T119 (Artikel) [c:pca:183296 ] Arbeidspostanalyse van de alarmcentrale bij de interventiedienst van BASF Antwerpen N.V

Cultureel erfgoed — Région bruxelloise - Brussels Gewes

 1. istratie. Ze zijn verplicht voor gebouwen gelegen in een vrijwaringszone (Brussels Wetboek, art. 228 en art. 237 §1) en facultatief voor gebouwen of landschappen ingeschreven op de voorlopige inventaris of daterend van voor 1932 (Brussels Wetboek, art. 207)
 2. ingeschreven werd op de bewaarlijst. De gegevens volgend op de vermelding 'kaart' in het gekleurde vakje aan het begin van elke notitie (in het vet bij de activiteiten) verwijzen naar een kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze kunt u schriftelijk aanvragen bij de Directie Monumenten en Landschappen en wordt u dan gratis toegestuurd
 3. features, vm_a40_prot_clasvgd epsg:31370 bso:monument_bewaarlijst_definitief_besluit Monument - Bewaarlijst - Definitief besluit features, VM_A40_PROT_CLASVGD EPSG:31370 BDU:MONUMENT_CLASSEMENT_ARRETE_DEFINITI
 4. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 5. gsprocedure is geopend (cf. Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit) (in voorkomend geval,.
 6. gsplan voor het grondgebied dat afgebakend wordt door : • De as van de Jozef II-straat in het.
 7. g met artikel 275 van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO), is de gemeente gehouden binnen 30 dagen de stedenbouwkundige inlichtingen te verstrekken over de gewestelijke of gemeentelijke verordenende bepalingen betreffende het goed en die onder meer vermelden: zijn bestem

Belgique, Brussel, 1990-2007. Belgisch Staatsblad. Moniteur belge, Brussel, 1845-2008. Fininfo, Brussel, 1989-2010. Gids der Ministeries. Tijdschrift van de Belgische administratie. Guide des ministères. Revue de l'administration belge, Brussel, 1989-2006. Het Ministerie van Financiën en zijn administraties in het algemeen staatsbestel, Brussel De Brusselse regering heeft beslist om het Axa-gebouw aan de Vorstlaan in Watermaal-Bosvoorde te beschermen. De voormalige zetel van de Royale Belge moest het nieuwe onderkomen van de Amerikaanse ambassade worden, maar de aanpassingen aan het gebouw die daarvoor nodig zijn worden mogelijk bemoeilijkt door de bescherming van het gebouw Brussel Stedenbouw en Erfgoed Arcadia (3de verdieping) - Kunstberg 10-13 - 1000 Brussel werken aan beschermde, op de bewaarlijst ingeschre - ven of niet-gevrijwaarde goederen zoals projecten ge - pland in vrijwaringszones of met betrekking tot op de inventaris ingeschreven goederen ingeschreven op de bewaarlijst Aspecten van het Lakense verleden, Brussel 1980).We merken echter geen belangrijke verschillen. Tot 1960 blijft de bevolking langzaam aangroeien tot bijna 50.000, daarna zien we een quasi-stagnatie en de laatste 10 jaar zelfs een lichte daling

features A10_TR_ITINACREER http://www.opengis.net/def/crs/EPSG//31370 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG//900913 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG//4258 http. De CVBA Sibelga, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 16, en met ondernemingsnummer 0222.869.673, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de rode beuk gelegen Vleurgatsesteenweg 80-82, te Elsene, beke. MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. In sommige smalle straatjes in ons oude Brussel is dit niet altijd mogelijk, maar een gevelplant plaatsen zal je evenveel voordelen en gelukkige momenten opleveren. Het plaatsen van klimplanten is verboden op de gevels van geklasseerde gebouwen of gebouwen die op de bewaarlijst staan

Hij verhuurde het eigendom aan de Luxemburgse televisiezender RTL, die zich in Brussel had gevestigd en een goede locatie zocht. RTL gebruikte het gebouw tot aan het einde van de jaren 1980 zonder het al te zeer te beschadigen, ondanks een intensief gebruik dat nauwelijks oog had voor zijn architectonische en decoratieve kwaliteiten naam van de aanvrager Vrije Universiteit Brussel bouwplaats Laarbeeklaan 109 B-1090 Jette kadastrale sectie Afd. 1, Sectie A, Nr(s). 23H, 23K (deel), 23L (deel), 12R2 (deel of tot inschrijving op de bewaarlijst of tot opening van de beschermings- of inschrijvingsprocedure

Even puzzelen als je een groot gezin hebt, toch? Hoe vind je nu een geschikte accommodatie met bijpassende camping voor een grote groep? En ben jij dan.. Notre histoire Ensemble, protégeons le patrimoine Villa Dewin et son jardi BWRO en besluiten; stedenbouw.brussels; Inventarissen; ICE; Register; Beheersplannen voor het Erfgoed; Formulieren. IRISbox; Aanvraag van een gemeente tot inschrijving op de bewaarlijst van een goe

13 juli 2006 : besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering houdende aanwijzing van de cvba sibelga als distributienetbeheerder voor elektriciteit in het brussels hoofdstedelijk gewest voor een termijn van twintig jaa

Toe aan een weekje weg, lekker uitwaaien, wandelen door de bossen, een vakantie in eigen land. Wie wil er in het voorjaar nu niet wakker worden aan zee of.

Libanonceder, Brussel, Palmerstonlaan, 20 (Cedrus libaniKaart | Inventaris van de opmerkelijke bomen | BrusselsTilia sp, Brussel, Université Libre de BruxellesWaterwilg, Brussel, Korte Groenweg (Salix capreaMagnolia sp, Brussel, Handelsstraat, 9 () | Inventaris van
 • Stedentrip Krakau Auschwitz zoutmijnen.
 • Stop 't Getob.
 • Jay Cutler.
 • Derivatisatie chemie.
 • Gevulde appelsien.
 • Bleyenberg Den Haag menukaart.
 • TV uitzending gemist Omroep MAX.
 • La vida loca betekenis.
 • Ombouw politievoertuigen.
 • Header afmetingen.
 • Vrijheid van godsdienst Grondwet.
 • Grote frettenkooi.
 • Weetjes Neptunus.
 • Regering Duitstalige Gemeenschap.
 • Sociale bijdrage zelfstandige.
 • T Mobile Mobiel internet.
 • Adblock Android apps.
 • Slechte middelbare scholen.
 • BSB KMar.
 • Oralmedic review.
 • IPod Touch 4 hoesje.
 • Heimdall god.
 • Piepschuim balletjes Knutselen.
 • Soorten hockey.
 • Bankirai behandelen.
 • Wat is boksen.
 • STAR Trek Continues DVD.
 • Brandstoftank vrachtwagen.
 • Siliconen slang karwei.
 • Nagora gora spin.
 • Dafalgan ontstekingsremmer.
 • Bobbelsteek haken.
 • Mater dei fotos.
 • Hamam Enschede.
 • Baywatch Season 8.
 • Hondengeleider politie.
 • Naamfeest Elisabeth.
 • Parkeervergunning opzeggen.
 • Lade geleiders.
 • Meloen stomen baby.
 • Soezen maken.