Home

APV Schiedam

Gemeente Schiedam: Officiële naam regeling: Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid APV Schiedam 2013: Citeertitel: APV Schiedam 2013: Vastgesteld door: gemeenteraad: Onderwerp: algemeen: Eigen onderwerp: Algemene Plaatselijke Verordenin

APV Schiedam 2013 - Overheid

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid (APV Schiedam 2013 APV Schiedam 2013: Vastgesteld door: gemeenteraad: Onderwerp: algemeen: Eigen onderwerp: Algemene Plaatselijke Verordening: Opmerkingen met betrekking tot de regeling. Deze wijziging treedt met terugwerkende kracht op 1 januari 2015 in werking. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd SCHIEDAM- In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Schiedam worden regels opgenomen om de toenemende overlast WATERWEG ACTUEEL VLAARDINGEN NEIGT NAAR VUURWERKVERBOD 2021-202 Zeker in de kwetsbare wijken van Schiedam. Om overtredingen en de woonoverlast tegen te gaan, kunnen wij als gemeente bepalen dat er een vergunning moet worden aangevraagd om een pand te verhuren. Dit heet de verhuurdersvergunning. De regels hierover staan in afdeling 10C van de Algemene Plaatselijke Verordening van Schiedam (APV) Bijlage 1 bij het 16e Wijzigingsbesluit APV 2013 Schiedam: wijzigingen in de (artikelsgewijze) Toelichting. Afdeling 13 algemene toelichting geheel vervangen door onderstaande tekst: Afdeling 13. Algemene toelichting. Deze afdeling geeft regels omtrent de verkoop en het bezigen van consumentenvuurwerk rond en tijdens de jaarwisseling, in aanvulling op het Vuurwerkbesluit

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam

 1. Voor Schiedam was het al even geleden dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) werd aangepast. Dat gebeurde in 2013 voor het laatst, tot de raad eind vorig jaar weer akkoord ging met een actualisatie
 2. 1. terras: terras als bedoeld in artikel 2:27 van de APV Schiedam 2013 (APV) waar voor 17 maart 2020 of een vergunning ex artikel 2.28 APV is afgegeven, of een melding ex artikel 2.28b APV is gedaan; 2. tijdelijk terras: uitbreiding van het terras als bedoeld in het eerste lid; 3. openbare inrichting: openbare inrichting als bedoeld in artikel.
 3. De regels die speciaal in Molenlanden gelden staan in de Algemeen Plaatselijke Verordening Gemeente Molenlanden. Deze kunt u raadplegen via de link: APV Molenlanden. Hieronder vindt u aanvullende regels op de APV die nu gelden en die op overheid.nl zijn gepubliceerd. Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelare

SCHIEDAM- De belangrijkste regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Schiedam kunnen mogelijk worden opgesteld in eenvoudig Nederlands. Dit naar het voorbeeld van de gemeente Maassluis. Daar verschijnt binnenkort een flyer met de vijftien belangrijkste regels uit de APV, opgesteld in begrijpelijke taal In het coffeeshopbeleid Schiedam 2014 - 2018 staat geschreven dat de openingstijden voor coffeeshops van 10:00 uur tot 22:00 uur zijn. Abusievelijk is de APV niet eerder in overeenstemming met deze tijden gebracht, waardoor de APV nog spreekt over openingstijden van 07:00 uur tot 22:00 uur. Deze onvolkomenheid wordt met deze wijziging hersteld Wijziging van de APV gemeente Schiedam 2013; toevoeging afdeling 10b. De raad van de gemeente Schiedam; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; b e s l u i t: afdeling 10b van de Algemene plaatselijke verordening Schiedam 2013 vast te stellen

HONDENPOEP OPRUIMEN MET DE HAND WORDT TABOE IN SCHIEDAM

Bezoekadres. Stadskantoor, Stadserf 1 3112 DZ Schiedam. Postadres. Postbus 1501 3100 EA Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid (APV Schiedam 2013) Uitgever: Schiedam: Verwijzing: gmb-2019-140891: Volgnummer: 14089 SCHIEDAM- Het gebruik van uw hand om hondenpoep mee op te ruimen wordt in Schiedam binnenkort OOK BEGRIJPELIJKE TAAL BIJ APV SCHIEDAM. 25 september 2019. Waterweg Actueel. 2 Reacties. SCHIEDAM- De belangrijkste regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Schiedam kunnen mogelijk worden opgesteld.

APV Archives - Schiedams Nieuw

Gelet op het bepaalde in artikel 2:77a van de APV en de artikelen 172a en b van de Gemeentewet: Besluit: Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:77a van de APV Schiedam 2013 en de artikelen 172a en b van de Gemeentewet beleidsregels vast te stellen als de Beleidsregels overlastgevende personen 201 2. de artikelen 2:27 en 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Schiedam 2013 te wijzigen, inhoudende een aanpassing van de sluitingstijden van paracommerciële rechtspersonen. In te voegen artikelen 2:34a en 2:34b van de APV Schiedam 2013: ARTIKELE Doordat buurgemeenten Rotterdam en Schiedam een artikel hebben opgenomen in de APV, is de kans groot dat een waterbedeffect ontstaat. Dit alles is voor Vlaardingen aanleiding om het eerdere standpunt te heroverwegen en te kijken welke mogelijkheden men kan benutten om het gebruik van lachgas in Vlaardingen te ontmoedigen danwel tegen te gaan DAADKRACHT. Bouwen aan de toekomst van een Leefbaar Schiedam! Met AOV Schiedam samen strijden voor onze ouder wordende Schiedammers van nu en de toekomstige ouderen en daarom ook voor onze jongere Schiedammers die nu problemen hebben met opleiding, banen vinden en huisvesting. Steun ons, Lijst 5

Een aanpassing van de APV in het kader van de Wet aanpak woonoverlast zou een oplossing kunnen bieden. Met de aanpassing wordt een nieuw artikel opgenomen in de APV waarmee de burgemeester de bevoegdheid krijgt om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers in huur- en koopwoningen Tilburg, Leiden, Schiedam, Zaanstad, Amstelveen (mede namens de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel), Roosendaal en Zundert en de Regionale 6 Handreiking APV en ondermijning Handreiking APV en ondermijning 7 Voorwoord Het terugdringen van ondermijnende (drugs) criminaliteit lukt alleen met een integral APV Schiedam 2013 Uitgegeven door: Schiedam Verordening maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2013 of Verordening maatschappelijke ondersteuning NWN 201

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Rotterdam staan regels over openbare orde en veiligheid, verkeerszaken en horeca-aangelegenheden. Op alle beschreven artikelen wordt gehandhaafd door de politie, behalve als iets anders is vermeld. De juridische toets voor veiligheidsonderdelen vindt plaats bij directie Veiligheid Schiedam kent een aantal sociaaleconomisch zwakkere wijken. Daar zijn veel particuliere verhuurders van relatief goedkope woonruimten. Deze verhuurders richten zich voornamelijk op kwetsbare doelgroepen zoals arbeidsmigranten. Overtredingen bij huisvesting van kwetsbare doelgroepen, zoals overbewoning, onevenredig hoge huren en tijdelijke huurovereenkomsten zijn eerder regel dan uitzondering.

SCHIEDAM - Verschillende misstanden werden gistermiddag en -avond aangetroffen door medewerkers van Toezicht & Handhaving van de gemeente Schiedam. Zij controleerden enkele Schiedamse panden, verspreid over de stad. Zo werden in een winkel onder meer illegale sigaretten en namaakgoed Maassluis volgt daarmee het voorbeeld van Schiedam waar lachgas eveneens verboden is. Vlaardingen wil ook een dergelijk verbod in de APV opnemen. Hiermee moet een waterbedeffect voorkomen worden

Verhuurdersvergunning Schiedam

De wet Aanpak Woonoverlast (Wet Tellegen) wordt met ingang van 1 januari 2018 in Schiedam toegepast. De APV is daartoe in december 2017 aangepast en beleidsregels zijn vastgesteld. Ondermijning De aandacht en inzet van de overheid bij de aanpak Ondermijning is de afgelopen jaren sterk toegenomen. I Met de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) wijziging die vandaag is ingestemd, wordt dit verbod per 2021 werkelijkheid.' Sandra Mantingh (GroenLinks): Het is eindelijk zo ver! Met deze APV-wijziging wordt een door GroenLinks Schiedam lang gekoesterde wens werkelijkheid: een vuurwerkverbod in Schiedam SCHIEDAM - D66 heeft een amendement ingediend met betrekking tot het beoogde lokale totale vuurwerkverbod (via een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening APV) dat erop neer zou komen dat komende jaarwisseling consumenten geen vuurwerk zouden mogen afsteken in Schiedam. Het amendemen

Gemeenteblad 2020, 191083 Overheid

APV Schiedam 2013. Uitgegeven door: Schiedam; APV Schiedam 2013. Uitgegeven door: Schiedam; Nota horecabeleid Schiedam 2013 - 2017. Uitgegeven door: Schiedam; Handhavingsarrangement horeca Schiedam 2013 - 2017. Uitgegeven door: Schiedam; Tijdelijke vaste gedragslijn aanpak illegale seksinrichtingen Schiedam 2015. Uitgegeven door: Schiedam. Wijziging APV (18 juli 2013) bij aanvaarding van het amendement ondernemers die in andere gemeenten worden geweigerd naar Schiedam zullen komen. De heer Schoenmakers zal niet tegen het gewijzigde voorstel stemmen maar hecht eraan zijn grote In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat wat wel en niet mag in de gemeente. Deze regels zijn nodig om de stad netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Voor sommige activiteiten moet u wel een vergunning aanvragen. In de APV zijn regels opgenomen die te maken hebben met: de openbare orde; het milieu en het uiterlijk aanzien van de. Medewerker Apv Bijzondere Wetten vacatures. Jurist (m/v), Juridisch Medewerker (m/v), Medewerker Geluid- En Luchtkwaliteit (32 Upw) en meer op Indeed.co Wildplassers in Schiedam. We pakken de APV van Schiedam er even bij en daar staat het inderdaad. In artikel 4:8 'Natuurlijke behoefte doen' vinden we de volgende tekst: 'Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen buiten daarvoor bestemde plaatsen.

Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen Schiedam 2016. Uitgegeven door: Schiedam (verbreed) gemeentelijk rioleringsplan Schiedam 2009-201 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam, overwegende dat de 'Algemene plaatselijke verordening gemeente Schiedam 2013' (hierna te noemen: APV) het, via een evenementenvergunning, houden van een kermis mogelijk maakt Nooit meer iets missen over Schiedam? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief. APV. Het is nu iets te koud wellicht, maar zodra het iets zachter wordt is het héérlijk om lekker buiten te zitten. Er is natuurlijk niets gezelliger dan met de buren en een bakkie of een biertje doen voor de deur

In Schiedam of Rotterdam. Eén bedrijf is al 'zomaar verdwenen'. De aanpak wordt door andere gemeenten goed in de gaten gehouden, aldus Lamers, die er melding van maakte dat ' diverse regiogemeenten overwegen' dezelfde bepalingen als Schiedam en Rotterdam in hun APV op te nemen Schiedam neemt alvast een voorsprong op het Europese wegwerpplasticverbod dat op 1 januari 2021 van kracht is. Vanaf aankomend jaar mogen organisatoren van evenementen dit niet meer gebruiken De bekendmaking APV Schiedam 2013 is gedaan door overheidsinstantie Schiedam, met omschrijving: APV Schiedam 2013 Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen. Onze rapporten en alerts 6.99 Bestemmingsrapport. Samenvatting van een. Uitgegeven door: Schiedam; Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester 2012. Uitgegeven door: Schiedam; Besluit aanwijzing toezichthouders Havenbeheersverordening Schiedam 2010 en Wet milieubeheer 2012. Uitgegeven door: Schiedam; Regeling kleine kansspelen. Uitgegeven door: Schiedam; APV Schiedam 2013. Uitgegeven door: Schiedam; APV. APV Schiedam APV Strijen APV Vlaardingen APV Westvoorne APV Zederik APV Zwijndrecht Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Brielle Beleidsnota Capelle aan den IJssel Beleidsnota Dordrecht Beleidsnota Goeree-Overflakke Beleidslijn Hellevoetsluis Beleidsnota Molenwaard Beleidsnota Rotterdam Beleidsnota Westvoorn

Nieuwe APV: Dit mag niet meer of juist wél weer in

Ontheffing geluidhinder ex art. 4.6 apv schiedam 2013 nieuwe damlaan nabij burgemeester van haarenlaan. De betreffende lokatie ligt in de wijk Nieuwland in de buurt Nolensbuurt. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Schiedam en is gevestigd op Stadserf te Schiedam Ontheffing geluidhinder ex art. 4.6 apv schiedam 2013 vlaardingerdijk, aleidastraat, burgemeester van haarenlaan, gerrit verboonstraat, nieuwe haven. De betreffende lokatie ligt in de wijk West. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Schiedam en is gevestigd op Stadserf te Schiedam Gemeentelijke verordening in Nederland. De Gemeentewet geeft gemeenten de bevoegdheid dit soort wetgeving uit te vaardigen. In de aanhef van de gemeentelijke verordening staat gelet op artikel 147 eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene wet bestuursrecht.In bestuursrechtelijke termen is de gemeentelijke verordening gewoonlijk een algemeen verbindend voorschrift Ontheffing geluidhinder ex art. 4.6 apv schiedam 2013 koemarkt te schiedam. De betreffende lokatie ligt in de wijk Centrum in de buurt Buurt 00. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Schiedam en is gevestigd op Stadserf te Schiedam

Schiedam - Donderdagavond werd er in de Schiedamse gemeenteraad gesproken over het verbod op wegwerpplastic. Van de zomer is er in de Schiedamse gemeenteraad besloten om artikel 2:26a verbod op wegwerpplastic aan te nemen. In het APV staat: ''Het is voor organisatoren van evenementen verboden om tijdens evenementen gebruikte maken van wegwerpplastic.' De burgemeester van de gemeente Schiedam; gelet op het bepaalde in artikel 2:26a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schiedam 2013 (APV), waarin staat dat het voor organisatoren van evenementen verboden is om tijdens evenementen gebruik te maken van wegwerpplastic Carbidschieten in Schiedam. Omdat de regels voor carbidschieten per gemeente verschillen, zijn we even de Schiedamse APV ingedoken. Het antwoord is kort maart krachtig: nee. Het is verboden carbid op een openbare plaats te bezigen. Wat betekent 'bezigen' precies? Het op explosieve wijze laten verbranden van ethyn, ofwel acetyleengas

Oprichting Bomenridders Schiedam – De Bomenridders RotterdamALCOHOL- EN DRUGSGEBRUIK SPEELTUINTJES SCHIEDAM

Algemene plaatselijke verordening Gemeente Molenlande

Een boom kappen in Schiedam. Vergunning ja of nee? De gemeente heeft alles over het bomen kappen in Schiedam geregeld in de Bomenverordening. In 2011 is alles over het bomen kappen uit de Schiedamse APV gehaald en in de verordening opgenomen Zuid-Holland - TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD!!!!!Café Stapje Vooruit. Dit is een bruin café zoals een bruin café moet zijn! Het café is gevestigd in de volkswijk De Gorzen in Schiedam, hier kent iedereen, iedereen het is een dorp in de grote stad. De eigenaar organiseert regelmatig gezellige avonden met allerlei activiteiten, dan staat ook Feijenoord hoog in het vaandel en als er gespeeld. In navolging van Rotterdam krijgt ook Schiedam een vuurwerkverbod. De gemeenteraad steunde dinsdagavond met 17 tegen 14 stemmen een ingediende motie van GroenLinks om Schiedam vuurwerkvrij te maken Jurist APV. Vervulde vacatures. Schiedam. Verwijderen. Opslaan. E-mail naar jezelf. Vacature vervuld, maar we komen graag verder met je in contact. Regelmatig zijn wij bij Matchpartner op zoek naar werkzoekenden die beschikken over de opleiding en vaardigheden die bij deze vacature passen

Aanpak huisjesmelkers | Gemeenten weerbaar bestuurPPT - Weesfietsenaanpak bij stations Handboek & Ervaringen'MAASSLUIS OVERTREEDT WET MET CAMPERPLAATSEN'Wat gebeurt er in Vertobuurt - Oozo

SCHIEDAM - De criminaliteit in Schiedam neemt af. Die conclusie valt te trekken uit de AD Misdaadmeter. Schiedam eindigt als tiende op de lijst van onveligste gemeenten van Nederland.Dat is dezelfde positie als vorig jaar. In heel Nederland daalt volgens de misdaadmeter de criminaliteit. Die wordt Juridisch kader en juridische strekking. Een horecaterras maakt onderdeel uit van de exploitatie van een horecabedrijf. Op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schiedam 2013 (hierna: APV) is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een horecabedrijf te exploiteren (behoudens vrijgestelde exploitatievormen zoals genoemd in artikel 2:28b) Verordeningen En Reglementen Koemarkt 1 Schiedam. Woensdag 3 januari 2018. Koemarkt 1, 3111JH Schiedam. Besluit verlenging cameratoezicht koemarkt tot 31-12-2020. De betreffende lokatie ligt in de wijk Centrum in de buurt Buurt 00. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Schiedam en is gevestigd op Stadserf te Schiedam SCHIEDAM - Een grote meerderheid in de Schiedamse raad wil dat het gemeentebestuur meer doet om uitbuiting van huurders aan te pakken. Met name mensen uit Midden- en Oost-Europa, waarvoor Schiedam 'een favoriet vestigingsgebied is geworden', aldus Maarten Reuderink van de Ouderenpartij, zijn in Schiedam de dupe van huisjesmelkers 3100 EA Schiedam 14010 schiedam.nl <Simindef.nl Ons kenmerk 20UIT01381 010-21918 18 Locatie Nieuwe Maas en Hoofdplein te Schiedam VERZONDEN - 6 FEB. 2020 Datum 6 februari 2020 E-mall @schiedam.nl OLO-nummar Geachte heer i 1. Inleiding Bij e-mail van 29 januari 2020, heeft u een ontheffing van artikel 4:6 van de APV Schiedam

OOK BEGRIJPELIJKE TAAL BIJ APV SCHIEDAM - Schiedams Nieuw

SCHIEDAM - D66 heeft een amendement ingediend met betrekking tot het beoogde lokale totale vuurwerkverbod (via een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening APV) dat erop neer zou komen dat komende jaarwisseling consumenten geen vuurwerk zouden mogen afsteken in Schiedam. Het amendement komt erop neer dat dit verbod niet komende jaarwisseling geldt, maar pas tijdens de jaarwisseling. Deelscooters blijven in Schiedam tot ergernis leiden; al 22 boetes uitgeschreven. Handhavers van de gemeente Schiedam hebben de afgelopen periode 22 boetes à 70 euro uitgeschreven aan eigenaren. Dinsdagavond werd in de Schiedamse gemeenteraad de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) besproken, een lijst met regels waaraan de mensen zich in Schiedam moeten houden gemeente Schiedam cluster Maatschappelijke Ontwikkeling afdeling Veiligheid Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam T W Operationele richtlij Schiedam. Open regeling in decentrale.regelgeving.overheid.nl; Afdrukken; Tekst van de regeling. Intitulé Beleidsnota Operationele richtlijn evenementen Schiedam Bijlage 1: Verklarende begrippen- en woordenlijst.

NOG GEEN BESLUIT WEGSLEPEN AUTO&#39;S ZONDER KENTEKENGEEN SAMENHANG INCIDENTEN MAASSLUIS - Schiedams NieuwsWatervergunning Eekhoornrade &#39;s-Gravenhage - Oozo

horecavergunning volgens APV-gemeente Schiedam, deze dienen opnieuw op naam gezet te worden. Financiële gegevens: op aanvraag beschikbaar. Inventarislijst: de aanwezige inventaris is omschreven in een inventarislijst. Huurprijs registergoed: € 1.750,00 per maand, vrij van BTW Postcode 3118GC betreft de straat Burgemeester Van Haarenlaan in Schiedam, Wibautbuurt. Ook zo benieuwd wat er allemaal in postcode 3118GC gebeurt? Wat waren die sirenes die ik net langs hoorde komen? Heeft mijn buurman wel een kapvergunning aangevraagd voor die boom in zijn voortuin? Is de bakker aan de overkant van mijn straat echt failliet In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Rotterdam staat dat kampeermiddelen zoals caravans, campers en vouwwagens binnen de bebouwde kom maximaal drie aaneengesloten dagen op de weg mogen staan. Houd je je hier niet aan, dan krijg je eerst een waarschuwing van de gemeente Zoek naar vacatures voor Apv. Zoek de juiste vacature voor Apv met bedrijfsreviews en salarissen. 136 vacatures voor Apv Citeertitel APV Schiedam 2013. Besloten door. Gemeenteraad. Deze versie is geldig tot (als de. vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp. Algemene Plaatselijke Verordening. Opmerkingen m.b.t. de regeling. Voor wijziging zie het document Toelichtingen op de wijzigingen behorend bij de APV Schiedam 2013. Grondslagen. 1. Gemeentewet, art. 149, 151b. Schiedam - De politie heeft in Nieuwland een man gesnapt die met een betonschaar op stap was. Op de Hugo de Grootstraat voerden de agenten een controle uit en toen vonden ze de betonschaar in een tas die de man bij zich had. 'Het strafbaar in de APV Schiedam (art 2:44) om een betonschaar bij je te hebben

 • Draak tattoo been.
 • Oude accu inleveren Enschede.
 • Peugeot Partner automaat problemen.
 • Berggeit puzzelwoord.
 • Azteekse rijk kaart.
 • Nieuwpoort zee.
 • Replay jeans dames Sale.
 • Travel xl Corona.
 • Chevy express onderdelen.
 • Genezing van een blinde.
 • Trivia quiz vragen en antwoorden.
 • Is it worth getting a Wii U in 2020?.
 • Dameskleding Diksmuide.
 • OSMC Raspberry Pi 4.
 • Is it worth getting a Wii U in 2020?.
 • Bankkaart aanvragen.
 • Leifheit Clean Twist onderdelen.
 • List of countries by Fragile States.
 • Bruidstaart Utrecht.
 • Batavus kinderfiets 24 inch.
 • Facebook post ideas.
 • Horror ziekenhuis.
 • Kerstman tekenen.
 • Floralux Dadizele telefoon.
 • Taco's Rotterdam.
 • Steeler 43.
 • Manometer kopen.
 • Citroen onder oksel.
 • Stream Video Downloader.
 • LEGOLAND Castle Hotel.
 • Insta dp.
 • Dochter Salma Hayek.
 • Epilepsie baby.
 • Anti muggen ventilator ervaringen.
 • Action Amsterdam Noord.
 • Bruiloft fotograaf Zeeland.
 • Engelse prinsen.
 • Ally Palace.
 • Steken afkanten armsgaten.
 • Gedicht cadeautje.
 • Kind vertellen andere school.