Home

Bron Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bronnen en kaarten - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 1. ErfGeo is ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met Waag Society, Islands of Meaning en Hic Sunt Leones in samenwerking met Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) in het kader van het programma Erfgoed & Locatie
 2. isterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de
 3. g en voor erfgoedprofessionals bij wetenschappelijk onderzoek. Gebruik van CultGIS. CultGIS bestaat uit een set geodatabestanden, foto's en een serie beschrijvende documenten. CultGIS is voor iedereen toegankelijk en beschikbaar via het Nationaal Georegister. Door wi
 4. In de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan iedereen foto's en tekeningen van erfgoed opzoeken, bekijken en downloaden. Er staan bijna 1 miljoen afbeeldingen in, vooral van gebouwde monumenten, archeologie, landschappen en objecten uit de rijkskunstcollectie

Home Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 1. isterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Samen met de dienst ontwikkelt het
 2. isterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de
 3. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gaat de komende 2 jaar samen met een beperkt aantal partners die het verschil kunnen maken, afspraken maken over hoe de erfgoedwaarden van kerken en kloosters zoveel mogelijk overeind gehouden kunnen worden
 4. LandschappenNL, Landschapsbeheer Flevoland en Ecologisch Adviesbureau Maes hebben in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het plan 'Behoud Groen Erfgoed' gemaakt. Hierin staan adviezen hoe beleidsmakers, natuurbeheerders, waterschappen en boeren allemaal een bijdrage kunnen leveren om bedreigde wilde bomen en struiken te behouden en te beschermen
 5. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakte in 2011 meer dan 450.000 afbeeldingen uit zijn collectie vrij beschikbaar op de eigen website en via Wikimedia Commons. Van die honderdduizenden afbeeldingen werden er duizenden gemaakt door Adolph Mulder , Siebe Jan Bouma , Fons Brasser , Johan Gallée , Anton Bicker Caarten , Klaas Uilkema , Jan Verheul , Eugène van Nispen tot Sevenaer , G.Th.
 6. Het Monumentenregister bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis

Voorkeurslabel: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Afkorting: RCE De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken Samen met tien partnerlanden werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan een duurzame toekomst voor dit gedeelde cultureel erfgoed. Dit doen wij door het geven van training en advies en het aanbieden van hulpmiddelen. Met het Programma Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE) voert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een deel van het beleid uit dat de Nederlandse rijksoverheid voor dit gemeenschappelijke erfgoed heeft opgesteld. De Rijksdienst kiest voor drie hoofdthema's Er zijn ook bepaalde spinnen die geschikt zijn voor de zijdeteelt. Terwijl de rupsen er hun cocon mee maken, weven spinnen er hun web van. De term zijde wordt gebruikt voor de natuurlijke textielvezel die als grondstof dient voor het vervaardigen van zijden stoffen. Ook deze stoffen worden aangeduid met de term zijde. Bron

Cultuurhistorisch GIS - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Video: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Contact

Het Afwateringskanaal is tot stand gekomen in de jaren 1854-1861. In 1854 gaf de Minister van Binnenlandse Zaken aan Rijkswaterstaat in het hertogdom Limburg de opdracht voor het ontwerp van het kanaal. Bij het ontwerp waren de ingenieurs Reuvens en Van Opstall betrokken Voorkeurslabel: monumenten Bouwwerk dat door zijn grootse, schone of kunstzinnige vormen opmerkelijk is of door de eraan verbonden historische associaties eerbiedwaardig wordt geacht. Ook om zijn betekenis voor de kunst- en bouwgeschiedenis, de geschiedkunde en de technologie kan het gebouw hoog worden gewaardeerd

Rijkscollectie RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 1. Naast het woonhuis grote stal onder rieten wolfdak en met getoogde inrijpoort. Bakstenen hekpijlers met gebeeldhouwde siervazen in Lodewijk XVI-trant. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voor foto's zie In Beeld - Dorp en omgeving
 2. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Netherlands. 6.104 vind-ik-leuks · 252 personen praten hierover. Bezoekadres Smallepad 5 3811 MG Amersfoort (033) 421 7 42
 3. Het bedrijfsgedeelte is weer volledig herbouwd en weer als vanouds met riet gedekt. Ook het woonhuis is weer geheel hersteld. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voord foto's zie In Beeld - Dorp en omgeving . Title: Naamloos Author: Cor Created Date
 4. Axiell Internet Server is een complete applicatie waarmee de collecties van archieven, musea en bibliotheken via internet toegangelijk worden gemaakt. Axiell Internet Server is een add-on voor de Axiell-applicaties voor professionals: Adlib Archief, Adlib Museum en Adlib Bibliotheek
 5. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Netherlands. 6,130 likes · 195 talking about this. Bezoekadres Smallepad 5 3811 MG Amersfoort (033) 421 7 42
 6. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Amersfoort ( 1034 afbeeldingen ) De afbeeldingen op deze beeldbank zijn beschikbaar onder de Creative Commons licentie. /bron.
 7. Om het maritieme verleden van Nederland boven water te halen, nodigt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vrijwilligers en studenten nogmaals uit om regionaal onderzoek te doen.Dit project genaamd '13 Provinciën 2021' heeft als doel de verscheidenheid aan verhalen van de twaalf provinciën van Nederland en de Noordzee in kaart te brengen

De Erfgoedmonitor Erfgoedmonito

 1. Contact. Colofon Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort 033 - 421 7 421 www.cultureelerfgoed.nl. Infodesk. Voor al uw vragen: 033 - 421 7 456 of info@cultureelerfgoed.nl Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst een verleden
 2. Komt ook voor als glas-in-zink. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), glaspanelen Glas-in-lood bestaat uit een hoeveelheid stukjes (gekleurd) glas gevat in loodstrippen met een H-vormige doorsnede die samengevoegd een glaspaneel vormen. Komt ook voor als glas-in-zink. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Bron
 3. De dataset bevat de begrenzingen van de rijksbeschermde buitenplaatsen waar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een nauwkeurige digitale begrenzing van heeft gemaakt. Bijgewerkt: 03-01-202
 4. Visie Erfgoed en Ruimte Wetgeving Monumentenwet 1988 Besluit aanwijzing richtlijn Besluit Erfgoedwet archeologie Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen Archeologie Bodem en ondergrond Certificering.
 5. In 2009 this organisation was renamed to the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) it moved into a new building in Amersfoort. Source Description above from the Wikipedia article Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, licensed under CC-BY-SA full list of contributors here
 6. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed reikt sinds 2017 jaarlijks een prijs uit voor een nieuw museumtalent. Deze talent- en ontwikkelprijs is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ingesteld. De prijs is specifiek bedoeld voor jonge professionals die in dienst zijn van, of op projectmatige wijze betrokken zijn bij een museum in Nederland

Behoud groen erfgoed: advies over beschermen van de

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat voor de bescherming van het roerende en onroerende erfgoed van nationaal belang. Met specialistische kennis stimuleert de dienst een goede zorg voor archeologie, monumenten, cultuurlandschap, beeldende kunst en kunstnijverheid. De RCE bezit veel afbeeldingen van molens, zie de RCE-Beeldbank. NB Vanwege website-perikelen worden de RCE-afbeeldingen. Voor het totale overzicht, zie de literatuurlijsten die hieronder zijn te downloaden. Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met de Infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via info@cultureelerfgoed.nl of (033) 421 74 56 Het voor cultureel erfgoed opgehaalde bedrag als aandeel van creatieve projecten, laat gek genoeg juist een dieptepunt zien in 2017. Aandeel van cultureel erfgoed in het voor creatieve projecten opgehaalde bedrag Het beeld uit bovenstaande grafiek is niet alleen te verklaren door een schommeling van het per jaar voor cultureel erfgoed opgehaald

Het is niet geheel toevallig dat de tentoonstelling juist nu een plekje krijgt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De komende jaren zet de Rijksdienst zich samen met gemeenten, kerkeigenaren en vertegenwoordigers van erfgoed- en burgerorganisaties, met de Nationale Kerkenaanpak in voor een duurzame toekomst van kerkgebouwen Wederopbouw is één van de vijf onderdelen van de Visie Erfgoed en Ruimte. Als onderdeel van het speerpunt wederopbouw zijn in door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dertig gebieden geselecteer.. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Eerste training 'Sharing Stories on Contested Histories' afgesloten in Amsterdam. Geplaatst: 14 dec 2018 - 16:01 Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Romeinse schepen langs de Rijn. Geplaatst: 25 jan 2017 - 15:45 Bron: Het. 26-09-2020, RCE | De adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) over gebouwde en groene rijksmonumenten zijn voortaan ook online toegankelijk. De adviezen worden gepubliceerd op overheid.nl en zijn te vinden via de website van de RCE. Met deze stap krijgen alle betrokkenen in het erfgoedveld inzicht in de..

Een gedeelte van dit beeldmateriaal werd in de 19e eeuw belangrijk voor het documenteren van erfgoed. Het grootste deel van de foto's in de Beeldbank is echter gemaakt in de 20ste eeuw. Ook hebben een aantal organisaties uit het erfgoedveld hun beeldmateriaal via de Beeldbank van de Rijksdienst ontsloten Rijksmonumentenregister - Rijksdienst voor het cultureel erfgoed Het Monumentenregister bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Bijgewerkt: 31-01-2021: Thema: Water: Beschrijving Webservice Metadata. Dataset. Archeologische Monumenten Kaart (2014) De Archeologische Monumenten Kaart 2014 (AMK 2014) bevat een overzicht anno 2014 van archeologische terreinen in Nederland Inmiddels is het besef om het erfgoed te behouden en te gebruiken als bron voor de toekomst sterker dan ooit. Landelijke en lokale overheid is bewust van de aanwezige waarde en initiatieven van verschillende marktpartijen schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook woningcorporaties zijn zich meer bewust de toegevoegde waarde van behoud

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Wikipedi

De Omgevingswet beoogt een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Cultureel erfgoed (kortweg: erfgoed) is daarbij een van de belangen. Gemeenten moeten in hun omgevingsplan rekening houden met cultureel erfgoed. Maar er zijn ook algemene rijksregels: in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan regels voor erfgoed Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Netherlands. 6 d. vind-ik-leuks. Bezoekadres Smallepad 5 3811 MG Amersfoort (033) 421 7 42

Het Zuiderzeemuseum. De collectie van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, die momenteel gepresenteerd wordt in de Beeldbank bestaat uit circa 12.000 objecten die zich grotendeels in de depots van het Zuiderzeemuseum bevinden. Met de presentatie van de collectie brengt de Beeldbank verwante afbeeldingen van erfgoed bij elkaar Samenvatting. In 2008 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het buurtschap. Appel (gemeente Nijkerk) een waarderend veldonderzoek. in de vorm van boringen en proefsleuven uitgevoerd naar een. aldaar in een bosperceel gelegen ovaalvormig, uit een wal en gracht. opgebouwd aardwerk. De Rijksdienst was door de heer L. de Boer. geattendeerd op de aanwezigheid van het aardwerk en moest het In het voorwoord besluit Susan Lammers, algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Laat onze opgave voor de komende honderd jaar zijn dat verbinding de norm wordt. En dat we de verhalen van het erfgoed, van onze geschiedenis delen en doorgeven aan volgende generaties

Rijksmonumentenregister - Rijksdienst voor het cultureel

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort. Dit webinar staat in het teken van het afscheid van historisch geograaf Hans Renes van de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Over zijn opvolging kunnen we slechts speculeren Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed posted a video to playlist Zien verduurzamen Doet verduurzamen. January 13 at 3:00 AM · Landgoed Nuwenhuys, een rijksmonumentale langgevelboerderij bij Breda, onderging na jaren leegstand een transformatie Het woonhuis is van cultuur- en architectuurhistorisch belang vanwege de herinnering aan de verveningsgeschiedenis. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Title: Microsoft Word - QR 4.docx Created Date

Tijdschriften verzamelen? Voeg in de online catalogus op LastDodo eenvoudig je verzameling nieuwe en oude tijdschriften toe en vind ontbrekende bladen De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wijst rijksmonumenten aan. Dit doet de RCE namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De RCE gebruikt hiervoor aanwijzingsprogramma's. Deze programma's richten zich op een bepaalde periode of categorie objecten of locaties

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed past zijn adviesbeleid aan voor zonnepanelen (pv-cellen) op monumenten. Doel is om monumenteneigenaren meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken van pv-cellen bij de verduurzaming van hun monument. Aanleiding hiervoor zijn het Erfgoed Telt beleid waarin de verduurzaming van monumenten een belangrijke plek inneemt en de ambities uit het. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Netherlands. 11 likes · 88 were here. Government Organizatio Samenvatt ing. In 2008 en 2009 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), samen met de gemeente Maastricht en de Universiteit van. Amsterdam (UvA), aan de Pasestraat te Borgharen (gemeente Maastricht). een defi nitief onderzoek uitgevoerd naar Merovingische. graven gelegen op het terrein van een Romeinse villa.Deze bijzonder Reviews van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed medewerkers over de bedrijfscultuur, salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden, werkdruk, het management, doorgroeimogelijkheden en meer bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Het onderzoek heeft geresulteerd in de teruggave van twee kunstwerken van de in 1942 in Auschwitz vermoorde kunstenares Else Berg aan haar familie. Bekijk de reactie van het Rijksdienst Voor Het Cultureel Erfgoed in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek

Cultureel erfgoed is overal in onze samenleving aanwezig. In onze musea, historische binnensteden en op het platteland. Maar ook in de bodem en onder water. En als immaterieel erfgoed in onze tradities, rituelen en verhalen. De overheid heeft de bescherming van het cultureel erfgoed geregeld in de Erfgoedwet die sinds juli 2016 geldt Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Netherlands. 5.9K likes. Bezoekadres Smallepad 5 3811 MG Amersfoort (033) 421 7 42 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, Cultural Heritage Agency of the Netherlands) often abbreviated as Cultureel Erfgoed, is a Dutch heritage organisation working for the protection and conservation of National Heritage Sites.It is located in Amersfoort, province of Utrecht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Programma Erfgoed en Duurzaamheid. 2. Klimaattafel gebouwde omgeving Routekaart verduurzaming monumenten - 40% CO2 reductie in 2030 - 60% CO2 reductie in 2040 Met behoud van de cultuurhistorische waarde!! 3 Afspraken CO2 reducti Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Smallepad 5 3811 MG Amersfoort T 033 421 7 421 E.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: meer ruimte voor zonnepanelen op monumenten 07/07/2020. Eigenaren van monumenten krijgen meer ruimte om zonnepanelen te plaatsen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) past hiertoe zijn adviesbeleid aan. Dat meldt minister Van Engelshoven Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Het Parool. rijksdienst voor cultureel erfgoed Plus Kunst & Medi De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij dragen zorg voor het cultureel erfgoed dat we in Nederland hebben. Dat is belangrijk, want mensen voelen zich door erfgoed verbonden met het verleden en met elkaar, en ontlenen daaraan identiteit

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat voor de bescherming van het roerende en onroerende erfgoed van nationaal belang. Met specialistische kennis stimuleert de dienst een goede zorg voor archeologie, monumenten, cultuurlandschap, beeldende kunst en kunstnijverheid Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed langdurig bruikleen Hildo Krop Museum, Steenwijk. links - drie marcherende mannen met een sikkel, een zeis en een schop over hun schouder rechts - een vrouw in een stralende ovaal (samen in houten frame) 48 x 62 cm . zesdelig glas-in-loodraam ca. 1920. Hildo Krop Museum, Steenwijk. groep lopende mensen De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is de beleids-, uitvoerings- en onderzoeksorganisatie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het terrein van cultureel erfgoed: archeologie, monumenten, roerend erfgoed en cultuurlandschap The Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is the Dutch cultural heritage organisation for the protection and conservation of the Dutch National Heritage Sites (Rijksmonumenten).The RCE has a collection of 555.000 images (september 2012), all made by their own employees. Most of these images are released under the cc-by-sa-3.-nl license (originally up to a 1200px size)

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Rijksdienst voor

17-jul-2015 - 1916 Marienhof; BRON:2946 (Foto, Neg.zw), Monumentenfotografie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling Gebouwd Erfgoed Het voormalige klooster Mariënhof aan de Kleine Haag 2: voorgevel hoofdgebouw voor de restauratie (zijde Plantsoen-Zuid Download lijst vermissingen - Rijksdienst voor het Cultureel Read more about compositie, onbekend, landschap, stilleven, zitting and twee

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) maakt zich na de vorige week ontdekte roof van twee onderzeebootwrakken grote zorgen over twee andere Nederlandse onderzeeërs - de K XVI en de O. De brand in de Notre-Dame kathedraal in Parijs in 2019 was voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Nederland de directe aanleiding voor de ontwikkeling van een 'brandposter'. Die poster, Brandveiligheid in gebouwen van de eredienst

Gedeeld cultureel erfgoed Rijksdienst voor het Cultureel

zijde (vezel) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Over het zoeken en onderzoeken van steentijdvondsten en -vindplaatsen (NAR 50), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 316-318. 5 Pages Sint Geertruid-De Kaap: een midden-paleolithische vindplaats op het hoogterras, in: Amkreutz et al. (eds.) Vuursteen verzameld Vanaf 2011 valt door de samenvoeging met het Instituut Collectie Nederland (ICN) naast het onroerend erfgoed (zoals monumenten en cultuurlandschappen) ook roerend cultureel erfgoed (kunstvoorwerpen) onder de verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) past zijn adviesbeleid aan voor PV-systemen (zonnepanelen) op monumenten Het Restauratiefonds, De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de FIM en BOEi hebben daarom dan ook het Nationaal Monumentencongres in het leven geroepen. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomsten komen meer dan 600 collega's uit de wereld van het cultureel erfgoed samen Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning Interview Bernice Crijns, Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed Volgende week wordt in Den Bosch een symposium gewijd aan loodwit en andere historische materialen die dreigen te worden verboden BOB WITMAN 8 april 2011, 0:00

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rapport over een onderzoek van de Erfgoedinspectie naar de adviesrol van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Netherlands. 6,123 likes · 104 talking about this. Bezoekadres Smallepad 5 3811 MG Amersfoort (033) 421 7 42

Hendrikahoeve - Wikipedia

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Data overhei

 1. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort Beeld: via Google Street View. Na het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport twee jaar geleden, heeft het Rijksvastgoedbedrijf een kleine 3800 gebouwen gecontroleerd waar mogelijk ook 'breedplaatvloeren' in zitten
 2. Wegwijzer advies omgevingsvergunning Omgevingsvergunning
 3. Rechten Beeldbank Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Blinke De Blinke in nieuwolda (groningen) | MonumentBorgmanshuis in Bredevoort | Monument - RijksmonumentenHet Zandhuis in boxmeer (noord brabant) | Monumentlimes, romeinse grensHet Broeker Huis in broek in waterland (noord hollandHervormde kerk en toren in blijham (groningen) | Monument
 • Chaise longue IKEA.
 • Knife survival.
 • Arawak.
 • Renovatie bungalow jaren '60.
 • Roerei zonder melk.
 • Ski kopen outlet.
 • Contacten van Windows Phone naar iPhone.
 • 7 For All Mankind sale.
 • Bloederige films Netflix.
 • Red Hot Chili Peppers By the Way.
 • Bobbaan Europapark.
 • Hortensia kopen hoogezand.
 • Archives paris 8.
 • Alternatieve trouwjurken.
 • Collegeblok 4 in 1 A4.
 • Mucoviscidose stoelgang.
 • Youssef en Kamal.
 • Richie Sambora.
 • KTM Enduro 2021.
 • Levertumor hond prognose.
 • All flags of the World PNG.
 • Woood Dennis bedbank handleiding.
 • Faire passé composé.
 • Blauwe Kruis Oostende.
 • Stoppen met blowen app.
 • Smog alarm.
 • Model woordenboek.
 • Old MIDI to USB.
 • Zalm papillot aluminiumfolie.
 • Postcode Halle.
 • RegioBank coronavirus.
 • Yamaha Virago.
 • Gasfornuis met oven MediaMarkt.
 • AH maaltijdsalade kip pasta.
 • Kuifje strips online lezen.
 • Bloedwaarden longen.
 • Bobbel voorhoofd baby.
 • Reishi poeder dosering.
 • Aquaman 2 IMDb.
 • Sequoia leeftijd.
 • LEGO Batman Flight of the Bat.